Katotohanan, Mga Dalubhasa at Mga Kaliskis sa Rating


Kailan Dapat Pag-Evaluate para sa ADHD

Ayon sa American Academy of Pediatrics, anumang batang may edad na sa paaralan na may kasaysayan ng mga problema sa pang-akademiko o pang-asal na mayroon ding mga sintomas ng kawalan ng pansin, hyperactivity, o impulsivity ay dapat na masuri para sa ADHD. Higit na partikular, ang mga sintomas na maaaring magmungkahi ng ADHD ay hindi maaaring umupo pa rin, pagkakaroon ng mahinang kakayahang magtuon, mahuhusay na kasanayan sa pakikinig, labis na naghihintay ng pag-iisip, kumikilos nang walang pag-iisip, at mahinang pagganap sa paaralan. Ang mga sintomas na ito ay maaaring mag-prompt sa propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan ng bata upang isaalang-alang ang diagnosis ng ADHD.

Paano Maghanap ng Espesyalista Sino ang Maaaring Mag-diagnose ng ADHD

Ang lahat ng mga pedyatrisyan ay sinanay upang i-screen para sa ADHD gamit ang madaling magagamit na mga tool sa screening na nabanggit sa itaas. Bilang karagdagan sa screening, mayroon ding mga espesyalista sa pag-unlad, psychiatrist, psychologist, at iba pang mga espesyalista sa pag-uugali na sinanay upang suriin para sa iba pang mga pagkakaiba sa pag-aaral at kaugnay na mga problema sa mental na kalusugan. Ang pedyatrisyan ay maaaring sumangguni sa bata sa isang espesyalista kung kinakailangan.

Screening para sa ADHD sa Mga Matatanda

Bagaman ang karaniwang mga hyperactive at impulsive na mga sintomas ay karaniwang nagpapabuti ng edad ng mga bata, hindi bababa sa isang-katlo ng lahat ng mga bata na may ADHD ay patuloy na nagpapakita ng ilang mga sintomas sa adulthood. Kadalasan ang mga matatanda ay maaaring masuri din sa ADHD at ADD. Nangangahulugan iyon na marahil ay medyo ilang mga matatanda na hindi pa nasuri sa ADHD na maaaring makinabang sa pagsusuri at paggamot. Ang pagsusuri ng mga may sapat na gulang na may ADHD ay hindi itinatag na katulad ng sa mga bata ngunit nag-mature sa huling 10 taon. Sa pangkalahatan, ito ay nagsasangkot ng isang kumpletong kasaysayan ng pag-unlad, pagsusuri ng sintomas, layunin na pagtatasa ng mga sadyang kakulangan, pagsusuri ng gamot, at pagsusuri ng iba pang mga karamdaman sa sakit sa isip. Ang ilan sa mga kasangkapang ito ay kinabibilangan ng Childhood Symptom Scale, ang Wender Utah Rating Scale, ang Adult ADHD Rating Scale at Symptom Checklist, at ang Connors Adult ADHD Rating Scale. Kung ang paunang pagsusuri na ito ay hindi malinaw, ang mga pasyente ay dapat na tinutukoy sa isang psychiatrist o psychologist para sa mas kumpletong pag-aaral. Mayroong maraming mga medikal na kondisyon na maaaring gayahin ang mga sintomas ng ADHD sa mga matatanda, kabilang ang sakit sa thyroid, sakit sa atay, at ilang mga pakikipag-ugnayan sa droga, ang bawat isa ay isinasaalang-alang kapag sinusuri ang isang may sapat na gulang para sa ADHD.