Ariana Grande Nagbibigay ng ATL Concert na Nalikom sa Nakaplano na Pagiging Magulang


Ariana Grande

Nagbibigay ng mga Salaping Konsyerto sa Atlanta

Upang Nakaplanong Pagiging Magulang

6/11/2019 7:42 PM PDT

EKSKLUSIBONG

Ariana Grande ay nag-donate ng mga nalikom sa pagganap ng kanyang concert noong Hunyo 8 sa Planned Parenthood – natutunan ng TMZ – at sinabihan kami na ang org ay makakakuha ng $ 300.000.

Ito ay isang makabuluhang paglipat dahil ang Georgia ay isa sa mga estado na pumasa sa "pangsanggol na tibok ng puso" na batas ng pagpapalaglag. Ang mga bagong paghihigpit ay nag-trigger ng isang tawag para sa isang boycott ng Peach Estado, at ang ilang mga entertainment kumpanya na pulled ang plug sa produksyon.

Ipinangako ng mga batas sa tibok ng puso na maging isang kidlat baril sa paparating na halalan sa pampanguluhan. Ang mga batas ay hinahamon na sa korte at ito ay isang katiyakan na ang Korte Suprema ng U.S. ay mamamahala sa konstitusyonalidad nito. Ang mga bagong batas ay isang direktang hamon sa Roe vs Wade, na nagtatakda ng napakalawak na iba't ibang mga pamantayan para sa karapatan sa isang pagpapalaglag, at sa 2 bagong SCOTUS Justices, ang deck ay maaaring ma-stack.

Tulad ng para kay Ariana … ang kanyang desisyon na mag-donate ng kita ay malinaw na nasa isip ng iba pang mga performers na nagsasagawa ng entablado sa GA.