Mabuti at Masamang Balita para sa Brandon Frere ng American Financial Benefits Center


Si Brandon Frere na ang honcho sa likod ng American Financial Benefits Center at isang paksa ng pagkilos ng Federal Strade Commission laban sa mga utang ng mga mag-aaral ng utang na pautang sa mag-aaral, ay nanalo ng isang tagumpay ng mga uri.

Magandang balita

Nakatanggap ako ng isang alerto na ang hukuman ay iginawad sa kanya ng isang siyam na buwan na paglagi sa mga paglilitis laban sa kanya ng Federal Trade Commission.

"Ipinakilala at sinasang-ayunan ng kinatawang Brandon Demond Frere at Plaintiff Federal Trade Commission (" FTC ") ang pagpasok ng isang Order na namamalagi sa pagkilos sibil laban sa kanya sa loob ng siyam (9) na buwan o hanggang sa pagtatapos ng parallel na kriminal na pagkilos na isinampa ng United Unidos laban sa Mr Frere (captioned Estados Unidos v. Frere, Kaso No. 3: 18-mj-71724-SK (ND Cal.)), Alinman ang unang. "- Source

Masamang balita

Ang kriminal na reklamo at kriminal na mga singil ay nakabitin pa roon at nagresulta sa kanyang pag-aresto. – Pinagmulan

Magandang balita

Si Frere ay pinalaya niya mula sa bilangguan at tahanan sa tahanan sa bahay ng kanyang mga magulang, binago kaya hindi siya nakulong doon buong araw. Sinabi ng korte na maaari niyang iwan ang bahay upang maghanap ng trabaho.

"Ginoo. Maaaring iwanan ni Frere ang kanyang tahanan upang maghanap ng trabaho sa isang iskedyul na inaprobahan ng Mga Serbisyo sa Pretrial sa pagitan ng mga oras ng 7:00 ng umaga at 4:00 ng hapon, sa kondisyon na si Mr. Frere ay nagbibigay ng Pretrial Services sa (mga) lokasyon kung saan siya ay naglalakbay upang maghanap trabaho at ang mga oras ng anumang mga appointment na siya ay nakuha sa panahon ng kanyang paghahanap para sa trabaho. Kapag sinigurado niya ang trabaho, maaari ding iwan ni Mr. Frere ang kanyang tahanan para sa mga layuning pang-trabaho sa isang iskedyul na inaprobahan ng Pretrial Services. Para sa iba pang mga aktibidad, kabilang ang mga medikal at legal na tipanan, maaaring iwan ni Mr. Frere ang kanyang tahanan bilang preapproved sa pamamagitan ng Pretrial Services. Ang hindi awtorisadong paglalakbay o paglihis mula sa preapproved na iskedyul at / o mga lokasyon ay maaaring mga batayan para sa pagpapawalang-bisa ng pagpapalabas ng pretriyal. "- Source

Masamang balita

Lumilitaw na si Brandon ay mag-ulat sa kanyang magulang. "Ginoo. Si Frere ay magkakaroon ng personal na pakikipag-ugnayan sa kanyang tagapag-alaga, si Andre Frere, hindi bababa sa isang beses bawat araw at ipaalam sa kanya ang iskedyul para sa araw na naaprubahan ng Pretrial Services. Sa kaganapan ng Andre Frere ay wala sa bayan o kung hindi man ay hindi magagamit para sa pakikipag-ugnayan sa isang tao sa isang araw, si Mr. Frere ay magkakaroon ng pakikipag-ugnay sa telepono kay Andre Frere nang araw na iyon at ipagbigay-alam sa kanyang Pretrial Services Officer ng kanyang kawalan ng kakayahan na magkaroon ng in- contact ng tao sa Andre Frere at sa mga dahilan kaya. "

Lahat ng ito ay Yucky

Nais kong wala sa mga ito ang nangyari sa mga mamimili, empleyado, at Brandon. Hindi ba magaling kung ibabalik namin ang orasan sa araw bago ang ideya na ilunsad ang American Financial Benefits Center, Ameritech Financial, Financial Edukasyon Benepisyo Center, at AF Student Services ay maging isang katotohanan?

Marahil ang isang magandang bagay ay lalabas sa lahat ng sakit na ito na naranasan ng mga tao sa lahat ng panig ng gulo na ito. Hindi bababa sa mga abogado ay masaya.


Huling hakbang, punan ang impormasyon sa ibaba o tawagan kami para sa Priority Assistance.

Anong mga problema ang mayroon ka sa iyong ulat?

Kinakailangan ang iyong estado.

Sa pamamagitan ng pag-click sa pindutan ng "Makipag-ugnay sa Akin" sa itaas, pumayag ka, kinikilala, at sumang-ayon sa mga sumusunod: Ang aming Mga Tuntunin sa Paggamit at Patakaran sa Pagkapribado at upang makatanggap ng mga elektronikong komunikasyon. Namin sineseryoso ang iyong pagkapribado. Na nagbibigay ka ng express "nakasulat na" pahintulot para sa Debt.com o angkop na tagapagkaloob ng serbisyo na tumawag sa iyo (kabilang ang sa pamamagitan ng automated na paraan, halimbawa, autodialing, teksto at pre-record na pagmemensahe) sa pamamagitan ng telepono, mobile device (kabilang ang SMS at MMS – maaaring mag-apply ang mga singil), kahit na
Ang iyong numero ng telepono ay kasalukuyang nakalista sa anumang panloob, korporasyon, estado o pederal na listahan ng Do-Not-Call. Hindi kinakailangan ang pahintulot bilang kondisyon upang magamit ang mga serbisyo ng Debt.com at wala kang obligasyon na bumili ng anumang bagay.

Sa pamamagitan ng pag-click sa pindutan ng "Makipag-ugnay sa akin" sa itaas, pinapayagan mo, kinikilala, at sumang-ayon sa mga sumusunod: (1) Nagbibigay ka ng express "nakasulat na" pahintulot para sa Lexington Law Firm, Debt.com o naaangkop na service provider tumawag sa iyo (kabilang ang sa pamamagitan ng awtomatikong paraan, halimbawa, autodialing, teksto at pre-record na pagmemensahe) sa pamamagitan ng telepono, aparatong mobile (kasama ang SMS at MMS – maaaring mag-aplay), o naka-dial
mano-mano, sa aking tirahan o cellular number, kahit na ang numero ng iyong telepono ay kasalukuyang nakalista sa anumang listahan ng Do-Not-Call na panloob, korporasyon, estado o pederal; at Patakarang Pangpribado at Termino ng Paggamit at Mga Tuntunin sa Paggamit at Patakaran sa Privacy ng Debt.com. Hindi kinakailangan ang pahintulot bilang kondisyon upang magamit ang mga serbisyo ng Lexington Law o Debt.com at wala kang obligasyon na bumili ng anumang bagay.