Ano ba ang Corticosteroids?Ang mga corticosteroids ay mga sintetikong gamot na katulad ng cortisol, isang hormon na natural na gumagawa ng katawan. Ang mga ito ay ginagamit upang gamutin ang isang malawak na iba't ibang mga karamdaman, kabilang ang hika, sakit sa buto, mga kondisyon ng balat at mga sakit sa autoimmune.