Nourianz kumpara sa Kahilingan ng Reseta ng Reseta para sa Sakit sa Parkinson: Mga Pagkakaiba at Epekto ng Side


Sigurado si Nourianz at Hinihiling ang Parehong bagay?

Ang Nourianz (istradefylline) at Requip (ropinirole) ay ginagamit upang gamutin ang iba't ibang mga aspeto ng sakit na Parkinson.

Ang Nourianz ay ipinahiwatig bilang pang-ugnay na paggamot sa levodopa / carbidopa sa mga pasyente ng may sapat na gulang na may sakit na Parkinson na nakakaranas ng mga "off" na yugto.

Ang kahilingan ay ginagamit upang gamutin ang mga sintomas ng sakit na Parkinson, at ginagamit din upang gamutin ang hindi mapakali na mga binti ng sindrom (RLS).

Ang Nourianz at Requip ay kabilang sa iba't ibang klase ng droga. Si Nourianz ay isang antagonist na receptor ng adenosine at ang Requip ay isang non-ergoline dopamine agonist.

Ang mga side effects ng Nourianz at Requip na magkatulad ay kinabibilangan ng pagkahilo, tibi, pagduduwal, at mga problema sa pagtulog (hindi pagkakatulog).

Ang mga side effects ng Nourianz na naiiba sa Requip ay kinabibilangan ng hindi kusang-loob na mga paggalaw ng kalamnan at mga guni-guni.

Ang mga side effects ng Requip na naiiba sa Nourianz ay may kasamang pagsusuka, sakit sa tiyan, pagkawala ng gana, pinalala ng mga sintomas ng RLS maaga pa sa umaga, pagtatae, tuyong bibig, pawis, sakit ng ulo, antok, pagkabalisa, pagkabalisa, pag-flush, kahinaan, sakit sa dibdib, binti pamamaga, mataas o mababang presyon ng dugo, lightheadedness o nanghihina, kalamnan ng kalamnan, pamamanhid, umiikot na sensasyon, sakit ng tiyan, hindi pagkatunaw ng tubig, gas, palpitations, mabilis na rate ng puso, namamagang lalamunan, impeksyon sa ihi lagay (UTI), at mga problema sa paningin.

Ang Nourianz ay maaaring makipag-ugnay sa itraconazole, ketoconazole, clarithromycin, rifampin, wort ni San Juan, midazolam, atorvastatin, mga gamot sa pang-aagaw, at digoxin.

Ang kahilingan ay maaaring makipag-ugnay sa levodopa, ciprofloxacin, fluvoxamine, metoclopramide, omeprazole, mga gamot na ginagamit upang gamutin ang pagduduwal at pagsusuka o sakit sa kaisipan, at estrogen.

Ano ang Mga Posibleng Epekto ng Nourianz?

Ang mga karaniwang epekto ng Nourianz ay kinabibilangan ng:

 • hindi kusang loob na paggalaw ng kalamnan,
 • pagkahilo,
 • paninigas ng dumi,
 • pagduduwal,
 • mga guni-guni, at
 • hindi pagkakatulog

Ano ang Mga Posibleng Epekto ng Kahilingan?

Kasama sa mga karaniwang epekto ng Kahilingan ang:

 • pagduduwal,
 • pagsusuka,
 • sakit sa tyan,
 • walang gana kumain,
 • pinalala ng RLS sintomas sa umaga,
 • pagtatae,
 • paninigas ng dumi,
 • tuyong bibig,
 • pagpapawis,
 • sakit ng ulo,
 • pagkahilo,
 • antok,
 • mga problema sa pagtulog (hindi pagkakatulog),
 • pagkabalisa,
 • pagkabalisa,
 • flush,
 • kahinaan,
 • sakit sa dibdib,
 • pamamaga ng paa,
 • mataas o mababang presyon ng dugo,
 • lightheadedness o nanghihina,
 • kalamnan spasm,
 • pamamanhid,
 • umiikot na sensasyon,
 • sakit sa tiyan,
 • hindi pagkatunaw,
 • gas,
 • palpitations,
 • mabilis na rate ng puso,
 • namamagang lalamunan,
 • impeksyon sa ihi lagay, o
 • mga problema sa paningin.

Ano ang Nourianz?

Si Nourianz (istradefylline) ay isang antagonist ng adenosine receptor na ipinahiwatig bilang pang-ugnay na paggamot sa levodopa / carbidopa sa mga pasyente ng may sapat na gulang na may sakit na Parkinson (PD) na nakakaranas ng mga "off" na yugto.

Ano ang Kahilingan?

Ang Requip (ropinirole) ay isang non-ergoline dopamine agonist na ginagamit upang gamutin ang mga sintomas ng sakit na Parkinson, tulad ng higpit, panginginig, kalamnan ng kalamnan, at hindi magandang kontrol sa kalamnan. Ginagamit din ang kahilingan upang gamutin ang hindi mapakali na mga binti ng sindrom (RLS). Magagamit ang kahilingan sa pangkaraniwang form.