Maaaring Rekord ng Bibliya Pinakalumang Kilalang Solar Eclipse


                     Maaaring Itala ng Bibliya Pinakalumang Kilalang Solar Eclipse

            
                                            

Isang kabuuang solar eclipse na nakita noong Agosto 21, 2017, mula sa Wyoming.

                     Credit: Johnny Adolphson / Shutterstock
                

            

Ang Lumang Tipan Book ng Joshua ay maaaring maglaman ng pinakalumang kilalang reference sa isang solar eclipse naitala sa pamamagitan ng sangkatauhan. At naganap ito 3,224 taon na ang nakakaraan ngayon (Oktubre 30).

Kung gayon, ang patula ng patula na ito ay nagpapatunay ng mga petsa ng paghahari ng Faraon na Faraon Ramesses the Great (tinatawag din na Ramesses II), ayon sa isang bagong papel na inilathala sa journal Astronomy & Geophysics.

Ang teksto na pinag-uusapan ay nasa ika-12 at ika-13 na talata ng ika-10 kabanata ng Aklat ni Josue. Ayon sa bersyon ng Biblia ng King James, binabasa ng mga talatang ito, "Pagkatapos ay sinalita ni Josue sa Panginoon noong araw na ibinigay ng Panginoon ang mga Amorita sa harap ng mga anak ni Israel, at sinabi niya sa paningin ng Israel, Araw, tumayo ka at ang buwan ay tumigil, at ang buwan ay nananatili, hanggang sa ang mga tao ay nanghimagsik laban sa kanilang mga kaaway. … Kaya, ang araw ay tumigil sa gitna ng langit, at hasted hindi na bumaba ang tungkol sa isang buong araw. " [See Photos of the Mummy of Another Egyptian Pharaoh – Ramesses III]

Ang sipi ay bahagi ng kuwento ni Josue na nanguna sa mga Israelita sa Canaan (ngayon ang Israel at Palestine) at pinabalik ang kanilang mga kaaway (ang mga Amorita) pagkatapos na ang mga hukbo ng mga Amorita ay lumusob sa kampo ng Israel. Ang astronomically speaking, ang teksto ay maaaring sumangguni sa isang solar eclipse (kapag ang buwan bloke ang liwanag ng araw mula sa pag-abot sa mga bahagi ng Earth), sinabi Sir Colin Humphreys, isang propesor sa science materyales sa University of Cambridge sa England.

Ang King James na pagsasalin ng Biblia ay tumutukoy sa araw at buwan na nakatayo pa rin, sinabi ni Humphreys, ngunit ang orihinal na Hebreo ay gumagamit ng ugat na salita, sa Babylonian, isang kaugnay na wika, ay maaari ring ilarawan ang mga eklipse. Kung ano ang ipinagdarasal ni Josue, sa ibang salita, ay hindi na ang buwan at araw ay mag-freeze sa kalangitan, ngunit ititigil nila ang kanilang pangkaraniwang nagniningning.

Sinimulan ng mga naunang mananaliksik na patunayan ang eklipse na ito sa pamamagitan ng pag-uugnay sa Aklat ni Josue sa isang independiyenteng tagapagpahiwatig kung kailan ang mga Israelita ay nasa Canaan: isang stele mula sa paghahari ng Faraon na Faraon na si Merneptah, anak ni Ramesses the Great. Ang stele ng Merneptah, inukit noong ikalimang taon ng paghahari ni Merneptah, ay nagbanggit na ang pharaoh ay nag-utos ng isang (matagumpay) na kampanya laban sa mga tao ng Israel sa Canaan. Dating dating stele ang mga Israelita sa Canaan sa pagitan ng 1500 B.C. at 1050 B.C.

Ngunit hanggang ngayon, ang mga siyentipiko ay hindi nagkaroon ng luck cross-referencing ang dalawang mga petsa. Ang mga kalkulasyon ng astronomiya ay walang kabuuang solar eclipse na katugma. Pinalawak ni Humphreys at ng kanyang mga kasamahan ang paghahanap upang maisama hindi lamang ang kabuuang mga eklipse, kundi pati na rin ang mga eklipse ng anular. Sa mga pangyayaring ito sa kalangitan, ang buwan ay pumapasok sa pagitan ng Lupa at ng araw ngunit hindi sa malayo kung saan ito ay lumilitaw upang masakop ang mukha ng araw sa kabuuan. Ang resulta ay isang kahanga-hangang display na mukhang isang singsing ng apoy sa kalangitan, ngunit walang biglaang takip-silim ng kabuuang solar eclipse.

Si Humphreys at ang kanyang mga kasamahan ay gumagamit ng mga kalkulasyon ng astronomya upang matukoy na ang tanging nakakalapit na eklipse na nakikita mula sa Canaan sa pagitan ng 1500 BC. at 1050 B.C. ay sa hapon ng Oktubre 30, 1207 B.C. Ang mga detalye sa stele ay higit pang iminumungkahi, kung gayon, ang paghahari ni Merneptah ay nagsimula noong 1210 BC. o 1209 B.C., ang mga mananaliksik na iniulat ngayon. Na ang pegs Ramesses ang Great paghari mula 1276 BC. hanggang sa tungkol sa 1210 B.C. Nakaraang mga pagtatantiya ang kanyang kamatayan sa paligid ng 1213 B.C. Ang Ramesses ay bantog sa kanyang mga kampanyang militar sa Canaan at Nubia at sa pag-alis sa mga kahanga-hangang estatwa ng kanyang sarili sa mga templo at monumento.

"Ang tumpak na mga petsa ng mga pharaoh ay napapailalim sa ilang kawalang-katiyakan sa mga Egyptologist," sabi ni Humphreys sa isang pahayag, "ngunit ang bagong pagkalkula, kung tinanggap, ay maaaring humantong sa isang pagsasaayos sa mga petsa ng ilan sa kanilang mga paghahari at paganahin sa amin sa petsa tiyak ang mga ito. "

Orihinal na artikulo sa Live Science.

Tala ng Editoryal: Ang artikulong ito ay na-update upang itama kung gaano katagal ang nakalipas ang eklipse ang naganap.