Mga Startup Na Hindi Lumago


    

 

Maraming magandang dahilan para sa mga startup upang manatiling pribado, at walang nakakaalam na mas mahusay kaysa sa Julie Wainwright.

Siya ang nagtatag ng RealReal, isang matagumpay na privately held online retailer na sumailalim sa pitong round ng pagpopondo. Si Ms. Wainwright rin ang CEO ng Pets.com, na tumigil nang ang cash ay tumakbo noong Nobyembre 2000, pitong buwan pagkatapos ng publiko.

Ang …