Campral kumpara sa Topamax Reseta ng Paggamot para sa Pag-abuso sa Alkohol: Pagkakaiba at Mga Epekto sa Gilid


Sigurado Campral at Topamax ang Parehong bagay?

Ang Campral (acamprosate calcium) at Topamax (topiramate) ay ginagamit upang tulungan ang mga pasyente na umaasa sa alkohol na panatilihin ang pag-inom ng alak.

Ang Campral ay ginagamit bilang bahagi ng isang kumpletong programa ng paggamot na kinabibilangan ng parehong pagpapayo at sikolohikal na suporta. Ang Campral ay malamang na hindi makatutulong sa isang tao na hindi pa umalis sa pag-inom o sumailalim sa detoxification. Ang Campral ay maaaring hindi makatutulong sa isang tao na gumon sa iba pang mga sangkap maliban sa alkohol.

Ang Topamax ay ginagamit sa labas-label upang tratuhin ang alkoholismo. Ito ay pangunahing ginagamit upang maiwasan ang epileptic seizures at sobrang sakit ng ulo sumakit ang ulo.

Ang Campral at Topamax ay nabibilang sa iba't ibang klase ng droga. Campral ay isang detoxification agent at ang Topamax ay isang anticonvulsant.

Ang mga epekto ng Campral at Topamax na katulad ng pagtatae, pagkawala ng gana, pag-aantok, pagkahilo, mga problema sa pangitain o pagbabago sa pananaw, mga problema sa memorya o pag-iisip, pagkapagod / pagkapagod, pagbabago sa timbang, malamig o mga sintomas tulad ng trangkaso, at pagbabago lasa / hindi kanais-nais na lasa.

Ang mga side effect ng Campral na naiiba mula sa Topamax ay kasama ang pagduduwal, pagsusuka, gas, sakit sa tiyan, sakit ng ulo, paninigas ng dumi, sakit ng likod, kalamnan o kasukasuan ng sakit, kahinaan, tuyong bibig, mga problema sa pagtulog (hindi pagkakatulog), pagpapawis, balat ng pantal, pamamanhid o tingly pakiramdam, kawalan ng kakayahan, pagbabago sa o pagkawala ng sekswal na pagnanais, o pagbaba ng kakayahan sa sekswal.

Ang mga epekto ng Topamax na naiiba mula sa Campral ay kinabibilangan ng nerbiyos, pamamanhid o pakiramdam ng pakiramdam sa mga kamay o paa, mga problema sa koordinasyon, mga problema sa pagsasalita / wika, pandama sa pagbaluktot, pagkalito, at problema sa pag-isip o pagbibigay pansin.

Ang Campral ay maaaring makipag-ugnayan sa ibang mga gamot.

Ang Topamax ay maaaring makipag-ugnayan sa alkohol, iba pang mga gamot na nagdudulot sa iyo ng pag-aantok (narcotics, sleeping pills, kalamnan relaxers, o gamot para sa pagkabalisa o depression), birth control pills, divalproex, o valproic acid.

Ano ang mga Posibleng Epekto ng Campral?

Ang mga karaniwang epekto ng Campral ay kinabibilangan ng:

 • pagtatae,
 • pagduduwal,
 • pagsusuka,
 • gas,
 • sakit sa tyan,
 • walang gana kumain,
 • sakit ng ulo,
 • pag-aantok,
 • pagkahilo,
 • mga problema sa pangitain,
 • mga problema sa memorya o pag-iisip,
 • paninigas ng dumi,
 • pagkapagod,
 • bigat ng timbang / pagkawala,
 • sakit sa likod,
 • kalamnan o magkasamang sakit,
 • kahinaan,
 • sintomas ng malamig o trangkaso,
 • tuyong bibig,
 • nabawasan o pangit na panlasa,
 • mga problema sa pagtulog (hindi pagkakatulog),
 • pagpapawis,
 • balat ng pantal,
 • pakiramdam ng pamamanhid o tingly,
 • kawalan ng lakas,
 • pagbabago o kawalan ng sekswal na pagnanais, o
 • Ang pagbaba ng kakayahan sa sekswal.

Ang mga paghihikayat ng paniwala ay maaaring mangyari sa panahon ng paggamot na may Campral. Sabihin sa iyong doktor kung nararamdaman mo ang nalulumbay o may anumang mga saloobin o kilos ng paniwala habang gumagamit ng Campral. Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang hindi malamang ngunit malubhang epekto ng Campral kabilang ang:

 • pagbabago sa isip / damdamin (kasama ang malubhang depression, mga saloobin ng pagpapakamatay),
 • mahina,
 • mabilis o bayuhan tibok ng puso,
 • paningin o pandinig na pagbabago, o
 • nadagdagan ang uhaw.

Ano ang Posibleng mga Epekto ng Topamax?

Ang mga karaniwang epekto ng Topamax ay kinabibilangan ng:

 • pag-aantok,
 • tuyong bibig,
 • pagkahilo,
 • malabong paningin,
 • paninigas ng dumi,
 • Dagdag timbang,
 • problema sa pag-ihi,
 • sakit ng ulo,
 • nadagdagan ang kagutuman, at
 • mga pagbabago sa lasa.

Ano ang Campral?

Ang Campral (acamprosate calcium) ay gumagana sa pamamagitan ng pagpapanumbalik ng likas na balanse ng mga kemikal sa utak (neurotransmitters) at ginagamit upang tulungan ang mga pasyente na umaasa sa alkohol na panatilihin ang pag-inom ng alak. Ang Campral ay dapat gamitin bilang bahagi ng isang kumpletong programa ng paggamot na kinabibilangan ng parehong pagpapayo at sikolohikal na suporta. Ang Campral ay malamang na hindi makatutulong sa isang tao na hindi pa umalis sa pag-inom o sumailalim sa detoxification. Ang Campral ay maaaring hindi makatutulong sa isang tao na gumon sa iba pang mga sangkap maliban sa alkohol.

Ano ang Topamax?

Topamax (topiramate) ay isang anticonvulsant na inireseta para sa pagpigil sa mga epilepsy seizures at migraine headaches. Ang Topamax ay magagamit bilang isang pangkaraniwang gamot.