2017 & 2018 Mga Limitasyon ng Pinakamalaking IRA ng IRA


Ang IRS ay nag-anunsyo lamang ng taunang pag-update nito sa pinakamataas na mga limitasyon ng kontribusyon ng IRA, na kung saan ay maaaring mag-ambag ang kahit sino sa isang IRA (o Ira's) sa isang taon. Sa kasamaang palad, ang maximum na kontribusyon ng IRA 2018 ay kapareho ng 2017 maximum na limitasyon ng kontribusyon ng IRA (2018 ay magiging ika-6 na taon sa isang hanay sa parehong antas).

Ang pinakamataas na limitasyon ng kontribusyon ng IRA ay itinatakda taun-taon ng IRS at ito ay ang limitasyon na ang anumang indibidwal ay maaaring legal na mag-ambag sa kanilang mga plano sa IRA. Tinutukoy ng IRS ang pagtaas sa pamamagitan ng pagsusuri ng index ng presyo ng consumer (CPI) taun-taon. Ang maximum na limitasyon ng kontribusyon ay nalalapat sa parehong Tradisyonal IRA at Roth IRA's. Dapat mong tandaan na maaari kang magkaroon ng bawat uri ng account (at maramihang ng bawat uri), ngunit ang taunang pinakamataas na kontribusyon ay para sa parehong uri ng mga plano na pinagsama at isang pinagsama-samang kabuuan para sa lahat ng iyong mga account sa IRA.

Narito ang isang pagbabalik-tanaw ng 2017 at 2018 maximum na mga limitasyon ng kontribusyon ng IRA, mga limitasyon ng kita at mga pagbabago, at kung paano masulit ang iyong mga account ng IRA.

2017 Maximum na mga Limitasyon sa Kontribusyon ng IRA

 maximum na limitasyon ng kontribusyon ng ira "width =" 240 "height =" 240 "data-layzr- /> Ang karaniwang 2017 maximum na limitasyon ng kontribusyon ng IRA ay $ 5,500. Ito ay hindi nabago mula sa naunang limitasyon, </p>
<h3> 2017 IRA Makibahagi-up na Kontribusyon </h3>
<p> Para sa mga edad na 50 at higit pa, ang contribution ng 2017 IRA catch-up ay mananatiling pareho, sa isang karagdagang $ 1,000. Gamit ang karaniwang kontribusyon sa $ 5,500, nangangahulugan ito na ang 2017 na kontribusyon sa catch-up plus karaniwang kontribusyon ay $ 6,500 sa kabuuan. </p>
<p> Tandaan na ikaw ay karapat-dapat para sa kontribusyon ng catch-up kung ikaw ay 50 sa anumang araw sa taon ng kalendaryo. </p>
<h2> 2018 Mga Limitasyon sa Pinakamalaking IRA Kontribusyon </h2>
<p> Ang karaniwang 2018 na limitasyon ng kontribusyon ng IRA ay $ 5,500. Ito ay hindi nagbabago mula sa limitasyon ng 2017. </p>
<h3> 2018 IRA Makibahagi-up na kontribusyon </h3>
<p> Para sa mga edad na 50 at higit pa, ang 2018 IRA na kontribusyon sa catch-up ay mananatiling pareho, sa karagdagang $ 1,000. Gamit ang karaniwang kontribusyon sa $ 5,500, nangangahulugan ito na ang 2018 na kontribusyon sa pagtaas at ang karaniwang kontribusyon ay $ 6,500 sa kabuuan. </p>
<h2> Makasaysayang Maximum na mga Limitasyon sa Pag-aambag ng IRA </h2>
<p> Ang huling pagtaas ng limitasyon ng kontribusyon ng IRA ay dumating sa 2013 na taon ng kalendaryo. Kapag ang IRS ay nagdaragdag ng mga limitasyon, karaniwang ginagawa nila ito sa $ 500 na mga palugit. Kapag nagsasalita ka tungkol sa isang maximum na $ 5,500, isang pagtaas ng $ 500 ay tungkol sa 10%. Kaya ang mga pagtaas na ito ay madalas na hindi gaanong kumpara sa pinakamataas na 401K na pagtaas ng limitasyon ng kontribusyon. </p>
<p> Ang IRA ay may maikling kasaysayan sa sistema ng pagreretiro ng Amerikano. Ang kanilang unang taon ng pag-iral ay 1998. Narito kung paano nagbago ang limitasyon ng kontribusyon ng IRA mula noon: </p>
<table id= Taon: Pinakamalaking IRA kontribusyon (edad sa ilalim ng 50) IRA kontribusyon (edad higit sa 50) 1998, 1999, 2000, 2001 $ 2,000 $ 2,000 2002, 2003, 2004 $ 3,000 $ 3,500 2005 $ 4,000 $ 4,500 2006, 2007 $ 4,000 $ 5,000 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 $ 5,000 $ 6,000 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 $ 5,500 $ 6,500

2017 Tradisyonal na IRA Income Limitasyon

Ang IRA ay nagbibigay ng isang mahusay na paraan upang limitahan ang iyong pananagutan sa buwis sa kasalukuyan (Tradisyunal na IRA) at sa hinaharap (Roth IRA). Gayunpaman, may mga limitasyon sa pag-contribute na nakabatay sa iyong kita. Ang magandang balita ay ang mga limitasyon ng mga ito (na nakatali sa CPI) ay nadagdagan sa 2017 at 2018, kahit na walang pagtaas ng kontribusyon.

Tandaan na sa Tradisyonal IRA, ang mga limitasyon at mga yugto lamang ay nag-utos kung magkano ang maaari mong bawasin sa iyong mga buwis, hindi kung maaari kang mag-ambag o hindi. Sa Roth's, ang mga limitasyon at mga yugto ay nag-utos kung magkano ang maaari mong talagang mag-ambag, dahil ang mga kontribusyon ni Roth ay hindi mababawas.

Ang mga tradisyunal na IRA na mga limitasyon ng kita ay bahagyang nag-iiba mula sa Roth IRA (na makukuha ko sa isang bit) sa na sila ay nakatali sa kung o hindi mo ang iyong employer ay nag-sponsor ng plano ng pagreretiro para sa iyo.

Kung MAYROON ka ng plano ng pagreretiro sa iyong tagapag-empleyo:

 • Single o pinuno ng sambahayan: Kung ang iyong nabagong gross adjusted income (MAGI) ay $ 62,000 (mula sa $ 61,000) o mas mababa, maaari kang kumuha ng buong bawas. Kung higit sa $ 62,000, ngunit mas mababa sa $ 72,000 (mula sa 71,000) – makakakuha ka ng isang bahagyang bawas. Kung higit sa $ 72,000, hindi ka maaaring magbayad.
 • Kasama ang pag-file ng magkakasama o kwalipikadong balo (er): Kung ang iyong MAGI ay $ 99,000 (mula sa $ 98,000) o mas kaunti, maaari kang kumuha ng buong bawas. Kung higit sa $ 99,000, ngunit mas mababa sa $ 119,000 (mula sa $ 118,000) – nakakuha ka ng isang bahagyang bawas. Kung higit sa $ 119,000, walang pagbabawas.
 • Nag-asawa ng hiwalay na paghaharap: Kung ang iyong MAGI ay mas mababa sa $ 10,000 (katulad ng naunang taon), maaari kang kumuha ng bahagyang pag-aawas. Kung $ 10,000 o higit pa, walang pagbabawas.

Kung HUWAG kang plano ng pagreretiro sa pamamagitan ng isang tagapag-empleyo:

 • Single, pinuno ng sambahayan, o kwalipikadong balo (er): Ang anumang MAGI ay nagpapahintulot ng isang buong pagbawas.
 • Kasama ang pag-file ng magkakasama o hiwalay sa isang asawa na hindi sakop ng isang plano sa trabaho: Ang anumang MAGI ay nagbibigay ng ganap na pagbawas.
 • Kasama ang pag-file ng kasal kasama ang isang asawa na sakop ng isang plano sa trabaho: Kung ang iyong MAGI ay $ 186,000 o mas mababa (mula sa $ 184,000), maaari kang kumuha ng buong pagbawas. Kung higit sa $ 186,000, ngunit mas mababa sa $ 196,000 (mula sa $ 194,000), maaari kang kumuha ng bahagyang pag-aawas. Kung $ 196,000 o higit pa, walang bawas sa lahat.
 • Kasama ang pag-file ng asawa sa isang asawa na sakop ng isang plano sa trabaho: Kung ang iyong MAGI ay mas mababa sa $ 10,000, maaari kang mag-claim ng isang bahagyang pagbawas. Kung $ 10,000 o higit pa, walang pagbabawas.

2017 Roth IRA Limitasyon ng Kita

Ang 2017 Roth IRA income phaseout limitasyon ay ang mga sumusunod:

 • Kasama ang pag-file ng magkakasama o kwalipikadong balo (er): Kung ang iyong MAGI ay $ 186,000 (mula sa $ 184,000) o mas mababa, maaari kang mag-ambag hanggang sa $ 5,500 max. Kung hindi bababa sa $ 186,000 hanggang $ 196,000 (hanggang $ 2,000), ang iyong limitasyon sa kontribusyon ay pinaalis (tingnan ang IRS publication 590). Kung $ 196,000 at sa itaas, hindi ka maaaring mag-ambag sa isang Roth IRA.
 • Hiwalay, pinuno ng sambahayan, o kasal na hiwalay ang pag-file at hindi ka nakatira sa iyong asawa sa anumang oras sa taon: Kung sa ilalim ng $ 118,000 (mula sa $ 117,000), maaari kang mag-ambag hanggang sa $ 5,500 pinakamataas. Kung hindi bababa sa $ 118,000 hanggang sa $ 133,000 ($ 132,000), ang iyong limitasyon sa kontribusyon ay naalis na. Kung $ 133,000 at pataas, hindi ka maaaring mag-ambag sa isang Roth IRA.
 • Nag-asawa ng hiwalay na pag-file at nanirahan ka kasama ang iyong asawa sa anumang oras sa taon: Kung ang MAGI ay nasa pagitan ng $ 0 at $ 10,000, ang iyong limitasyon sa kontribusyon ay bababa. Kung $ 0, maaari kang mag-ambag hanggang sa maximum na $ 5,500 ($ 6,500 kung mahigit 50 taong gulang). Kung $ 10,000 at sa itaas, hindi ka maaaring mag-ambag sa isang Roth IRA.

2018 Mga Limitasyon ng Tradisyunal na IRA

Kung MAYROON ka ng plano ng pagreretiro sa iyong tagapag-empleyo:

 • Single o pinuno ng sambahayan: Kung ang iyong MAGI ay $ 63,000 (mula sa $ 62,000) o mas mababa, maaari kang kumuha ng buong pagbawas. Kung higit sa $ 63,000, ngunit mas mababa sa $ 73,000 (mula sa 72,000) – makakakuha ka ng isang bahagyang bawas. Kung higit sa $ 73,000, hindi ka maaaring kumuha ng pagbawas.
 • Kasama ang pag-file ng magkasamang o kwalipikadong biyuda (er): Kung ang iyong MAGI ay $ 101,000 (mula sa $ 99,000) o mas mababa, maaari kang kumuha ng buong pagbawas. Kung higit sa $ 101,000, ngunit mas mababa sa $ 121,000 (mula sa $ 119,000) – nakakuha ka ng isang bahagyang bawas. Kung higit sa $ 121,000, walang pagbabawas.
 • Nag-asawa ng hiwalay na paghaharap: Kung ang iyong MAGI ay mas mababa sa $ 10,000 (katulad ng naunang taon), maaari kang kumuha ng bahagyang pag-aawas. Kung $ 10,000 o higit pa, walang pagbabawas.

Kung HUWAG kang plano ng pagreretiro sa pamamagitan ng isang tagapag-empleyo:

 • Single, pinuno ng sambahayan, o kwalipikadong balo (er): Ang anumang MAGI ay nagpapahintulot ng isang buong pagbawas.
 • Kasama ang pag-file ng magkakasama o hiwalay sa isang asawa na hindi saklaw ng isang plano sa trabaho: Ang anumang MAGI ay nagbibigay ng ganap na pagbawas.
 • Kasama ang pag-file ng kasal kasama ang isang asawa na sakop ng isang plano sa trabaho: Kung ang iyong MAGI ay $ 189,000 o mas mababa (mula sa $ 186,000), maaari kang kumuha ng buong bawas. Kung higit sa $ 189,000, ngunit mas mababa sa $ 199,000 (mula sa $ 196,000), maaari kang kumuha ng bahagyang pag-aawas. Kung $ 199,000 o higit pa, walang pagbawas sa lahat.
 • Kasama ang pag-file ng asawa sa isang asawa na sakop ng isang plano sa trabaho: Kung ang iyong MAGI ay mas mababa sa $ 10,000, maaari kang mag-claim ng isang bahagyang pagbawas. Kung $ 10,000 o higit pa, walang pagbabawas.

2018 Roth IRA Limitasyon ng Kita

Ang 2018 Roth IRA income phaseout mga limitasyon ay ang mga sumusunod:

 • Kasama ang pag-file ng magkakasama o kwalipikadong balo (er): Kung ang iyong nabagong gross adjusted income (MAGI) ay $ 189,000 (mula sa $ 186,000) o mas mababa, maaari kang mag-ambag hanggang sa $ 5,500 max. Kung hindi bababa sa $ 189,000 hanggang $ 199,000 (hanggang $ 3,000), ang iyong limitasyon sa kontribusyon ay pinaalis (tingnan ang IRS publication 590). Kung $ 199,000 at sa itaas, hindi ka maaaring mag-ambag sa isang Roth IRA.
 • Hiwalay, pinuno ng sambahayan, o kasal ang hiwalay na paghaharap at hindi ka nakatira sa iyong asawa sa anumang oras sa taon: Kung sa ilalim ng $ 120,000 (mula sa $ 118,000), maaari kang mag-ambag hanggang sa $ 5,500 pinakamataas. Kung hindi kukulangin sa $ 120,000 hanggang $ 135,000 ($ 133,000), ang iyong limitasyon sa kontribusyon ay pinaalis. Kung $ 135,000 at pataas, hindi ka maaaring mag-ambag sa isang Roth IRA.
 • Nag-asawa ng hiwalay na pag-file at nanirahan ka kasama ang iyong asawa sa anumang oras sa taon: Kung ang MAGI ay nasa pagitan ng $ 0 at $ 10,000, ang iyong limitasyon sa kontribusyon ay bababa. Kung $ 0, maaari kang mag-ambag hanggang sa maximum na $ 5,500 ($ 6,500 kung mahigit 50 taong gulang). Kung $ 10,000 at sa itaas, hindi ka maaaring mag-ambag sa isang Roth IRA.

IRA Tips

 1. Spousal IRA Kontribusyon: Dalhin Advantage ng Spousal IRA Kontribusyon! Kung ikaw ay may asawa, dapat mong maging pamilyar sa kung paano ang mga kontribusyon ng asawa ng IRA ay gumagana, dahil ang isang spousal IRA ay maaaring mapalakas ang iyong kontribusyon sa IRA sa isang taon kung ikaw o ang iyong asawa ay hindi nakakakuha ng kuwalipikadong kita.
 2. Kita sa Pagtatrabaho sa Sariling: Maaari mong ibawas ang mga gastusin kaugnay sa negosyo at ang iyong tanggapan sa bahay at maaaring mag-ambag ng isang bahagi ng iyong kita sa mga account sa pagreretiro sa sariling pagtatrabaho, tulad ng isang solong 401K, SIMPLE IRA , o SEP IRA.
 3. Backdoor Roth IRA: Kung ang iyong kita ay nasa mga limitasyon ng kita at Tradisyonal at Roth IRA, ang isang Backdoor Roth IRA ay maaaring maging isang smart move (kung susundin mo ang tamang pag-iingat).
 4. Credit Tax para sa Pag-aambag: Kung ang iyong kita ay mababa ang halaga, maaari ka ring maging kwalipikado para sa Credit Saver para sa pagbibigay sa isa sa mga ganitong uri ng mga account sa pagreretiro.
 5. IRA Consolidation: Kung mayroon kang lumang 401K na nakaupo sa paligid mula sa mga trabaho matagal na nakalimutan, dapat mong isaalang-alang ang pagsasama-sama ng iyong 401K at lumiligid sa isang IRA. Kadalasang mayroong mababang mga bayarin na nauugnay sa kanila ang IRA.
 6. Deadline ng kontribusyon: Tandaan na ang deadline ng kontribusyon ng IRA para sa 2017 na taon ng kalendaryo ay hanggang sa deadline ng buwis sa susunod na Abril. At maaari kang magsimulang mag-ambag para sa 2018 noong Enero 1, 2018.

Maximum IRA Contribution na Pag-ambag:

Mag-aambag ka ba sa isang IRA para sa 2017 at 2018 na taon ng kalendaryo? Magkano?