Ang mga mas lumang kapatid ay isang panganib sa trangkaso para sa mga bata batang babae na nagbabakos sa tisyu

Ang mga sanggol at maliliit na bata ay mas may panganib ng malubhang karamdaman bilang resulta ng trangkaso mayroon silang isang mas lumang kapatid na lalaki o kapatid na babae, sinasabi ng mga mananaliksik ng UK.