Ang pagiging Walang-Kapantay, Gayunpaman


<div _ngcontent-c14 = "" innerhtml = "

Getty

Ang salitang "pribilehiyo" ay nagiging mas karaniwan-mas madalas itong sinabi at marinig. Ang ilan ay nagtatanggol sa pagbanggit ng salita, nang walang tunay na pag-unawa kung ano ang ibig sabihin nito at kung paano ito nakakaapekto sa mga hindi nakuha ang parehong mga hindi kinitang benepisyo. Upang tunay na maintindihan kung paano suportahan, bigyang kapangyarihan at panatilihin ang mga mula sa mga minorya na pinagmulan, dapat kilalanin ng industriya kung paano nakinabang ang lipunan ng karamihan.

Kung nabasa mo ang aking mga piraso o sinusunod ang aking trabaho, ikaw ay makakaalam ng aking pamumuno sa pagtulong sa mga organisasyon at mga pinuno na tanggapin ang pagkakaiba-iba at gabayan sila sa pagbuo ng napapabilang na mga kapaligiran. Sa aking karera bilang isang pagkakaiba-iba at lider ng pagsasama at bilang pagsasama ng pagkonsulta sa Deloitte UK, mayroon akong katulad na paglalakbay kung saan pinapayuhan ko ang mga organisasyon at lider-namumuhunan sa oras na regular na makilala ang aking pribilehiyo bilang isang nangunguna habang nagiging isang kabataang babae ng kulay.

Ano ang "pribilehiyo"?

Ang pribilehiyo ay maaaring tinukoy bilang isang hanay ng mga hindi kinitang benepisyo na ibinibigay sa mga taong magkasya sa isang partikular na grupo ng panlipunan.

Ang Lipunan ay nagbibigay ng pribilehiyo sa mga tao dahil sa ilang aspeto ng kanilang pagkakakilanlan. Maaaring kabilang sa mga aspeto ng pagkakakilanlan ng isang tao ang lahi, klase, kasarian, oryentasyong sekswal, wika, heograpikal na lokasyon, kakayahan, at relihiyon, upang makapagtala ng ilang mga pangalan.

Mga layer ng pribilehiyo

Ang pribilehiyo ay hindi isang panig – ito ay bilang multi-aspeto at masalimuot bilang pagkakaiba-iba. Iyon ay dapat igalang sa pamamagitan ng pag-aalay ng oras upang maunawaan kung paano ito naging sanhi ng kulang-representasyon ng maraming mga grupong minorya sa lumalaking industriya.

Nag-aalok ako bilang isang halimbawa.

">

Ang salitang "pribilehiyo" ay nagiging mas karaniwan-mas madalas itong sinabi at marinig. Ang ilan ay nagtatanggol sa pagbanggit ng salita, nang walang tunay na pag-unawa kung ano ang ibig sabihin nito at kung paano ito nakakaapekto sa mga hindi nakuha ang parehong mga hindi kinitang benepisyo. Upang tunay na maunawaan kung paano suportahan, bigyang kapangyarihan at panatilihin ang mga mula sa mga pinagmulang minorya, dapat kilalanin ng industriya kung paano nakinabang ang lipunan sa karamihan.

Kung nabasa mo ang aking mga piraso o sinusunod ang aking trabaho, ikaw ay makakaalam ng aking pamumuno sa pagtulong sa mga organisasyon at mga pinuno na tanggapin ang pagkakaiba-iba at gabayan sila sa pagbuo ng napapabilang na mga kapaligiran. Sa aking karera bilang isang pagkakaiba-iba at lider ng pagsasama at bilang pagsasama ng pagkonsulta sa Deloitte UK, mayroon akong katulad na paglalakbay kung saan pinapayuhan ko ang mga organisasyon at lider-namumuhunan sa oras na regular na makilala ang aking pribilehiyo bilang isang nangunguna habang nagiging isang kabataang babae ng kulay.

Ano ang "pribilehiyo"?

Ang pribilehiyo ay maaaring tinukoy bilang isang hanay ng mga hindi kinitang benepisyo na ibinibigay sa mga taong magkasya sa isang partikular na grupo ng panlipunan.

Ang Lipunan ay nagbibigay ng pribilehiyo sa mga tao dahil sa ilang aspeto ng kanilang pagkakakilanlan. Maaaring kabilang sa mga aspeto ng pagkakakilanlan ng isang tao ang lahi, klase, kasarian, oryentasyong sekswal, wika, heograpikal na lokasyon, kakayahan, at relihiyon, upang makapagtala ng ilang mga pangalan.

Mga layer ng pribilehiyo

Ang pribilehiyo ay hindi isang panig – ito ay bilang multi-aspeto at masalimuot bilang pagkakaiba-iba. Iyon ay dapat igalang sa pamamagitan ng pag-aalay ng oras upang maunawaan kung paano ito naging sanhi ng kulang-representasyon ng maraming mga grupong minorya sa lumalaking industriya.

Nag-aalok ako bilang isang halimbawa.