Ang Ulat ng Pamahalaan ay Nakakahanap ng Mga Living Center Para sa Mga Tao na May Kapansanan Ay Hindi Nagsagawa ng Mga Inspeksyon Sa Mga Taon<div _ngcontent-c15 = "" innerhtml = "

Mas maaga ngayon, ang Kagawaran ng Kalusugan at Human Services ng Estados Unidos (HHS) ng Office of Inspector General (OIG) na inilabas isang ulat na nagbubunyag na ang Pangangasiwa para sa Pamumuhay ng Komunidad (ACL) ay hindi isinagawa ang kinakailangang pangangasiwa ng mga independyenteng programa sa pamumuhay sa huling limang taon.

Ang mga Amerikanong may kapansanan ay madalas na nahaharap sa matinding mga hadlang sa buhay, tulad ng pagkuha ng trabaho, paghahanap ng sapat na pamamaraan ng transportasyon at namumuhay nang nakapag-iisa sa bahay. Samakatuwid, ang mga independiyenteng programa ng serbisyo sa pamumuhay na ito ay may mahalagang papel sa pag-bridging ng agwat sa pagitan ng hindi naa-access ng lipunan at ng mga kabuhayan ng mga taong may kapansanan. Kung ang mga system na dapat suportahan ang mga ito ay hindi nagagawa ang kanilang nararapat na kasipagan, kung gayon ang nakaiwasang populasyon na ito ay naiwan kahit na mas mahina. & Nbsp;

Mula noong Hulyo 2014, ang ACL ay nag-regulate ng dalawang magkahiwalay na independyenteng programa sa pamumuhay: ang mga Center para sa Independent Living and Independent Living Services. Ang mga programang ito ay naglalayong suportahan ang kalayaan ng mga taong may kapansanan sa buong bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga tool, mapagkukunan at suporta para sa pagsasama ng buong populasyon ng kapansanan sa kanilang mga komunidad. Sa paggawa nito, ang mga programa ay nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay, kalayaan, at paggalang. Kasama sa mga serbisyong ibinibigay ng mga programang ito ang pagbibigay ng pagpapasya ng mga pagpapasya sa mga nonprofit na organisasyon at pagpapabuti ng mga tahanan ng pag-aalaga at iba pang mga institusyong tinutulungan.

Sa ilalim ng seksyon 706 (c) (1) ng Rehabilitation Act of 1973, na namamahala sa parehong mga programa, ang ACL ay dapat magsagawa ng mga pagsusuri sa pagsunod sa site na hindi bababa sa 15% ng mga programa ng Centers for Independent Living na tumatanggap ng mga pondo sa ilalim ng batas na ito. Kung wala ang mga ito na ipinag-uutos na mga pagsusuri sa site, ang mga pondo ng programa ay mahina laban sa pandaraya, basura at pang-aabuso. & Nbsp;

Nang matanggap ang isang hotline na reklamo noong Hunyo 2017 na nagsasabi na ang ACL ay hindi nagsasagawa ng mga kinakailangang pangangasiwa, ang HHS ng OIG ay nagsagawa ng isang pag-audit ng 284 Centers for Independent Living at dalawang Independent Living Service program na tumatanggap ng mga pederal na gawad mula sa ACL. Hindi alam ng kagawaran na ang mga inspeksyon sa site ay hindi isinasagawa hanggang sa matanggap ang reklamo ng hotline. & Nbsp;

Ang koponan ng pag-audit sa HHS ay nagsagawa ng kanilang mga gawaing-bayan mula Hulyo 2018 hanggang Disyembre 2018. & nbsp;

Ang ACL ay iginawad ng $ 156.6 milyon para sa mga serbisyo ng independyenteng programa sa pamumuhay sa panahon ng pag-audit ng Oktubre 1, 2015, hanggang Setyembre 30, 2017. Kahit na iginawad ng ACL ang $ 151.5 milyon sa mga gantimpala para sa mga serbisyo ng independyenteng programa ng pamumuhay, hindi ito naglaan ng sapat na pondo mula sa natitirang $ 5.1 milyon upang suportahan ang mga pagsusuri sa pagsunod sa site. & Nbsp;

Sa pagtatapos ng ulat, ang HHS ay nagbibigay ng mga rekomendasyon para sa ALC: alamin kung maaari ba nitong maglaan ng pondo nang magkakaiba upang paganahin ang mga pagsusuri sa pagsunod sa site, humingi ng karagdagang pagpopondo ng departamento o mga mapagkukunan upang magsagawa ng mga pagsusuri sa pagsunod sa site at maisagawa ang mga kinakailangang pagsusuri sa pagsunod sa site ng independyente mga programang nabubuhay. & nbsp;

"Ang mga independiyenteng programa sa pamumuhay ay nagbibigay ng mahalagang serbisyo sa mga taong may kapansanan," sabi ni Mike Barton, Assistant Regional Inspector General. "Kung walang kinakailangang mga pagsusuri sa pagsunod sa site, walang katiyakan na ang independiyenteng mga programa sa pamumuhay ay mabisang nagtatrabaho upang mapakinabangan ang kalayaan, kagalingan, at kalusugan ng mga matatandang may edad, mga taong may kapansanan, at ang mga pamilya at tagapag-alaga ng pareho."

Ayon sa isang tagapagsalita ng HHS, alam ng ACL na ang ulat na ito ay inilalabas sa publiko. Bilang tugon sa ulat, hindi sinabi ng ACL kung sumasang-ayon ba ito sa rekomendasyon ng HHS. Sa halip, inilarawan ng samahan ang mga aksyon na plano nitong gawin bilang tugon sa pag-audit. Inamin ng ACL na hindi pa nito natutugunan ang kinakailangang 15% na pagsusuri sa pagsunod sa site, ngunit inaangkin na ipinatutupad nito ang pagsunod sa proteksyon ng pagsunod at kinalabasan sa pangangalaga upang masiguro ang kalidad ng katiyakan ng mga programa, na isasama ang mga pagbisita sa site kung kinakailangan upang matugunan ang mga alalahanin sa pagsunod. & Nbsp ;

">

Mas maaga ngayon, ang US Department of Health and Human Services (HHS) ng Office of Inspector General (OIG) ay naglabas ng isang ulat na nagpapakita na ang Administration for Community Living (ACL) ay hindi nagsagawa ng kinakailangang pangangasiwa ng independyenteng mga programa sa pamumuhay para sa huling limang taon.

Ang mga Amerikanong may kapansanan ay madalas na nahaharap sa matinding mga hadlang sa buhay, tulad ng pagkuha ng trabaho, paghahanap ng sapat na pamamaraan ng transportasyon at namumuhay nang nakapag-iisa sa bahay. Samakatuwid, ang mga independyenteng programa ng serbisyo sa pamumuhay na ito ay may mahalagang papel sa pag-bridging ng agwat sa pagitan ng hindi naa-access na lipunan at ng mga kabuhayan ng mga taong may kapansanan. Kung ang mga system na dapat suportahan ang mga ito ay hindi ginagawa ang kanilang nararapat na pagpupunyagi, kung gayon ito na naapektuhan ng populasyon ay naiwan kahit na mas mahina.

Mula noong Hulyo 2014, ang ACL ay nag-regulate ng dalawang magkahiwalay na independyenteng programa sa pamumuhay: ang mga Center para sa Independent Living and Independent Living Services. Ang mga programang ito ay naglalayong suportahan ang kalayaan ng mga taong may kapansanan sa buong bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga tool, mapagkukunan at suporta para sa pagsasama ng buong populasyon ng kapansanan sa kanilang mga komunidad. Sa paggawa nito, ang mga programa ay nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay, kalayaan, at paggalang. Kasama sa mga serbisyong ibinigay ng mga programang ito ang pagbibigay ng pagpapasya ng mga pagpapasya sa mga nonprofit na organisasyon at pagpapabuti ng mga tahanan ng pag-aalaga at iba pang mga institusyong tinutulungan.

Sa ilalim ng seksyon 706 (c) (1) ng Rehabilitation Act of 1973, na namamahala sa parehong mga programa, ang ACL ay dapat magsagawa ng mga pagsusuri sa pagsunod sa site na hindi bababa sa 15% ng mga programa ng Centers for Independent Living na tumatanggap ng mga pondo sa ilalim ng batas na ito. Kung wala ang mga ito na ipinag-uutos na mga pagsusuri sa site, ang mga pondo ng programa ay mahina laban sa pandaraya, basura at pang-aabuso.

Nang matanggap ang isang hotline na reklamo noong Hunyo 2017 na nagsasabi na ang ACL ay hindi nagsasagawa ng mga kinakailangang pangangasiwa, ang HHS ng OIG ay nagsagawa ng isang pag-audit ng 284 Centers for Independent Living at dalawang Independent Living Service program na tumatanggap ng mga pederal na gawad mula sa ACL. Hindi alam ng kagawaran na ang mga inspeksyon sa site ay hindi isinasagawa hanggang sa natanggap ang reklamo sa hotline.

Ang koponan ng pag-audit sa HHS ay nagsagawa ng kanilang mga gawaing bukid mula Hulyo 2018 hanggang Disyembre 2018.

Ang ACL ay iginawad ng $ 156.6 milyon para sa mga serbisyo ng independyenteng programa sa pamumuhay sa panahon ng pag-audit ng Oktubre 1, 2015, hanggang Setyembre 30, 2017. Kahit na iginawad ng ACL ang $ 151.5 milyon sa mga gantimpala para sa mga serbisyo ng independyenteng programa ng pamumuhay, hindi ito naglaan ng sapat na pondo mula sa natitirang $ 5.1 milyon upang suportahan ang mga pagsusuri sa pagsunod sa site.

Sa pagtatapos ng ulat, ang HHS ay nagbibigay ng mga rekomendasyon para sa ALC: alamin kung maaari ba nitong maglaan ng pondo nang magkakaiba upang paganahin ang mga pagsusuri sa pagsunod sa site, humingi ng karagdagang pagpopondo ng departamento o mga mapagkukunan upang magsagawa ng mga pagsusuri sa pagsunod sa site at maisagawa ang mga kinakailangang pagsusuri sa pagsunod sa site ng independyente mga programa sa pamumuhay.

"Ang mga independiyenteng programa sa pamumuhay ay nagbibigay ng mahalagang serbisyo sa mga taong may kapansanan," sabi ni Mike Barton, Assistant Regional Inspector General. "Kung walang kinakailangang mga pagsusuri sa pagsunod sa site, walang katiyakan na ang independiyenteng mga programa sa pamumuhay ay mabisang nagtatrabaho upang mapakinabangan ang kalayaan, kagalingan, at kalusugan ng mga matatandang may edad, mga taong may kapansanan, at ang mga pamilya at tagapag-alaga ng pareho."

Ayon sa isang tagapagsalita ng HHS, alam ng ACL na ang ulat na ito ay inilalabas sa publiko. Bilang tugon sa ulat, hindi sinabi ng ACL kung sumasang-ayon ba ito sa rekomendasyon ng HHS. Sa halip, inilarawan ng samahan ang mga aksyon na plano nitong gawin bilang tugon sa pag-audit. Inamin ng ACL na hindi pa nito natutugunan ang kinakailangang 15% na pagsusuri sa pagsunod sa site, ngunit inaangkin na ipinatutupad nito ang pagsunod sa proteksyon ng pagsunod at kinalabasan sa pangangasiwa ng kalidad ng mga programa, na isasama ang mga pagbisita sa site kung kinakailangan upang matugunan ang mga alalahanin sa pagsunod.