Pinahusay ng Hukom ng Pederal na Maaaring Maging Discriminating Laban ang Harvard Organizations<div _ngcontent-c15 = "" innerhtml = "

Hindi makumbinsi ni Harvard ang isang huwes na pederal na ibasura ang isang kaso ng diskriminasyon sa kasarian laban dito.

Si Getty

Hindi inaprubahan ng Harvard University ang mga organisasyong single-sex tulad ng fraternities, sororities, at kung ano ang tinawag na Harvard na "finals club." Wala itong kapangyarihang ipagbawal ang mga organisasyong ito sapagkat nagpapatakbo sila bilang mga entity campus at hindi tumatanggap ng anuman pagkilala o benepisyo mula sa unibersidad. Kaya, sa halip, pinarurusahan nito ang mga mag-aaral na sumali sa kanila. Noong 2016, ipinasa ng paaralan ang sumusunod na panuntunan: "Ang mga mag-aaral na naging mga miyembro ng hindi kilalang mga pang-sosyal na samahang panlipunan ay hindi karapat-dapat na humawak ng mga posisyon sa pamumuno sa mga kinikilalang organisasyon ng mga mag-aaral o mga pangkat ng atleta. . . [and] ay hindi karapat-dapat na makatanggap ng mga pakikisama sa pangangasiwa ng College. "

Ang isang bilang ng mga fraternities at sororities, pati na rin ang ilan sa kanilang mga miyembro, inakusahan ang Harvard sa ilalim ng Title IX, ang pederal na batas na nagbabawal sa diskriminasyon batay sa sex. Sinubukan ng paaralan ang korte na itapon ang demanda na pinagtatalunan na mula nang mailapat ang panuntunan na may pantay na puwersa sa kapwa lalaki at kababaihan hindi ito magiging isang anyo ng diskriminasyon sa kasarian.

Ang Harvard ay dapat na mas kilala. Katulad ito sa pagtatalo ng Virginia sa harap ng Korte Suprema noong 1960s nang ipagtanggol nito ang pagbabawal sa interracial marriage. Sinabi ng Virginia na dahil kapwa ang mga Amerikanong Amerikano at mga Whites ay sumasailalim sa parehong patakaran – dapat kang magpakasal sa loob ng iyong lahi – hindi ito magiging diskriminasyon sa lahi. Tulad ng alam ng maraming tao, pinalampas ng Korte Suprema ang argumento na iyon at sinaktan ang batas.

Ang hukom sa kaso ng Harvard ay natagpuan ang argument ng paaralan na pantay na mahina. Nabanggit niya na ang mga korte ay natagpuan ang mga batas batay sa sekswal na oryentasyon na isang anyo ng diskriminasyon sa kasarian kahit na hindi nila naiiba sa pagitan ng mga bakla at lesyon.

Pinasiyahan din ng hukom na ang patakaran ng Harvard ay maaaring maging halimbawa ng diskriminasyon sa sex batay sa kapisanan. Ang mga mag-aaral ay ipinagpapahintulot batay sa kasarian ng mga taong nakakasalamuha nila. Maaari itong lumabag sa Pamagat IX tulad ng mga batas na nagbabawal sa interracial cohabitation ay lumabag sa pagbabawal sa konstitusyon sa diskriminasyon sa lahi.

Sa wakas, pinasiyahan ng hukom na ang patakaran ng Harvard ay maaaring isang anyo ng negatibong stereotyping ng sex. Pinasiyahan niya na "ang pananaw na ang single-sex, mga samahang panlipunan ay nagtataguyod ng sekswal na pag-atake at bigotry sa campus at gumawa ng mga indibidwal na hindi kumikilos bilang mga modernong kalalakihan at kababaihan," ay maaaring makatwirang nakikita ng hurado bilang isang negatibong estereyekto batay sa kasarian.

Upang maging malinaw, ang mga nagsasakdal ay hindi pa nanalo ng kanilang kaso. Natalo lamang nila ang paggalaw ng Harvard upang i-dismiss ang kaso at nanalo ng karapatang ipakita ang kanilang kaso sa isang hurado.

Ang Harvard ay magiging matalino upang husayin ang kasong ito bagaman, bago ito talaga makakuha ng isang hurado. Ang pinakamagandang pag-asa nilang manalo ay ang kumbinsihin ang hurado na ang mga single-sex organization ay likas masama. Marahil ay umaasa sila sa isang ulat ng & nbsp; ang Task Force ng Unibersidad sa Pag-iwas sa Sekswal sinabi na ang makasaysayang mga pangwakas na club ay "malalim na maling pag-uugali" at mayroon silang & nbsp; isang mataas na pagkalat ng "nonconsensual sexual contact."

Gayunman, ito ay isang bagay na mabigat sa isang samahan na talagang nagtaguyod ng sekswal na pag-atake at misogyny. Ito ay iba pa upang pinahintulutan ang lahat ng mga miyembro ng mga organisasyong single-sex.

Ang pagpaparusa sa mga miyembro ng sorority ay higit na hindi maiintindihan kaysa sa pagpaparusa sa mga miyembro ng all-male organization. Ang Harvard ay maaaring kumilos laban sa mga kalungkutan pati na rin ang mga fraternities upang maiwasan ang mga paghahabol na ito ay diskriminasyon laban sa mga kalalakihan. Ngunit kung talagang naniniwala ang Harvard na ang lahat ng mga kalalakihan na lalaki na likas na nagtataguyod ng sekswal na pag-atake (at siguro ay hindi naniniwala sa parehong bagay tungkol sa mga kalungkutan) kung gayon ang patakarang ito ay dapat mailapat lamang sa lahat ng mga lalaki na samahan. Ito ay may ironic na ang Harvard ay nagbabawal sa mga babaeng walang kapintasan sa pangalan ng pakikipaglaban sa diskriminasyon ng kasarian.

Ang Harvard ay magiging mas mahusay kaysa sa simpleng pagpapatupad ng mga patakaran laban sa sekswal na pag-atake at sekswal na panliligalig. Kung ang tungkulin ng unibersidad ay tama na ang sekswal na pag-atake at panliligalig ay laganap, kung gayon ang agresibong pagpapatupad ng mga pagbabawal sa gayong pag-uugali ay dapat magresulta sa pagpaparusa, at marahil ang pagpapatalsik, ng mga mag-aaral sa mga samahang ito na aktwal na nakikibahagi sa hindi mapagkakaisang pag-uugali.

Ngunit naiiba iyon sa pagdidisiplina sa bawat solong tao na sumali sa mga samahang ito, nagkasala man sila sa anumang maling gawain o hindi. At ito ay kahit na mas mali ang ulo upang maparusahan din ang mga miyembro ng sorority. Tama ang hukom na tanggihan ang pagtatangka ni Harvard na i-dismiss ang kaso. Dapat tanggalin ng Harvard ang panuntunang ito at italaga ang mga mapagkukunan nito sa pagsisiyasat at parusa sa mga aktwal na maling ginagawa.

& nbsp;

">

Hindi makumbinsi ni Harvard ang isang huwes na pederal na ibasura ang isang kaso ng diskriminasyon sa kasarian laban dito.

Si Getty

Hindi inaprubahan ng Harvard University ang mga organisasyong single-sex tulad ng fraternities, sororities, at kung ano ang tinawag na Harvard na "finals club." Wala itong kapangyarihang ipagbawal ang mga organisasyong ito sapagkat nagpapatakbo sila bilang mga entity campus at hindi tumatanggap ng anuman pagkilala o benepisyo mula sa unibersidad. Kaya, sa halip, pinarurusahan nito ang mga mag-aaral na sumali sa kanila. Noong 2016, ipinasa ng paaralan ang sumusunod na panuntunan: "Ang mga mag-aaral na naging mga miyembro ng hindi kilalang mga pang-sosyal na samahang panlipunan ay hindi karapat-dapat na humawak ng mga posisyon sa pamumuno sa mga kinikilalang organisasyon ng mga mag-aaral o mga pangkat ng atleta. . . [and] ay hindi karapat-dapat na makatanggap ng mga pakikisama sa pangangasiwa ng College. "

Ang isang bilang ng mga fraternities at sororities, pati na rin ang ilan sa kanilang mga miyembro, inakusahan ang Harvard sa ilalim ng Title IX, ang pederal na batas na nagbabawal sa diskriminasyon batay sa sex. Sinubukan ng paaralan ang korte na itapon ang demanda na pinagtatalunan na mula nang mailapat ang panuntunan na may pantay na puwersa sa kapwa lalaki at kababaihan hindi ito magiging isang anyo ng diskriminasyon sa kasarian.

Ang Harvard ay dapat na mas kilala. Katulad ito sa pagtatalo ng Virginia sa harap ng Korte Suprema noong 1960s nang ipagtanggol nito ang pagbabawal sa interracial marriage. Sinabi ng Virginia na dahil kapwa ang mga Amerikanong Amerikano at mga Whites ay sumasailalim sa parehong patakaran – dapat kang magpakasal sa loob ng iyong lahi – hindi ito magiging diskriminasyon sa lahi. Tulad ng alam ng maraming tao, pinalampas ng Korte Suprema ang argumento na iyon at sinaktan ang batas.

Ang hukom sa kaso ng Harvard ay natagpuan ang argument ng paaralan na pantay na mahina. Nabanggit niya na ang mga korte ay natagpuan ang mga batas batay sa sekswal na oryentasyon na isang anyo ng diskriminasyon sa kasarian kahit na hindi nila naiiba sa pagitan ng mga bakla at lesyon.

Pinasiyahan din ng hukom na ang patakaran ng Harvard ay maaaring maging halimbawa ng diskriminasyon sa sex batay sa kapisanan. Ang mga mag-aaral ay ipinagpapahintulot batay sa kasarian ng mga taong nakakasalamuha nila. Maaari itong lumabag sa Pamagat IX tulad ng mga batas na nagbabawal sa interracial cohabitation ay lumabag sa pagbabawal sa konstitusyon sa diskriminasyon sa lahi.

Sa wakas, pinasiyahan ng hukom na ang patakaran ng Harvard ay maaaring isang anyo ng negatibong stereotyping ng sex. Pinasiyahan niya na "ang pananaw na ang single-sex, mga samahang panlipunan ay nagtataguyod ng sekswal na pag-atake at bigotry sa campus at gumawa ng mga indibidwal na hindi kumikilos bilang mga modernong kalalakihan at kababaihan," ay maaaring makatwirang nakikita ng hurado bilang isang negatibong estereyekto batay sa kasarian.

Upang maging malinaw, ang mga nagsasakdal ay hindi pa nanalo ng kanilang kaso. Natalo lamang nila ang paggalaw ng Harvard upang i-dismiss ang kaso at nanalo ng karapatang ipakita ang kanilang kaso sa isang hurado.

Ang Harvard ay magiging matalino upang husayin ang kasong ito bagaman, bago ito talaga makakuha ng isang hurado. Ang pinakamagandang pag-asa nilang manalo ay ang kumbinsihin ang hurado na ang mga single-sex organization ay likas masama. Marahil ay umaasa sila sa isang ulat ng University of Task Force on Sexual Assault Prevention na nagsabi na ang mga makasaysayang lalaki na pang-final club ay "malalim na maling pag-uugali" at mayroon silang mataas na pagkalat ng "nonconsensual sexual contact."

Gayunman, ito ay isang bagay na mabigat sa isang samahan na talagang nagtaguyod ng sekswal na pag-atake at misogyny. Ito ay iba pa upang pinahintulutan ang lahat ng mga miyembro ng mga organisasyong single-sex.

Ang pagpaparusa sa mga miyembro ng sorority ay higit na hindi maiintindihan kaysa sa pagpaparusa sa mga miyembro ng all-male organization. Ang Harvard ay maaaring kumilos laban sa mga kalungkutan pati na rin ang mga fraternities upang maiwasan ang mga paghahabol na ito ay diskriminasyon laban sa mga kalalakihan. Ngunit kung talagang naniniwala ang Harvard na ang lahat ng mga kalalakihan na lalaki na likas na nagtataguyod ng sekswal na pag-atake (at siguro ay hindi naniniwala sa parehong bagay tungkol sa mga kalungkutan) kung gayon ang patakarang ito ay dapat mailapat lamang sa lahat ng mga lalaki na samahan. Ito ay may ironic na ang Harvard ay nagbabawal sa mga babaeng walang kapintasan sa pangalan ng pakikipaglaban sa diskriminasyon ng kasarian.

Ang Harvard ay magiging mas mahusay kaysa sa simpleng pagpapatupad ng mga patakaran laban sa sekswal na pag-atake at sekswal na panliligalig. Kung ang tungkulin ng unibersidad ay tama na ang sekswal na pag-atake at panliligalig ay laganap, kung gayon ang agresibong pagpapatupad ng mga pagbabawal sa gayong pag-uugali ay dapat magresulta sa pagpaparusa, at marahil ang pagpapatalsik, ng mga mag-aaral sa mga samahang ito na aktwal na nakikibahagi sa hindi mapagkakaisang pag-uugali.

Ngunit naiiba iyon sa pagdidisiplina sa bawat solong tao na sumali sa mga samahang ito, nagkasala man sila sa anumang maling gawain o hindi. At ito ay kahit na mas mali ang ulo upang maparusahan din ang mga miyembro ng sorority. Tama ang hukom na tanggihan ang pagtatangka ni Harvard na i-dismiss ang kaso. Dapat tanggalin ng Harvard ang panuntunang ito at italaga ang mga mapagkukunan nito sa pagsisiyasat at parusa sa mga aktwal na maling ginagawa.