Ano ang Medicare? | Ang Iyong Kumpletong Gabay Upang Pagsaklaw at Gastos ng Medicare


ang mas matatandang mag-asawa ay natutuwang bakasyon

Sumasaklaw ang Medicare ng maraming, ngunit maraming mga nakatatandang Amerikano na nagpatala sa programa ng pangangalagang pangkalusugan ay nangangailangan din ng iba pang seguro.

Ang ilang mga taong 65 at mas matanda pa rin ang nagtatrabaho at may access sa mga benepisyo sa kalusugan ng kanilang tagapag-empleyo. Maaari pa ring ma-access ng iba ang mga benepisyo sa kalusugan sa panahon ng pagreretiro.

Gayunpaman, ang iba ay kwalipikado para sa mga benepisyo ng mga beterano o kahit Medicaid – lahat habang kwalipikado para sa mga benepisyo ng Medicare.

Kung mayroon kang ilang mga layer ng saklaw ng seguro na magagamit, paano mo malalaman kung aling plano ang dapat magbayad para sa mga serbisyo? Ang ilang uri ng koordinasyon ng mga benepisyo ay dapat na.

Ano ang mga Saklaw ng Medicare para sa mga Matandang Amerikano

ang mas matandang pares na tinatangkilik ang bakasyon na "width =" 300 "height =" 200Mga 44 milyong Amerikano ang gumagamit ng Medicare para sa segurong pangkalusugan. Ang pederal na programa ay lumago nang mas kumplikado sa mga dekada.

Noong pinirmahan ni Pangulong Lyndon B. Johnson ang Medicare sa batas noong 1966, ang programa ay binayaran para sa ospital at ilang mga serbisyo sa post-ospital.

Ngayon ang programa ay nagbabayad din sa pag-aalaga ng outpatient kabilang ang mga pagbisita sa doktor, at maraming mga de-resetang gamot, kasama ang mga pananatili sa ospital at panandaliang pangangalaga pagkatapos ng isang pananatili sa ospital.

Ano ang Gastos ng Medicare?

Sa simula, ang mga pasyente ng Medicare ay walang bayad para sa pagsakop dahil ang mga buwis sa payroll at iba pang pampublikong pera ay sumakop sa bill.

Kahit ngayon, karamihan sa mga taong nagpatala lamang sa Medicare Part 1, na sumasaklaw sa mga pagbisita sa ospital, ay hindi nagbabayad ng mga premium.

Ang mga miyembro ng Part B ng Medicare at Part D ay nagbabayad ng mga premium; kadalasan ang mga buwanang bayad na ito ay mas mababa kaysa sa isang katulad na plano ng pribadong seguro.

Ang mga nagpapatala sa Medicare ay nagbabayad din ng mga deductibles at copays. Muli, ang mga enrollees ay kadalasang makakapagtipid sa mga bayad kumpara sa isang pribadong plano.

Sa kabila ng mga pagtitipid sa gastos, ang mga pasyente ng Medicare ay maaaring magkaroon ng isang mahirap na oras na isinasara ang puwang sa pagitan ng ibinabayad ng Medicare at kung ano ang kailangan nila. Gayundin, hindi nagbabayad ang Medicare para sa ilang mga serbisyo.

Ano ang Hindi Saklaw ng Medicare

Habang ang listahan ng mga serbisyo na sakop ng Medicare ay lumago sa kalahating siglo mula noong ipinasa ng Kongreso ang batas na lumilikha ng programa, ang ilang mga paraan ng pag-aalaga ay nahuhulog pa rin sa payong ng programa.

Halimbawa, hindi saklaw ng Medicare ang:

 • Regular na pagsusulit sa mata
 • Mga tulong sa pandinig
 • Pag-aalaga ng ngipin
 • Acupuncture
 • Cosmetic surgeries
 • Pangmatagalang pangangalaga

Kahit na nagbabayad ang Medicare, hindi ito laging nagbabayad ng 100 porsiyento ng panukalang-batas. Kasama ang mga deductibles at copayments, ang isang pasyente ay maaaring may pananagutan para sa tungkol sa 20 porsiyento ng isang medikal na bayarin sa ilang mga kaso.

Upang ilagay ito sa konteksto, 20 porsiyento ng isang $ 200,000 na bayarin sa ospital ay $ 40,000 – isang mahalagang bayarin, lalo na kapag nagretiro ka.

Paano mo Punan ang Medicare Gap?

Upang masakop ang kanilang bahagi ng isang malaking bayarin sa medikal, o upang magbayad para sa mga serbisyo Hindi saklaw ng Medicare, kailangan ng mga nagpapatala ng Medicare ng isa pang mapagkukunan ng coverage.

Ang mga posibleng mapagkukunan ng pagbabayad ay kasama ang:

 • Pagbabayad sa Pocket: Kung ang mga pasyente ay may mga pagtitipid upang masakop ang copays, deductibles, at mga serbisyo tulad ng paningin, pandinig, o dental, maaari nilang piliin na magbayad ng bulsa para sa ilan sa mga serbisyong ito, lalo na kung plano nilang manatili sa pangangalaga sa pag-iwas.
 • Paggamit ng Medicare Advantage: Nagbibigay ang mga pribadong tagaseguro ng Medicare Advantage Plans kasabay ng pamahalaang pederal. Ang mga planong ito ay dapat sumakop sa lahat ng bagay na saklaw ng Medicare (maliban sa pagkakasakop ng reseta ng Part D). Ang mga planong ito ay maaari ring magdagdag ng dental, pangitain, at iba pang katulad na mga takip.
 • Pagbili ng Supplemental Coverage: Ang Medicare enrollees ay maaaring bumili ng suplementong coverage na partikular na upang punan ang mga puwang sa saklaw ng Medicare ay bukas.
 • Paggamit ng Umiiral na Seguro: Maaaring panatilihin ng iba ang kanilang kasalukuyang mga patakaran sa seguro sa kalusugan sa pamamagitan ng kanilang mga tagapag-empleyo o sa pamamagitan ng kanilang mga benepisyo sa pagreretiro. Ang paggamit ng Medicare at pribadong seguro sa magkasunod ay madalas na sumasaklaw sa karamihan, kung hindi lahat, mga kinakailangang gastusin.

Sa mga Amerikano na nagtatrabaho mas mahaba kaysa sa mga nakalipas na dekada, maraming bagong Medicare enrollees ay mayroon pa ring pribadong seguro sa pamamagitan ng kanilang mga trabaho, na ginagawang opsyon na ito ang pinakasimpleng solusyon.

Gayunpaman, ang pag-uugnay ng dalawang uri ng pangunahing pagsakop sa kalusugan ay maaaring kumplikado: Aling serbisyo ang unang binabayaran? Aling serbisyo ang nagsisilbing hakbang upang masakop ang anumang mga natitirang gastos?

Pag-ugnay sa Pribadong Seguro Gamit ang Medicare

Ang isang pasyente na may dalawa o higit pang mga uri ng seguro ay nangangailangan ng hierarchy upang matukoy kung aling plano ang dapat magbayad muna. Kadalasang ginagamit ng mga ahente ng seguro ang salitang "nagbabayad" kapag pinag-uusapan nila ang isang plano sa seguro, kaya gagawin namin ang parehong.

Kailangan mong ibahagi ang hierarchy na ito sa mga kagawaran ng pagsingil ng iyong mga tagapagkaloob ng pangangalagang pangkalusugan:

 • Ang iyong Pangunahing Payer: Kapag nagpunta ka sa doktor o tumanggap ng mga serbisyong medikal sa isang setting ng ospital, ang unang tanggapan ng pagsingil ay magpapadala ng claim sa iyong pangunahing insurance.
 • Iyong Secondary Payer: Matapos mabayaran ng iyong pangunahing nagbabayad ang halaga na pinahihintulutan ng iyong plano, ang panukalang batas ay nagpapatuloy sa iyong pangalawang nagbabayad na madalas ay sumasaklaw sa natitirang balanse.

Ang ilan ay may higit sa dalawang payer – halimbawa, Medicare, isang pribadong planong pangkalusugan, at isang planong pangkalusugan. Sa ganitong mga kaso, ang ikatlong nagbabayad ay maaaring magbayad lamang kung ito ay sumasakop sa isang pamamaraan na hindi sasaklawin ng mga pangunahing o sekundaryong mga plano sa seguro.

Paano mo itatalaga ang iyong pangunahing at sekundaryong mga nagbabayad? Iyon ay depende sa kung aling mga uri ng coverage na mayroon ka kasama ang Medicare.

Halimbawa, kung mayroon kang Medicare at:

 • Insurance sa pamamagitan ng trabaho: Ang plano ng grupo ng iyong tagapag-empleyo ay malamang na ang pangunahing nagbabayad at kukunin ng Medicare ang mga natitirang balanse, kung ipagpapalagay ang mga serbisyo na nakakakuha ka ng karapat-dapat para sa pagsakop. Kung ang iyong tagapag-empleyo ay may 20 o mas kaunting empleyado, mas malamang na magbayad muna ang Medicare.
 • Seguro sa pamamagitan ng mga benepisyo sa pagreretiro mula sa dating employer: Ang Medicare ay malamang na iyong pangunahing nagbabayad at ang iyong planong pangkalusugan ay ang pangalawang nagbabayad kung ikaw ay nag-access ng mga benepisyo sa kalusugan bilang isang bahagi ng iyong plano sa pagreretiro.
 • Insurance sa pamamagitan ng mga benepisyo ng mga beterano: Habang maaari mong mapanatili ang parehong benepisyo ng mga beterano at mga benepisyo ng Medicare nang sabay-sabay, maraming mga pasyente ay nahihirapan upang makakuha ng mga coverage na ito upang magtulungan. Karaniwang mas madaling gamitin ang isa o ang isa pa. Makipagtulungan sa departamento ng pagsingil ng iyong tagapangalaga ng kalusugan upang mahanap ang pinakamahusay na solusyon.
 • Nag-file ka ng isang matagumpay na claim ng Workers 'Comp: Para sa mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan na nagreresulta mula sa mga pinsala sa trabaho, ang iyong mga benepisyo sa Compensation ng Trabaho ay dapat magbayad muna, kasunod ng Medicare.
 • Insurance sa pamamagitan ng Medicaid: Kung mayroon kang Medicare at Medicaid, isang katulad na programa para sa mas mababang kita o may kapansanan na mga Amerikano, ang Medicare ay laging magbabayad muna. (Ang unang Medicaid ay binabayaran lamang kung ito lamang ang iyong coverage.)

Ang mga benepisyo sa pag-coordinate ay maaaring maging nakakalito, lalo na kapag mayroon kang hindi pangkaraniwang mga pangyayari. Ang departamento ng pagsingil sa iyong tagapangalaga ng kalusugan ay maaaring makatulong. Ang iyong tagapag-ugnay ng Medicare ng estado ay maaaring sumagot ng mga tanong, masyadong.

Paano Upang Kwalipikado para sa Medicare

Sa kabila ng mga pagkukulang nito at ang madalas na pangangailangan nito para sa isang pangalawang nagbabayad upang isara ang puwang, ang Medicare ay nananatiling isa sa mga pinakapopular na programa ng gobyerno sa bansa.

Dahil ang mga matatandang tao ay may posibilidad na magkaroon ng mas mahal na mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan, ang programa ay nagpapagaan ng maraming strain sa mga pribadong tagaseguro. At ang mas matatandang Amerikano ay nakinabang mula sa mas kaunting pag-asa sa kanilang tagapag-empleyo o isang mahal na pribadong plano para sa pagsakop.

Sa karamihan ng mga kaso, dapat ay hindi bababa sa 65 taong gulang upang maging karapat-dapat para sa pagkakasakop. Bilang iyong 65 na paraan ng kaarawan, magsisimula kang kumukuha ng mail tungkol sa Medicare, parehong mula mismo sa programa at mula sa mga pribadong tagaseguro na nag-aalok ng mga planong pandagdag o Medicare Advantage.

Sa karamihan ng mga kaso, kakailanganin mong gumawa ng ilang pagkilos upang magpatala sa Medicare kahit na ikaw ay 65 taong gulang.

Paano Mag-enroll sa Medicare

Bilang iyong 65 na paraan ng kaarawan, ipinasok mo ang iyong panahon ng pagpapatala ng Medicare. Kabilang sa iyong panahon ng pagpapatala ang buwan kung saan ka namang 65 kasama ang tatlong buwan na sinusundan at sumusunod sa iyong buwan ng kaarawan.

Sa panahon ng iyong unang pitong buwan na panahon ng pagpapatala, dapat kang mag-enroll online sa web site ng Social Security Administration o sa pamamagitan ng pagtawag o pagbisita sa iyong lokal na tanggapan ng Social Security.

Ang ilang mga tao ay awtomatikong nakatala sa Medicare kapag naabot nila ang edad na 65, kabilang ang:

 • Ang isang tao na tumatanggap ng mga benepisyo sa kapansanan sa pamamagitan ng Social Security Administration.
 • Isang taong nagtrabaho sa riles ng tren at kwalipikado para sa Mga Benepisyo ng Mga Riles ng Railroad na pinamamahalaan ng pederal na pamahalaan.

Bukod pa rito, ang mga pasyente na may kabiguan sa bato o amyotrophic lateral sclerosis (ALS), na kilala rin bilang Lou Gehrig's Disease, ay kwalipikado para sa Medicare kahit na bago ang edad na 65.

Kung napalampas mo ang iyong panahon ng pagpapatala, maaari ka pa ring magpatala sa isang espesyal na panahon ng pagpapatala kasunod ng pagkawala ng iyong mga benepisyo sa kalusugan na nakabatay sa trabaho o sa unang tatlong buwan ng anumang susunod na taon.

Ang Iba't Ibang Bahagi ng Medicare

Ang isang bagong enrollee ay hindi kailangang sumali sa lahat ng aspeto ng Medicare:

 • Medicare Part A: Kilala rin bilang "orihinal na Medicare," ang Medicare Part A ay sumasaklaw sa mga pagbisita sa ospital. Ang saklaw na ito ay kahawig ng isang plano ng sakuna at hindi nangangailangan ng premium. Kung ikaw o ang iyong asawa ay walang sapat na suweldo upang maging karapat-dapat para sa Medicare, maaaring kailanganin kang magbayad ng isang premium para sa Part A.
 • Bahagi ng Medicare B: Ang bahagi na ito ay nagbabayad para sa mga pagbisita ng doktor at karaniwang nangangailangan ng isang premium na kasalukuyang mga $ 135 sa isang buwan, kahit na ang mga taong may mababang kita ay maaaring maging karapat-dapat sa premium-free. (Maaaring magbago ang mga kinakailangan sa premium at kita sa bawat taon.)
 • Medicare Part C: Ang bahaging ito ng programa ng Medicare ay nagpapahintulot sa mga pribadong tagaseguro na mag-alok ng mga plano ng Medicare.
 • Bahagi ng Medicare D: Ang pinakabagong mga karagdagan ay sumasakop sa mga de-resetang gamot at nangangailangan din ng premium na mga $ 34 sa isang buwan. (Maaaring baguhin ang mga premium sa bawat taon.)

Ang ilang mga bagong enrollees ay nais sumali sa Medicare Part A ngunit patuloy na gumamit ng ibang tagaseguro para sa mga pagbisita ng doktor at mga de-resetang gamot, lalo na kung ang mga premium ay binabayaran sa pamamagitan ng isang tagapag-empleyo o isang pondo sa pagreretiro.

Kasabay nito, ang pagpapaliban sa pagpapatala sa Part B ay maaaring humantong sa mas mataas na mga premium kapag nakapag-enroll ka.

Bottom Line: Hanapin ang Iyong Karapatan Pagkasyahin

Sa loob ng maraming taon, maraming mga Amerikano ang umasa sa kanilang ika-65 na kaarawan upang maangkin nila ang mga benepisyo ng Medicare at itigil ang pagbabayad ng mataas na mga premium na pangangalagang pangkalusugan.

Habang nagbibigay ang Medicare ng maaasahang mapagkukunan ng mga pagbabayad sa pangangalagang pangkalusugan, ang pagkansela lamang ng iyong kasalukuyang seguro at pagpapatala sa Medicare ay maaaring hindi ang pinakamahusay na paraan.

Isaalang-alang:

 • Coordinating anumang umiiral na seguro na mayroon ka sa Medicare upang makapagbigay ng masusing coverage. Tingnan sa iyong kasalukuyang tagapamahala ng plano para sa mga rekomendasyon.
 • Pag-enroll sa Part A lamang ng Medicare kung mayroon ka nang maaasahang coverage para sa mga pagbisita at mga reseta ng doktor. Magkaroon ng kamalayan sa mas mataas na bayarin na maaari mong harapin para sa pagpapaliban sa coverage ng Part B.
 • Pagbili pandagdag na coverage kapag nagpatala ka sa Medicare. Ang karagdagang mga plano ay makakatulong sa pagbabayad para sa iyong mga copayment at deductibles.
 • Paghahanap isang plano ng Medicare Advantage upang magkaloob ng mga benepisyo ng Medicare kasama ang mga karagdagang benepisyo Hindi nag-aalok ang Medicare.

Medicare ay isang napaka-kakayahang umangkop na programa ng gobyerno. Ang pag-angkop sa programa upang matugunan ang iyong mga partikular na pangangailangan ay ang susi upang mapakinabangan ang mapagkukunan na ito sa kabuuan ng iyong mga taon ng pagreretiro.

;

Buhay ka lamang nang isang beses … – Ang Frugal Girl


Gusto kong marinig ang iyong mga komento sa iyong balanse sa pagitan ng "Nakatira ka lamang ng isang beses" (kaya gumastos) at nangangailangan na maging responsable at i-save.

Ako'y natural na matipid ngunit kung minsan kailangan kong mag-isip "Laura, nakatira ka lang minsan – gumastos ito!"

Mayroon ka bang mga sandaling ito?

Oh oo, lubos kong naiintindihan ang sinasabi mo. Ang aking likas na hilig ay ang i-save, i-save, i-save, i-save, i-save.

Na kung saan ay mabuti, hindi bababa sa ilan sa mga oras.

Ngunit ang saloobing ito ay maaaring maging isang maliit na masama sa katawan. Gusto ko ba talagang makarating sa dulo ng aking buhay na may lamang i-save, i-save, nai-save?

Ang pera ay isang kasangkapan, at mga tool ay sinadya upang magamit, hindi lamang hoarded.

Tandaan: Kung ikaw, mahal na mambabasa, ay isang tao na may posibilidad na magkamali sa panig ng paggastos, pagkatapos ay malamang na kailangan mong ituon ang kahalagahan ng pananagutan sa pananalapi.

(Ikaw ay makakakuha ng pinansiyal na problema kung ang iyong tugon sa bawat, "Dapat ko bang gastusin sa bagay na ito?" Tanong ay, "Well! Nakatira ka lamang isang beses!"

Ngunit dahil si Laura at ako ay malamang na mabigo sa kabilang direksyon, iyan ang aking sasabihin.

Hindi ko sinasabi na ang balanse ko ay ganap na nakilala, ngunit narito ang ilang mga bagay na nakatulong sa akin.

1. Magtalaga ng pera para sa paggasta.

Mahirap para sa akin na gumastos ng pera sa mga bagay na tila hindi kailangan.

Isang pagbabayad ng mortgage? Oo naman!

Mga pamilihan? Yep.

Ang bill ng kuryente? Narito ang aking mga dolyar.

Ngunit ang mga bagay na hindi mahigpit na mahalaga ay mas mahirap para sa akin.

Nangangahulugan ito na ang isang badyet ng masayang pera, badyet sa bakasyon, o isang badyet na pagkain-out-sa-kaibigan ay talagang kapaki-pakinabang.

Kung ang pera ay naka-set up at tainga-minarkahan, ito ay mas madali para sa akin na makibahagi sa mga ito.

Kaya, kung gusto mong mabuhay ng kaunti pa sa iyong pera, gumawa ng isang, "Ikaw lamang ang nakatira minsan!" Pondo.

2. Panakip ng regular ang iyong mga responsibilidad sa pananalapi.

Alam ko na madaling pakiramdam na dapat mong ilagay ang 100% ng iyong sobrang pera patungo sa pagiging mas matatag sa pananalapi, ngunit tingnan kung maaari kang maging bahagyang mas matindi ang tungkol dito.

Kung nagsasagawa ka ng regular na pag-unlad sa iyong mga layunin sa pananalapi sa bawat buwan, hindi mo na kailangan na maging masama ang tungkol sa paglagay ng pera sa iyong, "Ikaw lamang ang nakatira minsan!" Na pondo.

At kung nagsisimula kang maging masama tungkol sa paggastos ng pera sa ilang di-mahahalagang bagay, maaari mong paalalahanan ang iyong sarili na matapat kang nagtatrabaho patungo sa iyong mga layunin sa pananalapi nang sabay.

Maaari mong gawin ang pareho!

3. Tingnan ang malaking larawan.

Sa halip na maging masyadong nakatuon sa kung magkano ang nais mong i-save ngayon, isipin ang malaking larawan ng kung ano ang nais mong maging katulad ng iyong buhay.

Dalawampung taon sa hinaharap, kapag tumingin ka pabalik, ano ang gusto mong makita?

Akala ko na nais mong makita ang pananagutan, ngunit nais mo ring makita ang mga bagay na masaya tulad ng mga bakasyon, mga hapunan sa mga kaibigan, pagbili ng libangan, isang mahusay na pares ng sapatos, at iba pa.

___________________

Fellow die-hard frugals, kung ano ang tumutulong sa iyo na maluwag ang iyong mga string ng mga pitaka ng kaunti?

P.S. Matapos kong isulat ito, natanto ko na ang aking mga pangunahing punto ay maaari ring magamit kung ikaw ay madaling kapitan ng gastusin!

Siguraduhing masakop mo ang iyong mga pananagutan sa pananalapi, magtabi ng mga tiyak na halaga para sa masayang paggastos (upang hindi ito mawawala), at tingnan ang malaking larawan upang matiyak na may sapat na responsibilidad na may halong kasayahan.

Ang Pagpapadala ba ng Pagpapalawak ng isang Legit Job?


Ang pakete ba ay nagpapatuloy sa isang legit job? Well, kung ito tunog masyadong magandang upang maging totoo, kadalasan ay! Ipaalam sa ibaba kung paano gumagana ang scam na ito sa aming pangkalahatang-ideya.

Ang mababang bahagi ng trabaho ay lubhang hinahangad. Kapag nagtatrabaho ka nang buong panahon o namamahala sa sambahayan sa araw, maaari itong maging mahirap upang mahanap ang kakayahang magamit at lakas upang magkasala sa isang masipag na panig.

Kung naghahanap ka para sa isang madaling trabaho sa home-based, kakailanganin mong maging maingat sa mga pandaraya. Ang bawat madali o mababa ang pagsisikap na trabaho mula sa trabaho sa bahay ay hindi batay sa isang scam, ngunit medyo ilang ay.

Sumakay ng pagpapasa ng package para sa halimbawa. Sa artikulong ito, Talakayin ko kung bakit ang pagpapasa ng package ay kadalasang beses na isang scam at dapat na iwasan habang naghahanap ka para sa mga opsyon sa trabaho na may kakayahang umangkop.

Ano ang Pagpapasa ng Package?

Ang pagpapasa ng package ay tinutukoy din bilang pagpapasa ng parsela, reshipping, o pagpapasa ng postal. Ito ay karaniwang isang paraan upang magpadala ng mga pakete internationally. Ang ilang mga kumpanya o nagbebenta ay nag-aalok ng serbisyong ito sa mga customer na gustong bumili ng ilang mga item at ipadala sa kanila sa ibang bansa.

Halimbawa, kung nag-order ka ng isang bagay sa Amazon sa ibang bansa, maaaring kailanganin mong umasa sa pagpapasa ng package upang maipadala ito sa iyo sa A.S.

Ang pagpasa ng package ay nagiging mas popular habang mas maraming tao ang namimili at nag-order sa online. Ang pagkakaiba sa presyo sa pagitan ng ilang mga bansa ay maaari ding maging kapaki-pakinabang.

Ang Scam Aspect

Habang ang pagpasa ng package ay inilaan upang maging isang positibo at kapaki-pakinabang na serbisyo, ang ilang mga tao ay naging ito sa isang scam.

Ang ilang mga kumpanya ay nag-anunsiyo sa pag-upa ng 're-shippers' na magpapadala ng mga kalakal sa ibang bansa. Ang mga kumpanyang ito ay nabigo na magbayad sa barko o kasama ang nagpadala sa isang money laundering o credit card scheme.

Ang mga mapanlinlang na kumpanya ay maaaring "umarkila" sa mga tao upang tulungan silang iparada ang mga kalakal na binili gamit ang isang ninakaw na credit card sa labas ng bansa. O, maaaring mayroon kang magpadala ng mga di-kilalang nilalaman at isang label na 'bumalik sa nagpadala' sa kahon na kung saan ay isa pang senyales na maaari itong maging isang scam ng credit card.

Ang Aking Package Pagpapasa ng Karanasan

Mayroon akong isang pakete na nagpapasa ng karanasan sa scam mula sa mga taon na ang nakakaraan na talagang nagising ako sa ganitong uri ng scam. Hindi ako naghahanap ng trabaho mula sa trabaho sa bahay sa isang kumpanya ng pagpapasa ng package, ngunit nagbebenta ako ng isang item online.

Nagtapos ang isang tao sa pagbili ng mga bagay na ibinebenta ko ngunit kailangan kong ipadala ito sa ibang bansa. Nakatanggap ako ng isang email mula sa PayPal na nagsasabi na ang aking pagbabayad ay nasa hold na at kailangan kong ipadala ang item at ipadala ang notice ng kumpirmasyon upang makuha ang mga pondo na inilabas.

Nagpunta ako sa tanggapan ng koreo upang ipadala ang item at sa kabutihang-palad ang klerk sa desk ay nagbigay sa akin ng mga ulo na ang county na ako ay nagpapadala ng pakete ay masyadong sa kanilang listahan ng scam.

Nagkaroon ako ng nakakatawang pakiramdam kaya nagpunta ako sa bahay at tinatawag na PayPal upang makita kung talagang ipadala sa akin ang email na iyon. Ito ay lumiliko na hindi nila ginawa. Sa katunayan, ang PayPal ay hindi humawak ng mga pondo kapag may nagpadala sa iyo ng pera.

Ang scammer ay nag-set up ng isang pekeng PayPal email address upang maibalik sa akin ang item nang hindi binabayaran para dito. Ito ay isang nakakainis na karanasan ngunit hindi bababa sa hindi ko ganap na mahulog para sa scam at ipapadala ang aking item sa ibang bansa.

Isipin mo, ito ay mga taon na ang nakalipas nang hindi ako masyadong pamilyar sa PayPal. Ngayon, gumagamit ako ng PayPal sa lahat ng oras kaya alam ko kung paano ito gumagana. Pumunta lamang ito upang ipakita sa iyo na ang mga pagpapadala ng mga pandaraya sa package ay maaaring dumating sa lahat ng iba't ibang mga hugis at sukat.

Kapag may pag-aalinlangan, humingi ng payo sa post office o tawagan ang kumpanya na maaari mong gawin sa negosyo upang kumpirmahin.

Paano Iwasan ang Mga Pagpapahiwatig ng Pagpapalabas ng Package

Upang maiwasan ang scam na ito, ikaw ay mas mahusay na i-dismiss ang lahat ng trabaho mula sa mga trabaho sa bahay na inaangkin na babayaran ka nila upang ipadala ang mga pakete.

Kahit na ang kumpanya ay tila legit, hindi mo talaga alam kung ano ang iyong ipinapadala at nangangahulugan na hindi ka na kontrolado ang kinalabasan. Hindi mo nais na mahuli sa mapanlinlang na aktibidad.

Kung nagbebenta ka ng mga item online, manatili sa domestic na pagpapadala o siguraduhing natanggap mo ang kabayaran nang buo bago ka magpadala ng kahit ano.

Ang pagpapasa ng package mismo ay karaniwang ligtas hangga't alam mo kung ano ang nangyayari. Tiyaking alam mo kung sino ang iyong ipinadala, ang mga nilalaman ng pakete, at kung paano gumagana ang pagbabayad.

Magsagawa ng lahat ng pananaliksik na kailangan mo upang maging komportable ang iyong sarili at isaalang-alang ang mas ligtas na alternatibong mga kakayahang umangkop sa trabaho tulad ng:

Nakarating na ba kayo naririnig ng mga pandaraya sa pagpapadala ng package? Ano ang iyong paboritong paraan upang gumawa ng dagdag na pera?

Nagtataka kung ang pagpasa ng package ay isang legit job? Narito ang kailangan mong malaman. #scams #workfromhome


<! –

->

Paano Upang Coach Yourself – Natalie Bacon


kung paano mag-coach ang iyong sarili

Ang tanging lugar ng iyong hinaharap ay nasa iyong isip.

Ito ay magandang balita.

Nangangahulugan ito na maaari kang lumikha ng bago at iba't ibang mga resulta sa iyong isip, pagkatapos ay lumikha ng mga resulta sa totoong buhay.

Ang paraan mo gawin ito ay sa pamamagitan ng Pagtuturo.

Maaari kang makakuha ng coaching mula sa isang coach.

Maaari mong coach ang iyong sarili.

Ginagawa ko kapwa.

Mayroon akong coach na coach ko, at ako coach aking sarili.

Tuwing umaga tuwing gisingin ko, ginagamit ko ang Modelong Self-Coaching upang mag-coach ng sarili ko.

Ang Modelong Self-Coaching ay ang tool na maaari mong gamitin upang coach iyong sarili, masyadong.

Ginagamit ko ito upang malutas ang aking mga problema.

Ginagamit ko ito upang magawa ang aking mga layunin.

Ginagamit ko ito sa anumang iniisip ko.

Ginagamit ko ito para sa lahat.

Ang pagsasanay sa iyong sarili ay maaaring gumawa ng lahat ng pagkakaiba sa iyong buhay.

Alam ko ito dahil ginawa ang lahat ng pagkakaiba sa akin.

Ito ay isang araw-araw na pagsasanay na hindi kumukuha ng maraming oras at maaaring magbigay sa iyo ng pagbabago ng mga resulta ng buhay.

Ang pinakamatagumpay na mga taong kilala ko ay may coach at coach mismo.

Kumuha ng isang minuto upang malaman kung paano gamitin ang tool na ito sa iyong buhay.

Maaari itong gumawa ng lahat ng pagkakaiba.

Sa episode na ito, ipapakita ko sa iyo kung paano gawin iyon.

Narito ang higit pang mga mapagkukunan na tutulong sa iyo sa personal na pag-unlad:

– isang kumbinasyon ng simpleng pamumuhay, anticonsumerism, diy etika, pag-asa sa sarili, katatagan, at kapitalismo<! – End BuySellAds.com Zone Code Jacob: Ipasok ang 2x
pagkatapos nito kung ang ad ay – –

Sa North America at maraming mga bansa na binuo, ang mga tao ay nagsagawa ng pagsunod sa kakaibang pasadyang pag-init ng sentral sa kanilang buong bahay kapag natutunaw sa labas kaysa sa paglalagay lamang sa isang dagdag na layer. Bakit tila, ito ay kinuha lamang ng isang pagbuo o dalawa ng paglipat mula sa isang pinainit o airconditioned na bubble sa susunod na hal. bahay sa kotse sa shopping center upang ganap na makalimutan kung paano magsuot ng maayos.

Kung nakaupo ka sa loob o lumilipat sa labas at ikaw ay malamig, malamang na gumagawa ka ng mali. Narito kung paano magsuot ng tama.

Ang paglalagay ng karapatan ay nagsasangkot ng tatlong layers.

 1. Isang layong transporting layer.
 2. Isang heating layer.
 3. Isang layer ng shell.

Ang pinakamahuhusay na mahusay na pagpapadala ng layer ng pawis ay poly- … anumang kemikal talaga. Ang downside ng mga fibers kemikal ay na sa wakas ay sila ay bumaho kung hindi hugasan (sinasabi ikaw ay nasa isang biyahe). Ang lana ay kapaki-pakinabang din, ngunit mas mahirap hugasan. Kung hindi ka magplano sa sobrang pagpapawis, ang koton ay maayos. Iyan ang ginagamit ko maliban kung naglalakad ako o nagbibisikleta buong araw.

Ang susunod na layer ay ang heating layer. Ang lana ay ganap at lubos na nakahihigit. Kung ginagamit mo ang pagsusuot ng koton o polyester, wala kang ideya. Dahil ang mga binti ay naglalaman ng mga pangunahing grupo ng kalamnan, nagbibigay sila ng kanilang sariling init. Ang mga armas ay kaya-kaya, ngunit ang katawan ay nangangailangan ng takip. Ang pagnakawan ay ang ikalawang pagpipilian. Baluktot ay may posibilidad na panatilihin ang mga amoy. Ang koton ay ang ikatlong pagpipilian.

Ang ikatlong layer ay nilayon upang protektahan ka mula sa mga elemento (tulad ng ulan) o maganda ang hitsura (tulad ng suit jacket). Ang layer na ito ay dapat na mas mabuti ay hindi insulated. Sa katunayan ay lumayo mula sa anumang "combo" -kakabit kung saan ang shell at ang pagkakabukod ay pinagsama.

Tatlong layers!

Ano ang pangunahing mensahe dito? Hindi bababa sa tatlong (3!) Mga layer. Kapag ang pakikitungo sa malamig, dalawang layers ay katanggap-tanggap ngunit isang layer ay lubos na hindi sapat – hihilingin mo lang ito.

Ang komposisyon ng mga layer sa itaas ay isang suhestiyon lamang (ngunit isang magandang mungkahi) at maaari itong baguhin. Halimbawa, sa isang kapaligiran sa opisina, ang unang layer ay maaaring maging isang undershirt o isang t-shirt, ang pangalawang ay maaaring maging isang cotton shirt, at ang ikatlo ay ang dyaket na amerikana; o palawakin sa apat na layers sa pamamagitan ng paglagay ng manipis na suwiter / crewneck sa ilalim ng suit. Ang isang neckerchief, isang scarf, o derivative nito, ang kurbatang, na humahadlang sa pagkawala mula sa leeg up ay maaaring gumawa ng isang malaking pagkakaiba. Ang parehong bagay ay napupunta para sa isang sumbrero o takip.

Tandaan: Tatlong layers!

Karamihan sa ibang mga kultura ay sinusunod ang reseta na ito sa halip na magtapon ng pera upang mapainit ang kanilang mga pader. Mamuhunan sa komportable at mainit-init na mga damit: isang magandang suwiter ang babayaran ang sarili pabalik sa isang panahon o mas kaunti.

Tatlong layers!


Si Jacob ay nagsabi: Tatlong simpleng pagsusuri. Pumunta sa labas at maghanap ng ilang masamang panahon. Kung sa tingin mo ay isang draft sa leeg, sleeves, siper, atbp o nakakakuha ka ng basa, mayroon kang problema sa shell. Kung ikaw ay malamig, ang iyong pagpainit layer ay hindi sapat. Kung ikaw ay clammy o damp, ito ay ang iyong damit na panloob (o ang iyong shell hindi paghinga). Ito ay posible sa pisikal na pakiramdam walang draft at maging perpekto mainit at tuyo sa mahangin nagyeyelo ulan.

Originally posted 2009-02-24 17:29:04.

14 Ligtas (at Simple) Mga Paraan upang Makakuha ng Libreng Pera Online


Ang internet ay isang kayamanan ng dibdib libreng cash – Dapat mo lang malaman kung saan dapat tingnan.

Hindi, hindi ka maaaring mag-order ng mga buto ng pera-tree o bumili ng isang puno ng cash cash kanyon, ngunit maaari mong kumpletuhin ang ilang mabilis at simpleng gawain upang simulan ang paggawa pera online.

Mayroong isang bilang ng mga kumpanya, mga website at apps na alok madaling pera, kaya nasaksihan namin ang internet upang mahanap ang pinakamahusay – at pinaka-lehitimong – mga paraan upang mag-tap sa na dagdag na salapi.

 • 1. Search For Hindi Nakasalalay na Pera

  Mga treasuries ng estado sa buong United Sates may higit sa $ 43 bilyon sa mga hindi nakuhang pondo, ayon sa The New York Times. Lamang nakaupo sa paligid! Naghihintay para sa iyo na makarating sa pag-play na nawala at natagpuan.

  Mayroong ilang mga website na nagbibigay-daan sa iyo upang suriin para sa hindi natanggap na ari-arian, kasama ang National Association of Unclaimed Property Administrators at MissingMoney.com. (Mag-ingat sa mga site na magkamukha ng scam!)

  Ito ay tumatagal ng mas mababa sa isang minuto upang suriin. Ang Reader ng Penny Hoarder na si Kelli Howell ay nakinig sa aming payo, nagsagawa ng mabilis na paghahanap at natagpuan ang hindi natanggap na pera sa pangalan ng kanyang asawa – $ 56 mula sa isang "matured insurance policy".

  Sure, $ 56 na ito, ngunit kung ano ang isang walang hirap na paraan upang mag-tap sa ilang dagdag pera mabilis!

 • 2. Mamuhunan sa Mga Mabuting sanhi, at Kumuha ng $ 50 Bonus

  Tina Russell / The Penny Hoarder

  Ang pamumuhunan ay maaaring maging isang mahusay na paraan upang mapalago ang iyong pera, ngunit maingat mong isinasaalang-alang kung aling mga kumpanya ang nais mong ibalik? Ang kanilang mga ugali at mga halaga? Marahil ay hindi mo nais na mamuhunan sa isang kumpanya na pagsira sa aming mga karagatan o pagdaraya sa sistema.

  Sa Swell Investing maaari kang mamuhunan sa mga kumpanya na nakatuon sa paglilinis ng tubig, zero waste, renewable energy o pag-aalis ng sakit, upang pangalanan ang ilan.

  Plus, kapag nag-invest ka $ 50 sa isa sa mga kumpanyang ito, ang Swell Investing ay tutugma sa iyo ng isang $ 50 na bonus! Gamitin lamang ang kodigo PENNY matapos gawin ang iyong paunang puhunan.

  Ang Swell ay walang anumang bayad sa pangangalakal, mga antas ng presyo o mga ratios sa gastos. Ito ay naniningil ng isang taunang bayad na 0.75% – tungkol sa halaga ng isang kape ($ 3.75) bawat taon kung mamuhunan ka ng $ 500.

  Magsimula sa Swell by sign up sa iyong email address dito.

  Pagbubunyag: Mayroon kaming pananalapi na relasyon sa Swell Investing LLC at babayaran kung ang mga mamimili ay mag-aplay para sa isang account at / o pondohan ang isang account na may Swell sa pamamagitan ng mga link sa aming nilalaman. Gayunpaman, ang pag-aaral at opinyon na ipinahayag dito ay ang aming sarili.

 • 3. Hanapin ang Nakatagong Pera sa Inbox mo

  Ito ay lumiliko ang pagtanggal sa iyong mga email ay maaaring nagkakahalaga ng pera sa iyo. Intrigued?

  Ang isa sa aming mga lihim na armas ay tinatawag Paribus – isang tool na nakakakuha ka ibalik ang pera para sa iyong mga online na pagbili. Ito ay libre upang mag-sign up, at sa sandaling gawin mo, ito ay i-scan ang iyong email para sa anumang mga resibo. Kung natutuklasan mo na bumili ka ng isang bagay mula sa isa sa mga sinusubaybayan nito na mga tagatingi, susubaybayan nito ang presyo ng item at matulungan kang makakuha ng refund kapag mayroong bagsak presyo.

  Upang makatipid ng oras, ang ina at blog manager na si Aimee B. ang karamihan sa kanyang shopping online – mga 90% nito, tinatantya niya. Nag-stock siya sa mga pamilihan, damit at pangangailangan sa bahay nang hindi umaalis sa bahay.

  Sa nakaraang dalawang taon, Paribus ay natagpuan Aimee $ 1,315.41 sa pagtitipid habang shopping online.

  "Talagang kasing simple ang pagbibigay ng iyong email address," sabi niya. "Ito ay uri ng isang walang-brainer."

  Plus, kung ang iyong garantisadong kargamento ay nagpapakita ng huli, Tutulungan ka ng Paribus na mabayaran.

  Pagsisiwalat: Binabayaran kami ng Paribus kapag nag-sign up ka gamit ang mga link na ibinigay namin.

 • 4. Magbayad sa Ibahagi ang Iyong Opinyon sa Mga Site ng Survey

  Carmen Mandato / The Penny Hoarder

  Ang mga kumpanya ay magbabayad sa iyo para sa iyong mga opinyon pagdating sa paghuhusga sa kanilang mga tatak at gauging ang iyong mga gawi sa pamimili.

  Mga site ng survey ay isang magandang lugar sa makakuha ng pera at gift card sa pamamagitan ng Mga bonus sa pag-sign up kung mayroon kang ilang bakanteng oras.

  Narito ang ilang mga pagpipilian na gusto namin:

  • MyPoints: Sa MyPoints, maaari kang makakuha ng mga card ng regalo para sa pagkuha ng mga poll at pagpuno ng mga survey. Sa sandaling makumpleto mo ang iyong unang limang survey, makakakuha ka ng isang $ 5 na bonus.
  • Survey Junkie: Hindi magtatagal na kumita ng mga puntos sa site ng survey na ito. Dalhin ang lahat ng mga survey profile upang kumita ng isang madaling 200 puntos o kaya upfront. Pagkatapos, kapag nakakuha ka ng 1,000 puntos – katumbas ng $ 10 – maaari kang mag-cash out para sa gift card o cash sa pamamagitan ng iyong PayPal account.
  • Swagbucks: Ang isang ito ay siguradong isang paboritong mambabasa. Maaari kang gumawa ng pera sa pamamagitan ng mga survey ngunit din kapag nanonood ka ng mga video at sumagot ng mga poll. Makakakuha ka ng $ 5 na bonus kapag nag-sign up ka at kumita ng 2,500 SB (puntos) sa loob ng iyong unang 60 araw. Pagkatapos ay maaari mong cash out para sa bilang maliit na bilang $ 3 at makakuha ng isang Amazon regalo card.
  • Vindale Research: Ang libreng online survey na site na ito ay nag-aalok ng ilang mga nag-aalok ng mataas na pagbabayad ($ 50 para sa isang survey ?!). Plus, makakakuha ka ng $ 1 kapag nag-sign up ka. Pindutin ang $ 50, at kunin ang iyong mga kita para sa isang tseke o sa pamamagitan ng PayPal.
 • 5. Ipadala ang Kumpanya na Iyong Junk Mail

  Gaano karaming mga ad ang natatanggap mo sa iyong mailbox bawat araw? Paano ang tungkol sa iyong inbox?

  Ang Maliit na negosyo Knowledge Center ay isang pananaliksik sa merkado matatag na pag-aaral ng mga paraan na nag-advertise ng mga kumpanya sa pamamagitan ng mail at email marketing – at nais niyong makita kung ano ang natatanggap mo.

  Mag-sign up bilang isang panelist, at simulan ang pagpapadala ng iyong kwalipikadong mail ng kwalipikado sa, sa pamamagitan ng mga sobre na binabayaran ng selyo. Maaari mo ring ipasa ang iyong mga email. Makakakuha ka ng mga puntos sa kahabaan ng paraan, na maaari mong makuha para sa isang Visa debit card.

  Sinasabi ng site ang mga madalas na kalahok kumita ka sa $ 20 tuwing anim hanggang 10 linggo – hindi masama sa pag-alis ng iyong junk mail.

 • 6. Mamuhunan sa Cannabis at Kumuha ng $ 5 Bonus

  Hindi mo gusto lang mamuhunan. Gusto mong mamuhunan sa isang industriya na pinaniniwalaan mo. Isa na maaaring mag-alis at gumawa ng pera.

  Gusto mong mamuhunan sa cannabis, at ngayon maaari mo. Hindi mo kailangang magkaroon ng maraming pera upang mamuhunan sa industriya ng cannabis. Gamit ang isang micro-Namumuhunan app tulad ng Stash, maaari mo mamuhunan sa mga dagdag na kasing $ 5.

  Kailangan mo ng isang siko? Sa ngayon, Ang Penny Hoarder ay nakikipagtulungan sa Stash upang bigyan ka ng dagdag na $ 5 pagkatapos ng iyong unang investment.

  Ang stash ay namumuhunan ng mga pamumuhunan mula sa mga propesyonal na tagapamahala ng pondo at mamumuhunan at hinahayaan kang pumili kung saan ilalagay ang iyong pera. Nag-aalok ito ng higit sa 40 mga pondo na nakikipagpalitan ng palitan, kabilang ang isa para sa mga nakikitang berde sa kanluran ng cannabis.

  Ngunit nag-iiwan ito ng mga kumplikadong tuntunin ng pamumuhunan sa labas nito. Pili mo lamang mula sa isang hanay ng mga simpleng portfolio na sumasalamin sa iyong mga paniniwala, interes at layunin.

  Sa sandaling ikaw mag-sign up sa Stash, tingnan ang mga pagpipilian sa portfolio ng app, kabilang ang isang cannabis na may kaugnayan sa ETF, upang makahanap ng isang investment na pagsasama na nakakatugon sa iyong mga layunin. Maaari kang maging konserbatibo o agresibo hangga't kailangan mo.

 • 7. Mag-sign up para sa Ito Credit Card para sa isang $ 150 Bonus

  Kung hindi ka gumagamit ng credit card ng premyo para sa araw-araw na pagbili, nawawala ka sa libreng pera.

  Kailangang tiyaking hindi ka makakakuha masyadong dinala sa mga pagbili na iyon – at na ang card ay binabayaran sa dulo ng bawat panahon ng pagsingil.

  Narito ang isang pagpipilian na gusto namin: Ito ang Chase Freedom Walang limitasyong card. Ang claim nito sa katanyagan? Makakakuha ka ng walang limitasyong 1.5% cash back sa lahat ng iyong mga pagbili. Dagdag pa, kung gumastos ka ng $ 500 sa iyong unang tatlong buwan ng pagbubukas ng card (hi, mga pamilihan), magbibili ka ng $ 150 na bonus.

  Wala taunang bayad, at ang mga gantimpala sa cash-back ay hindi nag-e-expire.

  Kumuha ng naka-sign up – at 0% intro APR para sa 15 buwan – dito.

  Ang impormasyon para sa Chase Freedom Unlimited card ay nakolekta nang nakapag-iisa sa pamamagitan ng The Penny Hoarder. Ang mga opinyon na ipinahayag dito ay ang nag-iisa ng may-akda, hindi ang mga nagmula sa credit card, at hindi pa nasuri, naaprubahan o ipinatibay ng issuer ng credit card. Ang Penny Hoarder ay kasosyo ng Kredible.

 • 8. Kumuha ng $ 10 Ngayon, Plus Cash Back Pagkatapos ng bawat Grocery Run

  Carmen Mandato / The Penny Hoarder

  Bago magpunta sa tindahan, maghanap ng mga item sa iyong shopping list sa loob Ibotta. Pagkatapos ay mamili.

  Kapag nakakuha ka ng bahay, snap ng isang larawan ng iyong resibo at i-scan ang barcode ng mga item upang mabayaran.
  Ang ilang mga deal na nakita namin ay kasama ang:

  • 25 cents cash back para sa anumang item
  • 25 cents pabalik sa strawberry
  • 50 cents pabalik sa frozen fruit snacks
  • $ 1 pabalik sa isang kahon ng tsaa
  • $ 5 pabalik sa isang kaso ng beer na Shiner Bock

  Pansinin ang maraming mga hindi nakatali sa isang tatak – Mamili lamang para sa mga staples sa iyong listahan, at kumita ng pera!

  Ibotta ay libre upang i-download. Plus, makakakuha ka ng $ 10 sign-up bonus pagkatapos na i-upload ang iyong unang resibo.

 • 9. Magsimula ng Automated Account sa Savings Sa isang Libreng $ 5

  Nagkaroon ng kahulugan sa mag-ipon ng pera? Ang dagdag na $ 5 upang simulan ang iyong account ay magiging maganda, tama?

  Digit ay isang makabagong app na nag-i-automate ng pag-save para sa iyo. Iugnay lamang ito sa iyong checking account, at ang mga algorithm nito ay tutukuyin ang mga maliliit (at ligtas!) Na halaga ng pera upang bawiin sa isang hiwalay, FDIC-nakaseguro na savings account.

  Bonus: Ang Penny Hoarders ay makakakuha ng dagdag na $ 5 para lamang mag-sign up. Bukod pa rito, makakatanggap ang mga saver ng 1.00% na bonus tuwing tatlong buwan.

  Gamit ang set-it-and-forget-it na diskarte, ang isang Penny Hoarder ay nag-save ng $ 4,300 nang hindi napansin – basahin ang kanyang pagsusuri sa Digit.

  Kung kailangan mo ang pera nang mas maaga kaysa sa inaasahan, palagi kang magkaroon ng access dito sa loob ng isang araw ng negosyo.

  Ang libreng Digit ay magagamit para sa unang 30 araw, pagkatapos ay $ 2.99 bawat buwan pagkatapos.

 • 10. Buksan ang isang Makintab Bago Bank account para sa isang Extra $ 350

  Hindi masaya sa iyong bangko? Magbukas ng bagong bank account – ngunit maghanap muna ng alok sa promosyon upang kumita ng pera.

  Gusto namin ang Chase Total Checking® account.

  Makakakuha ka ng $ 200 na bonus kapag binuksan mo ang isang bagong Chase Total Checking® account at naka-set up direktang deposito.

  Pagkatapos ay makakakuha ka ng $ 150 na bonus kapag binuksan mo ang isang bagong account ng Chase Savings℠, magdeposito ng isang kabuuang $ 10,000 o higit pa sa bagong pera sa loob ng 20 araw, at mapanatili ang isang $ 10,000 na balanse sa loob ng 90 araw. Hindi ka kinakailangang buksan ang savings account upang kumita ng $ 200 Chase checking bonus.

  Upang makapagsimula, bisitahin ito Chase Total Checking® page* Mag-apply online, o ipasok ang iyong email address upang makakuha ng isang natatanging kupon na dadalhin ka upang buksan ang iyong account sa anumang sangay ng Chase.

  Ang kupon na ito ay magwawakas sa Hulyo 15, 2019, kaya kakailanganin mong makumpleto ang aplikasyon bago nito.

  Ang alok na ito ay magagamit sa Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Jersey, Nevada, New York , Ohio, Oklahoma, Oregon, Tennessee, Texas, Utah, Washington, Wisconsin at West Virginia.

 • 11. Maghanap ng mga Savings sa iyong Buwanang Utility Bills

  Carmen Mandato / The Penny Hoarder

  Ang paghahanap ng libreng pera ay hindi palaging nangangahulugang paghuhukay ng isang dibdib ng kayamanan. Maaari kang makahanap ng nakatagong pera (ahem, savings) sa pamamagitan ng pakikipag-ayos sa iyong mga bill.

  Sa halip na pag-upo, gamitin Trim, isang digital na personal na katulong na makipag-ayos sa iyong mga singil para sa iyo. Hindi lang namin pinag-uusapan ang iyong cable bill, alinman. Ito rin ay makipag-ayos sa iyong internet, cell phone, seguridad sa bahay at mga bill sa radyo ng XM.

  Ang William Ellis, isang Trim na gumagamit sa Ellettsville, Indiana, nag-upload ng mga PDF na kopya ng kanyang Dish, Comcast at Sprint bill upang Trim. Iyan lang ang kailangan niyang gawin – Trim ay nagtrabaho sa likod ng mga eksena, sa paglaon ay nagpapaalam sa kanya ng kanyang mga matitipid.

  "Oo, kahit sino ay maaaring tumawag at gawin ito," sabi ni Ellis, "ngunit gawin ikaw?"

  Nagtataka kung paano niya ginawa? Bawasan ang kanyang mga bayarin sa pamamagitan ng:

  • $ 385.20 sa isang taon sa Puta.
  • $ 800.18 sa isang taon sa Comcast.
  • $ 80.04 sa isang taon sa Sprint.

  Bawasan ang mga perang papel ni Ellis sa kabuuan $ 1265.42 kada taon.

  Kung ang Trim ay matagumpay na makipag-negosasyon para sa iyo, sinisingil nito ang bayad sa upfront na katumbas ng 33% ng iyong unang taon ng pagtitipid, at itinatago mo ang iba. (Uy, nakuha ng Trim's got rewarded para sa kanyang ekspertong mga kasanayan sa pag-uusap!) Ngunit iyan ay isang malaking tipak ng pagtitipid.

  Upang magsimula, hindi na kailangang kunin ang telepono. Lamang mag-sign up sa pamamagitan ng Facebook o sa iyong email address, at i-upload ang iyong mga bill!

 • 12. Kumita ng isang $ 300 Bonus Bagong-Driver sa Lyft

  Naghanap ng bago side hustle? Isang paraan upang magsimula gumagawa ng pera sa gilid? Narito ang isang ideya – at isang paraan upang makakuha ng dagdag na $ 300.

  Subukan pagmamaneho na may Lyft.

  Upang maging karapat-dapat, kakailanganin mong maging 21 taong gulang sa isang taon ng karanasan sa pagmamaneho, pumasa sa background check at pagmamay-ari ng isang kotse na ginawa noong 2007 o mas bago.

  Ngayon na, Lyft ay nag-aalok ng isang $ 300 sign-on bonus sa mga bagong driver kapag gumamit ka ng code EXTRA300. Narito ang kailangan mong maging kwalipikado:

  • Dapat kang maaprubahan upang magmaneho sa loob ng 30 araw mula sa petsa ng pagsisimula ng iyong application.
  • Sa sandaling nasa loob ka, kumpletuhin ang 100 rides sa loob ng iyong unang 30 araw ng pagiging isang driver ng Lyft.

  At tulad nito, ang bonus cash ay sa iyo. Madali, tama?

 • 13. Gumamit ng Awtomatikong Cash-Back App

  Aileen Perilla / The Penny Hoarder

  Mayroong isang tonelada ng mga paraan upang kumita ng cash back sa iyong pang-araw-araw na mga pagbili, ngunit narito ang isang hindi nangangailangan sa iyo na kumuha ng mga larawan ng mga resibo, nag-aalok ng nag-aalok o manood ng matagal na mga video na ad.

  Ito ay Dosh. I-download ang app, i-link ang iyong credit at debit card, at pumunta tungkol sa iyong normal na pag-uugali sa pagbili. Kapag gumastos ka ng pera sa isa sa mga nakakonektang tindahan nito, makakakuha ka ng awtomatikong cash back.

  Sa sandaling kumita ka ng $ 25, maaari mong ilipat ang pera nang direkta sa iyong bank account.

 • 14. Kumuha ng isang Madali $ 36 sa isang Taon Kung Mamili ka sa Amazon

  Tinatawagan ang lahat ng mga mamimili ng Amazon!

  Ito ay tulad ng isang madaling, passive paraan upang magsaliksik sa isang dagdag na $ 36 sa isang taon. ShopTracker, isa sa mga nangungunang pampublikong mga kumpanya sa pananaliksik na opinyon, nais mong ibahagi ang iyong kasaysayan ng pagbili ng Amazon. At babayaran ka para sa bawat buwan na iyong ibinabahagi!

  Kapag nag-sign up ka para sa ShopTracker, pinapanatili nito ang iyong pribadong impormasyon, maayos, pribado. Ang lahat ng gustong makita ay ang impormasyon ng iyong order.

  Upang kumita ng iyong unang gift card ngayon:

  1. Mag-sign up, at i-download ang ShopTracker app sa iyong Windows computer at Apple o Android phone. Mahigit dalawang minuto. Kakailanganin mong sagutin ang ilang mga katanungan tungkol sa iyong paggamit ng Amazon upang maging kwalipikado.
  2. Buksan ang app, at mag-log in sa iyong Amazon account upang awtomatikong ibahagi ang iyong kasaysayan ng pagbili. Makakatanggap ka ng code ng Visa e-gift card para sa $ 3 sa pamamagitan ng email sa loob ng 48 oras.
  3. Maglaan ng ilang minuto upang ibahagi ang iyong kasaysayan ng pagbili upang kumita ng $ 3 bawat buwan.

  Masiyahan sa Iyong Libreng Pera, Honey! (Lamang Mag-ingat sa Mga Pandaraya)

  Binabati kita! Ginawa mo ito sa pamamagitan ng aming listahan ng mga paraan upang makakuha ng libreng pera.

  Ngayon, gusto mong lumabas at maghanap ng mas maraming pera sa iyong sarili? Tandaan lamang: Ang internet ay maaaring maging isang nakakatakot na lugar, kaya maging maingat sa mga pandaraya. Upang gamutin ang isang "libreng pera" na pagkakataon tulad ng ginagawa namin, gawin ang mga hakbang na ito:

  • Hanapin ang pangalan ng kumpanya o website sa Google. Basahin ang mga review, tingnan ang Mga rating ng Better Business Bureau, at mag-sign up para sa mga alerto sa scam mula sa Federal Trade Commission.
  • Huwag mag-alok ng iyong personal o pampinansyal na impormasyon maliban kung lubos mong pinagkakatiwalaan ang site. Hindi ka dapat magbayad ng pera upang matanggap ito.
  • Bigyan ang kumpanya ng isang tawag, at magtanong.
  • Maging may pag-aalinlangan, at kung ang isang bagay ay masyadong magandang upang maging totoo, marahil ay. Huwag isipin na babayaran mo ang $ 1,000 para sa pagkuha ng limang minutong survey.
  • Sundan ang isang patakaran sa privacy ng site upang matiyak na ang iyong impormasyon ay hindi ibebenta sa ibang mga kumpanya. (Iyon ay maaaring kung bakit nakakakuha ka ng lahat ng mga junk na email at robocalls.)

  Sa pangkalahatan, maging smart lang! O ang pinakamadaling paraan ay upang panatilihin ang pag-check back sa may Ang Penny Hoarder upang makahanap ng higit pang mga paraan upang kumita ng libreng pera.

  Carson Kohler ([email protected]) ay isang manunulat ng kawani sa The Penny Hoarder. Siya ay isang malaking tagahanga ng libreng pera.

 • Review ng Proteksyon ng Lumang Republika ng Bahay


  Ang Dependable Home Warranty ay itinatag sa California noong 1974. Nang sila ay naging isang subsidiary ng Old Republic International noong 1982, patuloy silang nagbibigay ng maaasahang coverage sa lahat ng kanilang mga customer.

  Mula nang nakuha nila ang isang lugar sa mga nangungunang tatlong bahay na mga kompanya ng warranty sa bansa na may isang A + rating mula sa Better Business Bureau.

  Ang Lumang Republika ay nag-aalok ng mahusay at mapagkaibigan na serbisyo na may mga komprehensibong plano at tapat na pagpepresyo.

  Ang kanilang layunin ay ang maging isang tagal ng serbisyo ng mahabang panahon para sa iyong sambahayan sa pamamagitan ng pagbuo ng isang relasyon sa iyong pamilya at pagkamit ng iyong tiwala.

  Mga Tampok ng Saklaw

  Logo ng Lumang RepublikaNag-aalok ang Lumang Republika ng maraming paraan upang maprotektahan ang iyong pamumuhunan sa pamamagitan ng pagtatakip ng mga karaniwang pag-aayos ng bahay upang makatulong na panatilihing ligtas at tunog ang iyong bahay.

  Sa Lumang Republika, maaari mong asahan na makahanap ng iba't ibang mga plano na angkop para matugunan ang iyong mga pangangailangan sa pagsakop. Sa kabuuan ng mga plano, mayroong isang bilang ng mga tampok na tumayo.

  Ang mga sumusunod ay ilan sa aming mga paboritong tampok na Saklaw ng Republika ng Republika na kasama sa lahat ng mga plano, mga tampok na inilagay ito sa aming listahan ng mga nangungunang mga kompanya ng warranty ng bahay.

  Pag-init ng Sistema

  Ang mga yunit ng pag-init na hindi lampas sa limang tonelada ay sakop sa ilalim ng lahat ng mga plano ng warranty ng Old Republic, at hindi nila nililimitahan ang bilang ng mga unit na maaari mong masakop.

  Pinapayagan lamang ng karamihan sa mga kumpanya ang coverage para sa isang yunit, at kailangan mong magbayad ng dagdag para sa mga karagdagang yunit, kaya ito ay isang talagang mahusay na opsyon sa saklaw.

  Kung mayroon kang maraming mga yunit ng pagpainit sa isang malaking bahay o mayroon kang isang pag-alis na ginagamit mo para sa iyong mga libangan at mga proyekto, ang coverage na ito ay nagbibigay sa iyo ng isang mahusay na solusyon. Kasama sa coverage ng pag-init ng system ang mga bahagi tulad ng init pump, ducts, termostat, pampainit ng sahig, at mga pump.

  Plumbing System

  Kapag ang isang bahagi ng iyong pagtutubero ay hindi gumagana, maaari itong maputol ang iyong buong gawain mula sa mga pinggan hanggang sa shower sa mga break ng banyo.

  Kabilang sa sakop ng sistema ng tubo ng Old Republic ang mga sumusunod:

  • Ihagis ang mga stoppages ng linya
  • Mga tangke ng toilet
  • Paglabas ng pipe
  • sangkawan / paglabas: sa iyong pampainit ng tubig, dispenser ng tubig, pagtatapon ng basura, sump pump, at mga bahagi ng presyon ng presyon ng tubig

  Electrical System

  Ginagamit mo ang iyong electrical system para sa halos bawat bahagi ng iyong araw. Ang paggawa ng toast para sa almusal, panonood ng TV sa hapon, at paglalaro ng mga laro kasama ang iyong mga anak sa gabi ay nangangailangan ng kuryente.

  Upang mapanatili ang mga ilaw, ang Lumang Republika ay sumasaklaw sa iyong mga outlet, switch, panel, breaker, mga kable, piyus, mga tagahanga, at higit pa.

  Kung may mali sa iyong sistema ng kuryente, ibabalik nila ang lakas nang mabilis upang mapapanatili mo ang paglipat.

  Mga gamit sa bahay

  Sinasaklaw ng Lumang Republika ang mga kasangkapan sa bahay tulad ng iyong hurno, cooktop, range, dishwasher, bentilador, built-in microwave, at compactor ng basura.

  Ang bawat bahagi ng mga sistemang ito ay kasama sa pangyayari na nakararanas ka ng normal na pagkasira at pagkasira o isang di-inaasahang pagkawala.

  Sa saklaw na ito, maaari mong panatilihin ang iyong kusina sa tamang pagkakasunod-sunod upang magluto ng pagkain, gumawa ng mga pagkain, o magtipon sa pamilya at mga kaibigan.

  Mga Plano ng Warranty

  Nag-aalok ang Old Republic ng napapasadyang mga plano ng warranty batay sa lokasyon. Habang wala ang isang standard na hanay ng mga plano para sa iyo upang i-preview, Lumang Republika ay may mga polyeto na magagamit na detalye ng tiyak na coverage sa iyong lugar.

  Nag-aalok ang Lumang Republika ng mga plano batay sa lokasyon upang magbigay ng mas mahusay na coverage batay sa mga karaniwang problema sa iyong rehiyon.

  Halimbawa, hindi ka babayaran para sa air conditioning coverage kapag ang iyong bahay ay walang air conditioner.

  Maaari silang magbigay ng higit na mahusay na mga pagpipilian at mas mahalagang serbisyo sa pamamagitan ng pag-segment ng kanilang mga plano sa warranty sa ganitong paraan. Ang mga eksperto sa pag-eehersisyo ng iyong lokasyon ay magiging mas kaalaman tungkol sa mga problema na nakatagpo mo at maaaring maayos ang mga ito nang mas mabilis.

  Ang mabuti

  Ang Lumang Republika ay nag-aalok ng ilang mga benepisyo bilang karagdagan sa kanilang mga natatanging tampok, na nagbibigay sa iyo ng hindi lamang mahusay na pagsaklaw ngunit kamangha-manghang kaginhawahan na gawing mas madali ang iyong buhay. Narito ang ilan sa aming mga paborito.

  Madaling Mga Quote

  Hindi mo na kailangang tumawag sa Lumang Republika upang humiling ng isang quote, at hindi ka hassled sa pamamagitan ng kanilang mga kinatawan.

  Nagbibigay sila ng mga online na polyeto na naglilista ng mga opsyon sa pagsaklaw sa iyong lugar upang magawa mo ang pananaliksik sa iyong sarili at makita kung ano ang tama para sa iyo.

  Ang tinantyang pagtantya ay lubos na tumpak at naglilista ng bayad sa call service kasama ang presyo ng plano ng warranty.

  Mga Online Claim

  Karamihan sa iyong mga claim sa warranty ng bahay ay maaaring mapangasiwaan sa online, na nagdaragdag ng kaginhawahan sa proseso. Kung nakakita ka ng mga may sira na mga kable sa basement at maaari kang mabuhay nang hindi gumugol ng oras sa puwang na iyon sa loob ng ilang araw, madaling gamitin ang online na pagpipilian at inaalis ang pangangailangan para sa iyo upang kunin ang telepono.

  Dapat kang laging tawagan sa halip na mag-file ng isang claim online sa kaganapan ng isang emergency o kung kailangan mong gumawa ng maramihang mga kahilingan tulad ng pagpapalabas ng mga nakaraang serbisyo o pagkuha ng katayuan ng isang umiiral na claim.

  Mahusay na Reputasyon

  Ang Old Republic prides ang kanilang sarili sa pagkakaroon ng isang natitirang reputasyon, at gawin nila ang lahat ng magagawa nila upang mapanatili ito. Sila ay maaasahan, propesyonal, at may kakayahan.

  Inililista ng kumpanya ang kanilang mga halaga sa online upang lagi mong makita kung gaano kahalaga sa kanila na magbigay sa iyo ng pinakamabuting posibleng serbisyo.

  Pinahahalagahan nila ang katapatan, at laging bukas ang kanilang mga customer. Sa ganitong uri ng transparency, maaari kang makatitiyak na gagawin nila ang anumang makakaya nila upang mabigyan ka ng pinakamahusay na serbisyo sa pinakamahusay na mga presyo.

  Mga Mapagkukunang Online

  Ang website ng Lumang Republika ay nagsasama ng isang bilang ng mga tool pang-edukasyon na maaaring makatulong sa iyo na gumawa ng isang matalinong pagbili ng bahay na warranty.

  Sa isang blog na puno ng mga tip sa pagpapabuti ng tahanan, mga tool sa pagmemerkado sa real estate, impormasyon tungkol sa mga garantiya sa bahay, at higit pa, magagawa mong mahanap ang kailangan mo nang mabilis.

  Kasama sa pahina ng FAQ ang mga sagot sa mga tanong na madalas na hiniling ng mga customer sa Lumang Republika, kaya kapag nasa pangangaso ka para sa higit pang impormasyon tungkol sa kumpanya o sa kanilang mga plano, lahat ay naroroon.

  Propesyonal na Mga Propesyonal ng Real Estate

  Para sa mga propesyonal sa real estate na gustong magdagdag ng perks sa kanilang mga benta, ang Old Republic ay mayroong mga pakete para lamang sa iyo.

  Maaari mong masakop ang lahat ng mga bahay na ibinebenta mo sa isang kamangha-manghang starter warranty, nakakaakit sa iyong mga mamimili at nagbibigay sa iyo ng isang gilid.

  Kasama sa mga planong ito ang malawak na mga tool tulad ng napapasadyang mga e-card at mga newsletter, bukas na kit ng bahay, at iba pang mga item sa pagmemerkado.

  Ang masama

  Tulad ng anumang binili mo, ang Old Republic ay may ilang mga downsides, wala sa alinman ay masyadong makabuluhan.

  Mga Saklaw ng Saklaw

  Hindi sila nagbibigay ng serbisyo sa buong bansa, kaya ang kanilang mga plano sa warranty ay hindi magagamit sa lahat ng dako.

  Gayunpaman, pinili ng Lumang Republika na tumuon sa mga lugar kung saan sa palagay nila maaari silang mag-alok ng pinakamahusay na halaga, kaya sa mga lugar kung saan magagamit ang serbisyo, ito ang pinakamahusay na serbisyo na maaari mong makuha.

  Suporta sa Customer

  Ang Old Republic ay hindi nag-aalok ng email o suporta sa online. Minsan ang pinaka-maginhawang bagay na maaari mong gawin ay mag-hop online at makipag-chat sa isang tao kung mayroon kang isang mabilis na tanong.

  Ang kakulangan ng online support pwersa mong tawagan sa isang sitwasyon na kung saan ay karaniwang mas simple upang makipag-chat.

  Gayunpaman, mayroon silang mga kinatawan ng telepono, at ang kanilang seksyon ng tulong sa online ay mas malawak kaysa sa maraming iba pang mga provider. Mayroon silang malawak na seksyon FAQ pati na rin ang isang blog na nagbibigay ng mas maraming payo at sagot.

  Mga alternatibo sa Old Republic

  Ang Old Republic ay isa sa maraming mahuhusay na mga kompanya ng warranty ng bahay. Tingnan ang mga nangungunang alternatibo sa ibaba upang magpasya kung aling provider ang pinakamahusay para sa iyo.

  <span data-sheets-value = "{" 1 ": 2," 2 ":""" "data-sheets-userformat =" {"2": 12801, "3": {"1": 0}, "12": 0, "15": "Arial", "16": 10} " >

  Ang Bottom Line

  Habang ang Old Republic ay walang online chat support o coverage sa lahat ng mga lugar, mayroon silang isang kamangha-manghang reputasyon para sa pagiging tapat at upfront sa mga customer.

  Ang ilang mga pamantayan ng integridad ang ilan sa mga pinakamahusay sa negosyo, na nagbibigay sa iyo ng kapayapaan ng isip na ang iyong warranty coverage ay maparangalan.

  Ang kanilang mga panipi ay madaling mahanap nang hindi kinakailangang makipag-ugnayan sa isang kinatawan, mayroon silang walang presyur na proseso sa pagbebenta, at nag-aalok sila ng pagsakop na tukoy sa lokasyon para sa mas malawak na mga plano at solusyon.

  Pagdating sa coverage ng warranty ng bahay, ang Old Republic ay nagbibigay ng mahusay na mga pagpipilian para sa lahat ng iyong mga pangangailangan sa bahay ng warranty.

  #Overheard sa The Coffee Shop – Dami ng V


  mga tainga ng aso

  Oras para sa isa pang paglalaglag ng lahat ng mga lihim na naririnig ko sinasabi ng mga tao !!

  Talagang kamangha-mangha ang iba't ibang mga talakayan na nangyayari sa araw-araw sa mga tindahan ng kape, mula sa mga taong nagsasabing tungkol sa Diyos sa alpacas upang mag-book ng mga club, bikinis, mustache, pajama, EpiPens, pagkamayabong, mackerel, pagtulog, at kahit na ang kaugnayan ni Michael Bublé, haha …

  Ang lahat ng ito ay itinampok sa post ngayon – woo!

  At kung aling itinalaga ko din sa lahat ng aking mga kaibigan na bingi na binabasa ito ngayon na nagsabi sa akin kung gaano kalaki ang mga bisita nila sa mga post na ito 🙂 Hindi pa naisip ang tungkol dito bago pa man, ngunit ngayon sa bawat oras na isulat ko ang isa sa mga one-liners na ito pababa ko maging mas nasasabik na ibahagi ang mga ito mamaya alam alam nila tulungan punan ang mga patlang para sa 'em …

  Narito ang isa sa mga pinakabagong tala na natanggap ko na ganap na ginawa ang aking araw:

  Kailangan kong sabihin, salamat sa pag-post ng mga ito. Bilang isang taong bingi, hindi ko naririnig ang mga ganitong uri ng pag-uusap at may mga sandali na nais kong marinig. Nakikita ko silang kamangha-manghang!

  Kapag nakikita ko ang mga taong nakikipag-usap sa mga pag-uusap at mga emosyon ay dumadaloy, nakagagawa ako ng kataka-taka. Minsan maaari kong malaman ang mga bahagyang mga bagay na may pagbabasa ng labi ngunit na nangangailangan ng matinding konsentrasyon at nakapako. Parami nang parami ang mga tao ay hindi tumingin sa bawat isa, tumingin sila sa paligid at ako ay madaling 'nahuli' kung sinusubukan ko upang malaman kung ano ang kanilang pinag-uusapan.

  Sinubukan ko ang pag-download ng apps ng pagdidikta upang 'marinig' kung anong mga tao ang nag-uusap tungkol sa random na mga oras – mga tindahan ng grocery, sa Apple Store na naghihintay para sa aking turn, mga istasyon ng gas, mahabang linya ng ilang mga grand opening, campgrounds – ngunit wala sa apps talaga trabaho. : – /

  Inaasahan sa susunod na grupo ng paninda!

  At may, narito ang susunod na grupo ng paninda!

  Round 5 ng lahat ng mga bagay na narinig ko na nagtatrabaho sa labas ng mga coffee shop kamakailan lamang

  (Alin mismo ay nagkakahalaga ng presyo ng overpriced na kape!)

  *******

  "Naps … Iyan ay kung paano napanalunan ni Napoleon ang mga digmaan."

  Haha … Google ay hindi patunayan sa ibang paraan! "Si Napoleon ay maaaring matulog tulad ng isang sanggol bago ang labanan at kahit na ang kanyon ay lumalaki sa malapit."

  "Walang ganoong bagay tulad ng isang $ 6.00 bill … Ngunit may $ 5 Bilyong dolyar na bill!"

  Sinabi ng isang 10 taong gulang 🙂

  "Ang Ohio sa Hapon ay nangangahulugang" magandang umaga ""

  KATOTOHANAN! Kahit na nabaybay na "Ohayō".

  "Dapat kang magsulat ng isang libro tungkol sa iyong book club, at pagkatapos ay pag-usapan ito sa club ng libro."

  Masayang iyan!

  "Ang bagong pera ay mackerels. Tulad ng isda. Ito ay ginagamit upang maging sigarilyo, ngunit ngayon sila ay nasa isang sipa sa kalusugan "

  Isang ina ang nagbibigay sa kanyang kaibigan ng isang update tungkol sa kanyang nakulong na anak na babae.

  mackerels gif "width =" 450 "height =" 253

  "Madalas kong nananalangin pero huminto ako … Ako ay 82 taong gulang na ngayon at alam ng Diyos na ako ay isang mabuting batang lalaki."

  🙂

  "Tandaan na oras na kinuha kita sa na Alpaca sakahan?"

  Kasayahan katotohanan: Alpacas talagang dumating sa 22 iba't ibang kulay, ranging mula sa itim sa kayumanggi sa puti! At wala ring ganoong bagay tulad ng mga ligaw na alpacas habang ang mga ito ay ang lahat ng mga domesticated na mga bersyon ng vicuñas …

  "Kailangan naming bumuo ng isang hiwalay na apartment para sa aming mga pusa dahil ang aking asawa ay allergic … mayroon silang lahat ng kailangan nila doon – malaki bintana, electric blankets, pangalan mo ito."

  !!!!

  "Isa ako sa mga taong iyon kung binibigyan mo ako ng 8 oras upang magawa ang isang bagay, kukuha ako ng 8 oras para gawin ito. Ngunit kung bigyan mo lang ako ng 1 oras, pagkatapos ay kukuha ako ng 1 oras! "

  Oo! Iyon ang "Parkinson's law" para sa ya! Ang ideya na "lumalaki ang gawain upang mapunan ang oras na magagamit para sa pagkumpleto nito" – isang bagay na lahat tayo ay madaling kapitan …

  "Mahusay na bola ng apoy! Ano ang ginagawa mo dito? "

  Lamang nakakatawa dahil sinabi ito ng isang 80 taong gulang na sumisigaw sa kanyang asawa 🙂

  "Lagi kong sinusubukan na magsuot ng mga damit na parang mga pajama."

  I tweeted out na ito sa pangalawang narinig ko ito at ito got over 2,300 ang may gusto sa loob ng oras, haha ​​…

  "Naghihintay ako para sa taong ito na magpakita sa pakikipanayam sa akin, ngunit ako ay isang maliit na huli at sa palagay ko baka napalampas ko siya … Sa palagay ko hindi ko gagawin ang trabaho kahit na siya ay medyo hindi organisado. "

  Umm ….

  "Pumunta sa aking unang bachelor party sa 35 taon … Ang lalaki ay 57 taong gulang at nagtanong sa amin lahat upang dalhin ang isang 6 na pakete ng Bud at ilang loterya scratchers."

  Hahahha … ang aking uri ng partido!

  "May nag-uusap tungkol sa isang Michael Bublé … Hindi ko narinig ang lalaki – sino si Michael Bublé?"

  Siya ang lahat ng tao na ginamit upang tawagan ang Michael Bubble hanggang nakuha niya ang sikat na sapat 🙂

  Nakatanggap din siya ng ilang mga galaw na gumagalaw sayaw:

  michael buble dancing "width =" 330 "height =" 630 "srcset =" https://www.budgetsaresexy.com/images/michael-buble-dancing.jpg 330w, https://www.budgetsaresexy.com/images/ michael-buble-dancing-157x300.jpg 157w "sizes =" (max-width: 330px) 100vw, 330px(sa pamamagitan ng Wikipedia)

  "Palagi kong nagsusuot ng isang suit at kurbatang kapag mayroon akong mahalagang bagay na dapat gawin. Gusto ko ito kapag tinawag ako ng mga tao na "Sir." "

  Nagbibigay ito sa iyo ng higit na pagtitiwala sa ilang kadahilanan!

  "Kailangan mong kunin ang EpiPen na ito para sa aking anak na babae … ginamit na $ 100 at ngayon ito ay $ 600 dahil sa Shkreli na ngayon sa bilangguan. Salamat sa Diyos."

  Ugh …

  Tao # 1: "Nahanap ako ng barya!"
  Tao # 2: "Tandaan kung kailan ka maaaring tumawag sa telepono na?"

  Nope! Ngunit natatandaan ko kapag maaari kang gumawa ng mga tawag para sa isang isang-kapat! At ang naghahangad na mga manlalaro ay maghanap sa lahat ng mga payphone slot na naghahanap ng nakalimutang mga barya upang idagdag sa kanilang mga piggy bank;)

  "Hindi ka ganap na bihis hanggang sa magsuot ka ng bigote."

  Isang hipster ang nakikipag-usap sa isa pang hipster (walang bigote).

  "Sumigaw ako dahil mahal kita at sasabihin ko sa iyo ang katotohanan."

  Sinubukan kong marinig kung ano ang "katotohanan" na ito, ngunit sadly nakuha ng tao upang lumakad palayo – ang ugat!

  "53 taon na ang nakalilipas, bago ka ipinanganak, nag-asawa kami."

  Isang lolo na nakikipag-usap sa mga snappers ng whipper.

  30-something dude: "kaya ako hooking up sa ito 21 taong gulang na sisiw"
  30-babaeng katrabaho ng isang dude: "Sana ay hindi ako nakapagdiborsiyo at kailangang bumalik muli sa dating …"

  Ito ang mga bagay na nakaligtaan ko sa 9-5s … lahat ng pagkakaibigan sa pagitan ng mga kasamahan, kahit na ang mga bagay na pipi!

  "Ako ay napaka-mayabong … Kailangan kong maging maingat"

  Isang ina sa grupo ng kanyang ina, kung saan ang iba naman ay nods habang pinapakain nila ang kanilang mga nursing baby;)

  "Ang average na tagapakinig ng podcast ay nakikinig sa 7 iba't ibang mga podcast"

  Totoo ba yan? Gaano karaming nakikinig ka?

  "Ibinigay ko ang aking mga anak na $ 10,000 para maglakbay nang magkasama"

  Anong regalo! At karanasan!

  Babae # 1: "Hindi ako magsuot ng bikini – kailanman."
  Babae # 2: "Pero ginawa mo ang iba pang taon? At mukhang kamangha-manghang!
  Babae # 1: "Hindi ko ginawa"
  Babae # 2: "Oo ginawa mo!"
  Babae # 1: "Hindi ko nagawa. Hindi ko gusto. "
  Woman # 2: "Pero ginawa mo !!!"
  Babae # 1: "Ngunit hindi ko ginawa! Walang dapat makita kung ano ang nangyayari doon! "- Mga puntos sa kanyang tiyan …"

  Ang mundo ay hindi kailanman malalaman ang katotohanan … _ _ (ツ) _ / ¯

  "Ang kaarawan ko ay katulad ng Martin Luther King. At nag-asawa ako sa parehong araw na siya ay napatay. "

  Dang !!

  At sa wakas … "Huwag kailanman ipakita ang madla na nawala ka. Smile! Natutunan ko ito kapag binigkas ang 16,000 sundalo at walang ideya kung ano ang ginagawa ko … Nang mas mahabang tumayo ako roon walang ginagawa kundi nakangiti, mas marami pa ang nagsimulang nakangiti sa akin, sa huli ay sumabog sa tawa ng sapat na panahon para sa akin na tipunin ang aking mga iniisip at bigyan ang aking impromptu pagsasalita. Isa sa pinakamagandang sandali ng aking buhay. "

  Sinabi ng isang 82 taong gulang na gamutin ang hayop ng digmaan, kumikinig tainga upang tainga ang buong oras;) At isang mahusay na paalala ng kapangyarihan ng isang ngiti !!

  Sana ay masiyahan ka sa mga ito!

  Bumalik bukas na may higit pang mga shenanigans, sigurado ako …

  j. pirma ng pera "width =" 150 "height =" 34

  ******
  Para sa mga nakaraang artikulo sa serye:

  Trump ay squirming sa ilalim ng presyon mula sa Bernie Sanders at Democrats sa lahat ng mga bagay na buwis


  Mga Buwis. Ang mga ito ay isang hindi maiiwasan na katotohanan para sa mga nagtatrabaho Amerikano; isa sa dalawang katiyakan sa buhay, isang madalas na paulit-ulit na quote na sinabi sa Founding Father Benjamin Franklin.

  At ang mga ito ay isang paksa na hindi maaaring ipagparangalan ni Pangulong Donald Trump: Hindi niya pinaalis ang kanyang pagbabalik sa buwis bago siya mapili sa pinakamataas na tanggapan ng bansa (pagbasag ng isang 46 na taong tradisyon), at kasama niya ang isang kinatawan ng Republikanong kinokontrol na Kongreso isang pangunahing bayarin sa buwis sa 2017.

  Ang mga tanong tungkol sa mga buwis ni Trump ay lumaki pa lamang mula sa kanyang halalan. Ang mga demokratikong mambabatas, na kontrolado ngayon ang Kapulungan ng mga Kinatawan, ay nagbigay ng mga subpoena para sa mga dokumento na may kaugnayan sa maraming patuloy na pagsisiyasat, kabilang ang pagtatanong para sa impormasyon sa pananalapi ni Trump.

  Sa Lunes, hiniling ng Komite sa Serbisyong Serbisyong mga rekord mula sa Deutsche Bank, at noong nakaraang linggo ay pinalawig ng komite ng Mga Pansamantalang Pansamantalang at Pansamantalang ang deadline nito para sa IRS na ibalik ang mga pagbalik ng buwis ni Trump sa komite (pagkatapos na sinabi ng Treasury na mawawala ang paunang bayad sa Abril 10 ).

  At bibigyan na ang araw ng buwis na lang lumipas ngayong linggo – ang una sa bagong batas sa buwis ng Trump sa lugar – ang Tax Cuts at Jobs Act of 2017 ay sinusuri pa rin. (At ayon sa Politiko, sila ay "lubhang hindi sikat.")

  Ang pagsisiyasat sa buwis ay dinatasan na ngayon na ang 2020 na panahon ng halalan ay nagsimula na. Ang mga kandidatong demokratiko na nagpaplano para sa nominasyon ay ginagawa ang hindi tinutukoy ni Trump. Ginagawa nila ang kanilang sariling pampublikong pagbabalik ng buwis.

  Inilabas ni Sen. Kamala Harris ang 15 taon ng pagbabalik sa katapusan ng linggo, na inilathala ni dating Rep. Beto O'Rourke ang halaga ng 10 taon noong Lunes, tulad ng ginawa ni Sen. Bernie Sanders, pagkatapos hindi ipalabas ang kanyang tax returns sa panahon ng eleksyon sa 2016.

  Ang ilang mga Demokratikong kandidato ay nagpanukala din ng iba't ibang sistema ng buwis, ang isa kung saan ang pinakamayaman na 1% o mga korporasyon ay nagbabayad nang higit pa upang ang mga programa tulad ng Medicare for All ay maaaring mapondohan. Halimbawa, ang propesor na si Elizabeth Warren ng Massachusetts ay nagpanukala ng isang yamang buwis na magpapataw sa isang kumpletong netong halaga, bukod pa sa buwis sa regular na kita na kanilang kinita para sa taon, ayon sa The New York Times.

  Inalok ni Sen. Sanders ang kanyang paningin para sa isang bagong sistema ng pagbubuwis sa Fox Hall town hall noong Lunes. Tinalakay din niya ang kanyang bagong-release na pagbabalik at tinawag ang Trump sa parehong batas sa buwis at ang kanyang paulit-ulit na pag-uulat ng buwis.

  "Binabayaran ko ang mga buwis na utang ko." Sinabi ni Sanders. "At sa pamamagitan ng paraan, bakit hindi mo makuha Donald Trump dito at tanungin siya kung magkano siya nagbabayad sa buwis."

  Ang pagbabalik ni Sanders ay nagsiwalat na siya at ang kanyang asawa ay gumawa ng higit sa $ 1 milyon sa 2017 at sa 2016, at samakatuwid ay sumasakop sa kanya sa top 1% bracket ng IRS, iniulat ng The New York Times, ibig sabihin siya ay nagbabayad ng 26%. Ang Sanders ay gumawa ng mga alon sa 2016 para sa pag-rehas laban sa "mga milyonaryo at mga bilyunaryo." Ipinaliwanag niya ang kanyang pagtaas sa kita sa pamamagitan ng pagturo sa kanyang pinakamahusay na nagbebenta ng libro.

  Sa hall ng bayan, tinawag ni Sanders ang sistema ng buwis na "walang katotohanan" at pinuna ang mga pangunahing korporasyon na hindi nagbabayad ng mga buwis sa pederal.

  "Kami ay may isang walang katotohanan na sistema ng buwis, at habang ang milyon-milyong mga tao ngayon ay nagbabayad ng higit pa sa mga buwis kaysa sa inaasahang, Amazon, Netflix, at dose-dosenang mga pangunahing korporasyon, bilang resulta ng Trump's bill ng buwis, walang bayad sa pederal na buwis," sinabi ni Sanders. . "Sa tingin ko iyan ay isang kahihiyan."

  Noong Martes ng gabi, isang araw pagkatapos ng bulwagan ng town hall ng Fox, tinugon ni Trump ang kanyang tugon.

  "Dapat bayaran ni Bernie Sanders at asawa ang Pre-Trump Buwis sa kanilang halos $ 600,000 sa kita. Siya ay palaging nagreklamo tungkol sa mga malalaking BUWIS NA BUWIS, maliban kung ito ay benepisyo sa kanya," sinabi niya. "Nagawa nila ang kapalaran ng Trump, ngunit gayon din ang lahat – at iyon ay isang magandang bagay, hindi isang masamang bagay!"

  "Naniniwala ako na ito ay Crazy Bernie Sanders kumpara sa Sleepy Joe Biden bilang ang dalawang finalist na tumakbo laban sa marahil ang pinakamahusay na Ekonomiya sa kasaysayan ng ating Bansa (at marami pang ibang magagandang bagay)!" ipinagpatuloy niya. "Inaasam ko ang pagharap sa kahit sinong maaaring ito."

  Trump din tweeted pagkabigo sa Fox News, isang network na siya ay karaniwang taglay para sa papuri, tila para sa host ng Sanders, sinasabi sa bahagi, "Ano ang may @ FoxNews?"

  Nagulat si Sanders sa social media: "Mukhang natatakot si Pangulong Trump sa aming kampanya."

  Ang Costco Buksan sa Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay 2019?


  ay costco bukas sa Easter Linggo
  Pagdating sa mga pista opisyal, ang mga bagay ay abala at madali kang makagambala at kalimutan kung ano ang bukas at kung ano ang sarado. Para sa isang malaking bahagi ng mga bangko sa bakasyon, mga post office at ang stock market ay sarado. Gayunpaman, paano naman ang iba pang mga lugar, tulad ng mga retail store?

  Ang ilang mga tindahan, tulad ng Target, ay nagtatapos para sa holiday ng Easter. Maraming mga bangko ang isasara dahil ang holiday ay bumagsak sa isang Linggo. Ang mga tanggapan ng post ay sarado para sa parehong dahilan. Ang merkado ng stock ay makilala ang holiday sa Biyernes bago ang Paskua (Magandang Biyernes). Gayunpaman, ang pagsasara ay nagpapahiwatig ng mga tao kung ang ilan sa kanilang mga paboritong lugar sa tindahan ay bukas pa rin. Ang Costco, isang nangungunang retailer sa Estados Unidos ay kilala upang makita ang ilan sa mga hindi gaanong popular na pista opisyal. Magiging bukas ba ang bultuhang pakyawan sa Easter?

  Ang Costco ba ay bukas sa Linggo ng Pagkabuhay?

  Isinara ang Costco sa Linggo ng Pagkabuhay. Isinasara ni Costco ang ilang bakasyon sa buong taon at ang Easter ang mangyayari sa isa sa mga ito. Ang pakyawan retailer ay bukas regular na oras sa buong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, ngunit sila ay malapit sa Linggo, Abril 21 sa taong ito.

  Kailan Magsara ang Mga Tindahan ng Costco?

  Sinara ng Costco ang pinto nito kaysa sa karamihan sa mga tagatingi. Hindi tulad ng Walmart, isinara ni Costco ang Easter, Memorial Day, Araw ng Kalayaan at iba pang mga piyesta opisyal. Narito ang iskedyul ng holiday ng Costco ng 2019:

  Martes, Enero 1, 2019: Isinara ang Costco sa Araw ng Bagong Taon
  Lunes, Enero 21, 2019: Ang Costco ay bukas sa Martin Luther King Jr. Day
  Huwebes, Pebrero 14, 2019: Ang Costco ay bukas sa Araw ng mga Puso
  Lunes, Pebrero 18, 2019: Ang Costco ay bukas sa Araw ng Pangulo
  Linggo, Marso 17, 2019: Ang Costco ay bukas sa St. Patrick's Day
  Biyernes, Abril 19, 2019: Bukas ang Costco sa Biyernes Santo
  Sabado, Abril 20, 2019: Ang Costco ay bukas tuwing Sabado ng Pasko ng Pagkabuhay
  Linggo, Abril 21, 2019: Isinara ang Costco noong Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay
  Lunes, Abril 22, 2019: Bukas ang Costco sa Lunes ng Pasko ng Pagkabuhay
  Linggo, Mayo 12, 2019: Ang Costco ay bukas sa Araw ng Ina
  Lunes, Mayo 27, 2019: Isinara ang Costco sa Memorial Day
  Linggo, Hunyo 16, 2019: Ang Costco ay bukas sa Araw ng Ama
  Huwebes, Hulyo 4, 2019: Isinara ang Costco sa Araw ng Kalayaan
  Lunes, Setyembre 2, 2019: Isinara ang Costco sa Araw ng Paggawa
  Lunes, Oktubre 14, 2019: Ang Costco ay bukas sa Araw ng Columbus
  Huwebes, Oktubre 31, 2019: Ang Costco ay bukas sa Halloween
  Lunes, Nobyembre 11, 2019: Ang Costco ay bukas sa Araw ng Beterano
  Huwebes, Nobyembre 28, 2019: Isinara ang Costco sa Araw ng Pagpapasalamat
  Martes, Disyembre 24, 2019: Bukas ang Costco, ngunit nagsasara nang maaga sa Bisperas ng Pasko
  Miyerkules, Disyembre 25, 2019: Isinara ang Costco sa Araw ng Pasko
  Martes, Disyembre 31, 2019: Bukas ang Costco, ngunit nagsasara nang maaga sa Bisperas ng Bagong Taon
  Miyerkules, Enero 1, 2020: Isinara ang Costco sa Araw ng Bagong Taon 2019

  Kung mayroong isang lokal na tindahan na malapit sa iyo na ikaw ay nagtataka tungkol sa, maaari mong laging tumawag at magtanong tungkol sa mga oras ng pagpapatakbo sa Easter. Habang isinara ang Costco sa Linggo, bukas ang iba pang mga nagtitingi. Dahil dito, magandang ideya na tumawag nang maaga o mag-check online o mag-check dito upang malaman kung ano ang bukas sa Linggo ng Pagkabuhay. Gayunpaman, hindi mahalaga kung ano ang iyong mga pangangailangan, ang Costco ay bukas sa Lunes upang matupad ang mga ito.

  Magbasa pa:

  Larawan: Mike Mozart

  Tulad ng Saving Advice? Mag-subscribe!

  White blue large logo

  Mag-subscribe upang makuha ang pinakabagong nilalaman sa Pag-save ng Payo sa pamamagitan ng email.