Mirena kumpara sa Slynd Reskripsyon ng Pagkontrol ng Kapanganakan: Mga Pagkakaiba at Epekto ng Side


Ang Mirena at Slynd ba ang Parehong bagay?

Ang Mirena (levonorgestrel-releasing intrauterine aparato) at Slynd (drospirenone) ay mga form ng birth control na ginamit upang maiwasan ang pagbubuntis.

Ang Mirena ay ipinahiwatig para sa intrauterine pagpipigil sa pagbubuntis ng hanggang sa 5 taon at para sa paggamot ng mabibigat na pagdurugo sa regla.

Ang Mirena at Slynd ay magkakaibang uri ng control control ng kapanganakan. Ang Mirena ay isang hormone-releasing intra-uterine aparato (IUD) at si Slynd ay isang oral progestin.

Ang mga side effects ng Mirena at Slynd na magkapareho ay kinabibilangan ng hindi regular na pagdurugo ng regla (hindi nakuha na panahon, pagdurugo at pagdidikit sa pagitan ng mga panahon, mas mabibigat o mas magaan na panahon), sakit ng ulo, pagduduwal, lambot ng dibdib o sakit, pagtaas ng timbang, acne, at pagkawala ng interes sa sex.

Ang mga side effects ng Mirena na naiiba sa Slynd ay kinabibilangan ng mga napalampas na panahon, mas mabigat na pagdurugo sa unang ilang linggo pagkatapos ng pagpasok ng aparato, sakit sa tiyan / pelvic, ovarian cyst, sakit sa likod, sobrang sakit ng ulo, pagkabagabag, pagkahilo, pagsusuka, pagdurugo, pagbabago sa paglago ng buhok. pagkalungkot, pagbabago sa kalooban, pangangati o pantal sa balat, at puffiness sa mukha, kamay, ankles, o paa.

Ang mga side effects ng Slynd na naiiba sa Mirena ay may kasamang panregla cramp.

Ang Mirena ay maaaring makipag-ugnay sa insulin, thinner ng dugo, o mga steroid.

Ang Slynd ay maaaring makipag-ugnay sa efavirenz, barbiturates, mga gamot sa pang-aagaw, bosentan, griseofulvin, rifampicin, rifabutin, rufinamide, aprepitant, mga produkto na naglalaman ng wort ni John John, mga inhibitor ng ACE, angiotensin-II receptor antagonist, potassium-sparing diuretics, potassium supplementd, heparin antagonist, at nonsteroidal anti-namumula na gamot (NSAID).

Ano ang Mga Posibleng Epekto ng Mirena?

Ang mga side effects ng Mirena ay kinabibilangan ng:

 • napalampas na panahon (amenorrhea),
 • pagdurugo at pagdidikit sa pagitan ng mga panahon,
 • mas mabigat na pagdurugo sa unang ilang linggo pagkatapos ng pagpasok ng aparato,
 • sakit sa tiyan / pelvic,
 • ovarian cysts,
 • sakit sa likod,
 • sakit ng ulo / migraine,
 • kinakabahan,
 • pagkahilo,
 • pagduduwal,
 • pagsusuka,
 • namumula,
 • lambot ng dibdib o sakit,
 • Dagdag timbang,
 • pagbabago sa paglago ng buhok,
 • acne,
 • pagkalungkot,
 • pagbabago sa kalooban,
 • pagkawala ng interes sa sex,
 • nangangati o pantal sa balat, at
 • puffiness sa mukha, kamay, ankles, o paa.

Ano ang Mga Posibleng Epekto ng Slynd?

Ang mga karaniwang epekto ng Slynd ay kinabibilangan ng:

 • acne,
 • hindi regular na pagdurugo ng panregla,
 • sakit ng ulo,
 • sakit sa dibdib,
 • Dagdag timbang,
 • panregla cramp,
 • pagduduwal,
 • pagdurugo ng puki,
 • nabawasan ang sex drive, at
 • lambot ng dibdib