Harvey Weinstein Pinagbawalan para sa Buhay mula sa Producer Guild of America


        
          

          
          

            
             Harvey Weinstein
            

            
             Pinagbawalan para sa Buhay mula sa Mga Producer Guild
            

            
          

          
          

        

              
          10/30/2017 5:39 PM PDT
        

        

        

          
          

Mga Pangunahing Balita

          

          

Si Harvey Weinstein ay nakuha ang parusang kamatayan mula sa mga Producer Guild of America.

Ang PGA ay inihayag noong Lunes … "Sa liwanag ng malawak na pag-uugali ng pag-uugali ni G. Weinstein .. ang Pambansang Lupon ng mga Producer Guild ay bumoto nang buong pagkakaisa upang magpatupad ng isang ban sa buhay."

Ang kapisanan ay nagsimula sa proseso ng pagtatapos ng kanyang pagiging miyembro ng 2 linggo na ang nakakaraan, ngunit handang ibigay si Weinstein hanggang Nobyembre 6 upang ipagtanggol ang kanyang kaso bago ang isang huling hatol. Sinabi ng PGA na binawi ni Weinstein ang pagkakataong iyon … at bilang isang resulta, bumaba ang martilyo ng maaga.

Bilang iniulat namin, ang Weinstein ay nagpaplano na magpatuloy sa paggawa ng mga pelikula ngunit hindi siya magkakaroon ng suporta ng kapisanan kung siya ay nagtagumpay sa paggawa nito.