Mga Bituin at Scars – Ikaw ang HukomT.I. Karaniwan ay hindi kumuha ng init, ngunit sigurado niyang ginawa ito sa linggong matapos ibunyag na dadalhin niya ang kanyang anak na babae sa gynecologist bawat taon upang matiyak na siya ay birhen pa. At, ang batang lalaki ay nakakuha ng gulo si Chris Brown sa kanyang bakuran. Kaya, kailangan nating tanungin …