Ang Internet ng Pagkain ay nangangailangan ng paglikha ng karaniwang wika sa paligid ng kung ano ang kinakain natinDr. Nais ni Matthew Lange ng IC-Food na lumikha ng isang karaniwang wika para sa pagkain upang kumonekta sa Internet ng Pagkain mula sa sakahan sa iyong plato, upang makagawa ka ng mas mahusay na pagpipilian tungkol sa kung ano ang iyong kinakain.

Ang post na Ang Internet ng Pagkain ay nangangailangan ng paglikha ng isang karaniwang wika sa paligid ng kung ano ang kinakain namin unang lumitaw sa Digital Trends.