Sinasabi ng 'Mean Girls' Star na si Daniel Franzese na Magsagawa ulit ng Gay Big Guys Sexy