Ang mga Regulasyon ay Nasa Hold bilang Rrats ng Kratom Debate


Dijon Evans, Sacramento, CA.

Kim DeMott, Sacramento, CA

Katherine Pfaff, tagapagsalita ng DEA.

Christopher R. McCurdy, PhD, University of Florida College of Pharmacy, Gainesville.

Walter C. Prozialeck, PhD, propesor ng mga siyentipikong parmasyolohiya at parmasyutiko, Midwestern University, Downers Grove, IL.

Scott Gottlieb, MD, komisyonado ng FDA.

Twitter: @SGottliebFDA, Ago. 17, 2018.

Petition.whitehouse.gov: "Mangyaring huwag gawing Iskedyul ang Iyong Kratom."

Ang New England Journal of Medicine: "Mga Pagkamatay sa Colorado Naaalala sa Kratom."

Pag-uugali ng Drug and Alcohol: "Mga pattern ng paggamit ng Kratom at epekto sa kalusugan sa US – Mga resulta mula sa isang online na survey."

Pagkagumon Biology: "Kratom: Ano ba ang pasya?"

Forensic Science, Medicine and Pathology: "Malubhang kumbinasyon ng mitragynine at quetiapine – isang ulat ng kaso na may talakayan sa isang potensyal na pakikipag-ugnayan ng herbal na gamot."

Journal of Psychoactive Drugs: "Long-Term Cognitive Effects of Kratom (Mitragyna speciosa Korth.) Use."

Journal of Psychoactive Drugs: "Kratom Withdrawal: Isang Systematic Review with Case Series."

Paggamot ng Gamot at Alkohol: "Paggamit ng Kratom at kalusugan ng isip: Isang sistematikong pagsusuri."

Journal of Medicinal Chemistry: "Mitragynine / Corynantheidine Pseudoindoxyls Bilang Opioid Analgesics na may Mu Agonism at Delta Antagonism, na Hindi Kumuha ng β-Arrestin-2."

Ang Journal of the American Osteopathic Association: "Pharmacology of Kratom: Isang Emerging Botanical Agent With Stimulant, Analgesic and Opioid-Like Effects."

CDC Morbidity and Mortality Weekly Report, Hulyo 29, 2016: "Mga Tala mula sa Field: Kratom (Mitragyna speciosa) Mga Iminumungkahing Iniulat sa Mga Sentro ng Poison – Estados Unidos, 2010-2015. Maraming pagsiklab ng Impeksyon ng Salmonella na Nakaugnay sa Kratom (Final Update). "

National Institute on Drug Abuse: "Ano ang kratom?"

U.S. Administrasyong Pagpapatupad ng Gamot: "Mga Gamot ng Pang-aabuso: Isang patnubay ng mapagkukunan ng DEA," "Ang DEA ay Nagpahayag ng Hangarin sa Iskedyul na Kratom," "Mga Gamot ng Pag-aalala."

Tagapagsalita ng Department of Health and Human Services ng US.

Huffington Post: "Ipinatawag ng Kongreso ang DEA Para sa Unilateral na Ilipat Upang Palawakin ang Digmaan Sa Mga Gamot."

Register ng Pederal: "Pag-withdraw ng Notice of Intent na Temporarily Place Mitragynine at 7- Hydroxymitragynine sa Iskedyul I."

American Kratom Association: Ang release ng balita, "AKA Report Report, December 2018," "Petition for Acting DEA Administrator Dhillon," "AKA Good Manufacturing Practice (GMP) Standards Program."

Botanical Education Alliance: "Sulat sa Agham sa Kratom, Pebrero 8, 2018," "Kratom Legality Map."

Ang New England Journal of Medicine: "Mga Pagkamatay sa Colorado Naaalala sa Kratom."