Ang Adam Silver ni NBA, 'Tiyak na Hindi namin Humihingi ng Pasensya sa Govt ng Tsino.'