Ang Online Bazaar para sa Looted Antiquities
Ang isang baha ng potensyal na ninakaw na mga bagay sa sining mula sa Gitnang Silangan ay nagpapakita sa Amazon, eBay, Facebook at WhatsApp, kadalasang nakakagambala sa mga mapagtiwala na mamimili