Flagyl vs. Monistat Prescription Treatment para sa Vaginal Infections: Mga Pagkakaiba at Side Effects


Sigurado Flagyl at Monistat ang Parehong bagay?

Ang Flagyl, Flagyl ER, at Flagyl Injection (metronidazole) at Monistat Vaginal Cream (miconazole nitrate vaginal cream) ay ginagamit upang gamutin ang iba't ibang uri ng vaginal infections.

Ang Flagyl ay ginagamit upang gamutin ang bacterial vaginosis at ang Monistat ay ginagamit upang gamutin ang vaginal candida (lebadura) mga impeksiyon.

Ang Flagyl, Flagyl ER, at Flagyl Injection ay ginagamit din upang gamutin ang trichomonas, amebiasis, at anaerobic bacterial infections.

Ang Flagyl at Monistat ay nabibilang sa iba't ibang klase ng droga. Flagyl, Flagyl ER, at Flagyl Injection ay mga antibiotics at Monistat ay isang gamot sa antifungal.

Available ang Monistat sa over-the-counter (OTC) at sa mga generic na bersyon.

Ang mga epekto ng Flagyl at Monistat na katulad ng sakit ng ulo o mga sakit sa tiyan.

Ang mga side effect ng Flagyl na naiiba mula sa Monistat ay kasama ang pagduduwal, sakit ng tiyan, pagsusuka, pagtatae, paninigas ng dumi, pagbaba ng timbang, pagkahilo, tuyong bibig, madilim na kulay na ihi, o isang lasa ng metal sa bibig o mga pagbabago sa lasa.

Ang mga epekto ng Monistat na naiiba mula sa Flagyl ay kinabibilangan ng pagsunog, pangingisda, pamamaga, pangangati, pamumula, guhit-tulad ng mga bumps, lambing, pangangati, sakit, o pag-aalis ng balat na itinuturing; pagsunog / pangangati / sakit sa puki o pagbubukas ng ihi; o isang nadagdagang pangangailangan na umihi.

Ang parehong Flagyl at Monistat ay maaaring makipag-ugnayan sa mga thinner ng dugo.

Maaari ring makipag-ugnayan ang Flagyl sa cimetidine, mga gamot sa pag-agaw, lithium, o disulfiram.

Maaaring makipag-ugnayan din ang Monistat sa mga antibiotic sa bibig o mga gamot na pumipigil sa immune system.

Ano ang mga posibleng epekto ng Flagyl?

Ang mga epekto ng Flagyl ay kinabibilangan ng:

 • pagduduwal,
 • sakit ng tiyan,
 • sakit sa tiyan,
 • pagsusuka,
 • pagtatae,
 • paninigas ng dumi,
 • sakit ng ulo,
 • pagbaba ng timbang (anorexia),
 • pagkahilo,
 • tuyong bibig,
 • madilim na kulay na ihi, o
 • isang lasa ng metal sa bibig o mga pagbabago sa lasa.

Ang mga hindi komportable na epekto na maaaring maging seryoso ay:

 • fever,
 • sakit na may pag-ihi,
 • bibig sores,
 • ang tingling o paghagupit na mga sensasyon na maaaring maging permanente,
 • sakit sa utak, at
 • seizures.

Ang malubhang ngunit hindi malamang mga epekto ng Flagyl ay kinabibilangan ng:

Ano ang mga Posibleng Epekto ng Monistat?

Ang mga karaniwang epekto ng Monistat ay kinabibilangan ng:

 • nasusunog,
 • nakatutuya,
 • pamamaga,
 • pangangati,
 • pamumula,
 • tagihawat-tulad ng bumps,
 • lambing,
 • pangangati,
 • sakit, o flaking ng balat na itinuturing;
 • sakit ng ulo,
 • pagsunog / pangangati / sakit sa puki o pagbubukas ng ihi;
 • isang nadagdagang pangangailangan na umihi, o
 • mas mababang tiyan cramps.

Ano ang Flagyl?

Ano ang Flagyl?

Ang Flagyl, Flagyl ER, at Flagyl Injection (metronidazole) ay mga antimicrobial na gamot na ginagamit upang gamutin ang bacterial vaginosis, trichomonas, amebiasis, at anaerobic bacterial infections.

Ano ang Monistat?

Ano ang Monistat?

Monistat Vaginal Cream (miconazole nitrate vaginal cream) ay isang azole antifungal na gamot na ginagamit upang gamutin ang vaginal candida (yeast) na mga impeksiyon. Ang ilang mga formulations ng gamot na ito ay magagamit sa generic na form at over-the-counter (OTC).