Pinipigilan ba ng gatas ng suso ang mga allergy sa pagkain? Ang pagpapasuso ng bata

Ang bagong pananaliksik ay nagpapahiwatig na ang mga buntis na babae ay maaaring maprotektahan ang kanilang mga supling mula sa mga karaniwang alerdyi sa pagkain sa pamamagitan ng pagkain ng ilang partikular na pagkain ng gatong tulad ng mga mani at itlog, lalo na kung magpapasuso sila.