'Jersey Shore' Girls Picket para sa Paglabas ng 'The Sitwasyon' sa D.C.