Midazolam vs. Ativan Prescription Treatment para sa Anxiety: Difference and Side Effects


Sigurado Midazolam at Ativan ang Parehong bagay?

Ang Midazolam Injection at Syrup ay ang Ativan (lorazepam) benzodiazepine na ginagamit para sa iba't ibang layunin.

Ang Midazolam Injection ay ginagamit bilang isang gamot na pampakalma bago ang operasyon o iba pang mga medikal na pamamaraan. Ang midazolam hydrochloride syrup ay ginagamit sa mga pasyente ng pediatric.

Ang Ativan ay ginagamit para sa pamamahala ng mga sakit sa pagkabalisa, insomnia, pag-atake ng sindak, at pag-alis ng alak.

Kabilang sa mga pangalan ng tatak para sa midazolam ang Versed.

Ang mga epekto ng midazolam at Ativan na katulad ay kasama ang pagduduwal, pagsusuka, pagkahilo, pag-aantok, pagod, sakit ng ulo, mga problema sa pagtulog (hindi pagkakatulog), o balat ng pantal.

Ang mga side effect ng midazolam na naiiba sa Ativan ay ang pag-ubo, hiccups, kahirapan sa paghinga, kasikipan ng dibdib, pagkabalisa, mabagal na rate ng puso, "oversedation," o reaksiyon sa site ng iniksyon (sakit, pamamaga, pamumula, paninigas, dugo clots, at lambing).

Ang mga epekto ng Ativan na naiiba mula sa midazolam ay ang kahinaan ng kalamnan, malabong pangitain, pagkawala ng balanse o koordinasyon, pagkalimot o amnesya, paghihirap sa pagtuon, pagdumi, o pagbabago sa gana.

Ang parehong midazolam at Ativan ay maaaring makipag-ugnayan sa alkohol, barbiturates, o droga na nagdudulot sa iyo ng pag-aantok (narcotics, psychiatric medicines, anti-anxiety drugs, anti-seizure drugs, antihistamines, kalamnan relaxation, sleeping pills, o sedatives).

Maaaring makipag-ugnayan din ang Midazolam sa mga blocker ng H2, theophylline, aminophylline, azole antifungal, protease inhibitor, blockers ng kaltsyum channel, antibiotics, o rifampin.

Maaaring makipag-ugnayan din ang Ativan sa mga inhibitor ng MAO.

Ang mga sintomas ng withdrawal ay maaaring mangyari kung bigla kang titigil sa pagkuha ng midazolam o Ativan.

Ano ang Posibleng Epekto ng Midazolam?

Ang mga karaniwang epekto ng Midazolam ay kinabibilangan ng:

 • sakit ng ulo,
 • pagduduwal,
 • pagsusuka,
 • ubo,
 • pag-aantok,
 • hiccups,
 • "Oversedation," o
 • reaksiyon sa pag-iniksyon site (sakit, pamamaga, pamumula, paninigas, dugo clots, at lambing).

Ano ang Posibleng Epekto ng Ativan?

Ang mga karaniwang epekto ng Ativan ay kinabibilangan ng:

 • Pagdamay
 • Pagkahilo
 • Pagod na
 • Kalamnan ng kalamnan
 • Sakit ng ulo
 • Malabong paningin
 • Mga problema sa pagtulog (hindi pagkakatulog)
 • Pagkawala ng balanse o koordinasyon
 • Pagkamadali o amnesya
 • Pinagkakahirapan sa pag-isip
 • Pagduduwal
 • Pagsusuka
 • Pagkaguluhan
 • Pagbabago sa gana
 • Balat ng balat

Ano ang Midazolam?

Midazolam HCl Injection ay isang benzodiazepine na ginagamit bilang isang gamot na pampakalma bago ang operasyon o iba pang mga medikal na pamamaraan.

Ano ang Ativan?

Ang Ativan (lorazepam) ay isang benzodiazepine na ginagamit para sa pamamahala ng mga sakit sa pagkabalisa, insomnia, pag-atake ng sindak, at pag-alis ng alak.