Bakit Kailangan ng US ang isang Diskarte para sa AIOpinyon: Sa American AI Initiative nito, ang White House ay naglalaan ng pagpopondo, pananaliksik, at imprastraktura ng data upang mapalakas ang aming lakas ng loob sa artificial intelligence.