Dan Ariely Sa Paggawa ng Mas mahusay na Pagpipilian sa Pananalapi Ito Black Biyernes, At Araw-ArawTinutukoy ni Dan Ariely kung bakit marami sa atin ang kulang sa mga tool upang lubusang magsiyasat at suriin ang ating paggawa ng desisyon. Karamihan sa nakakaligalig: Halos imposibleng iwasto ang isang error na hindi mo alam kahit na ginagawa mo.