Midazolam kumpara sa Klonopin na Reseta ng Paggamot para sa Pagkabalisa: Pagkakaiba at Mga Epekto sa Gilid


Sigurado Midazolam at Klonopin ang Parehong bagay?

Ang Midazolam Injection at Syrup at Klonopin (clonazepam) ay mga benzodiazepine na ginagamit para sa iba't ibang layunin.

Ang Midazolam Injection ay ginagamit bilang isang sedative bago ang operasyon o iba pang mga medikal na pamamaraan. Ang midazolam hydrochloride syrup ay ginagamit sa mga pasyente ng pediatric.

Ang klonopin ay inireseta para sa paggamot ng pagkabalisa at mga sakit sa pag-agaw.

Kabilang sa mga pangalan ng tatak para sa midazolam ang Versed.

Ang mga epekto ng midazolam at Klonopin na katulad ay ang pagkahilo, pag-aantok, sakit ng ulo, o problema sa pagtulog.

Ang mga side effects ng midazolam na naiiba mula sa Klonopin ay kasama ang pagduduwal, pagsusuka, pagod, ubo, hiccups, kahirapan sa paghinga, kasikipan ng dibdib, pagkabalisa, mabagal na rate ng puso, pantal, "oversedation," o reaksiyon ng iniksiyon site (sakit, pamamaga, pamumula, , dugo clots, at lambot).

Ang mga epekto ng Klonopin na naiiba sa midazolam ay ang kahinaan, kawalan ng timbang, depression, pagkawala ng oryentasyon, mga problema sa pag-iisip o memorya, slurred speech, dry mouth, sore gum, runny nose, pagkawala ng gana sa pagkain, pagtatae, paninigas ng dumi, at malabo paningin.

Ang parehong midazolam at Klonopin ay maaaring makipag-ugnayan sa alkohol, barbiturates, o droga na nagdudulot sa iyo ng pag-aantok (narcotics, psychiatric medicines, anti-anxiety drugs, anti-seizure drugs, antihistamines, kalamnan relaxation, sleeping pills, o sedatives).

Maaaring makipag-ugnayan din ang Midazolam sa mga blocker ng H2, theophylline, aminophylline, azole antifungal, protease inhibitor, blockers ng kaltsyum channel, antibiotics, o rifampin.

Ang mga sintomas ng withdrawal ay maaaring mangyari kung bigla kang titigil sa pagkuha ng midazolam o Klonopin.

Ano ang Posibleng Epekto ng Midazolam?

Ang mga karaniwang epekto ng Midazolam ay kinabibilangan ng:

 • pag-aantok,
 • pagkahilo,
 • kahinaan,
 • kawalan ng katapatan,
 • depression,
 • pagkawala ng oryentasyon,
 • sakit ng ulo,
 • abala sa pagtulog,
 • mga problema sa pag-iisip o memorya,
 • bulol magsalita,
 • tuyong bibig,
 • sakit na gilagid,
 • sipon,
 • walang gana kumain,
 • pagtatae,
 • paninigas ng dumi, at
 • malabong paningin.

Ano ang Posibleng Epekto ng Klonopin?

Ang mga karaniwang epekto ng Klonopin ay kinabibilangan ng:

 • pag-aantok,
 • pagkahilo,
 • kahinaan,
 • kawalan ng katapatan,
 • depression,
 • pagkawala ng oryentasyon,
 • sakit ng ulo,
 • abala sa pagtulog,
 • mga problema sa pag-iisip o memorya,
 • bulol magsalita,
 • tuyong bibig,
 • sakit na gilagid,
 • sipon,
 • walang gana kumain,
 • pagtatae,
 • paninigas ng dumi, at
 • malabong paningin.

Ano ang Midazolam?

Midazolam HCl Injection ay isang benzodiazepine na ginagamit bilang isang gamot na pampakalma bago ang operasyon o iba pang mga medikal na pamamaraan.

Ano ang Klonopin?

Ang klonopin ay isang gamot na reseta na ginagamit lamang o sa ibang mga gamot upang gamutin:

Hindi kilala kung ang Klonopin ay ligtas o epektibo sa pagpapagamot ng panic disorder sa mga batang mas bata sa 18 taong gulang.

Ang klonopin ay isang federal na kinokontrol na substansya (C-IV) dahil maaaring ito ay inabuso o humantong sa pagpapakandili.

Ang klonopin ay isang benzodiazepine medicine. Ang mga benzodiazepine ay maaaring maging sanhi ng matinding pag-aantok, mga problema sa paghinga (depresyon sa paghinga), pagkawala ng malay, at pagkamatay kapag nakuha sa mga gamot ng opioid.
Ang Klonopin ay maaaring magdulot sa iyo ng pag-aantok o nahihilo at makapagpabagal sa iyong mga kasanayan sa pag-iisip at motor. Maaari itong maging mas mahusay sa paglipas ng panahon.