Ang Singer ay Nagpapahayag ng Pinaghihinalaang Pag-atake sa Sekswal Noong Siya ay 14