Swine flu at systemic responses


Tuwing ang swine flu (ang industriya ng baboy ay mas gusto kung sumangguni ka dito bilang H1N1) o iba pang epidemya ay kumakalat sa buong bansamundo, ito ay isang magandang pagkakataon upang sabihin sa ilang mga estratehiya (*) ang virus ay maaaring tumagal upang mabuhay.

(*) Kung iniisip mo ang sangkatauhan bilang isang virus, ito rin ay isang magandang pagkakataon upang malaman ang ilang mga estratehiya para sa aming kaligtasan.

Kung ginagamit ng mga tao ang pagtaas ng sanitasyon, ang virus ay maaaring tumugon sa pamamagitan ng pagiging mas lumalaban sa mga sanitizing pamamaraan sa pamamagitan ng ebolusyon paraan. Ang isa pang tugon ay magiging kadalian ng paghahatid sa pamamagitan ng iba pang mga vectors. Kung ang paghahatid ay nagiging mas agresibo, ang virus ay walang interes sa pagpapanatiling sapat ang komportableng maglalakad at palakihin ang virus. Maaari lamang itong maging mas nakamamatay.

Mula sa pananaw ng tao, magiging pinakamainam na interes na suportahan ang mas mahina at mas mahuhusay na strains ng virus upang makikipagkumpitensya sila sa malakas at maging mapagkumpitensya dahil sa mga manipis na numero. Kung ang mga mahina ay wiped out o kung ito ay ginawa mas mababa magagawa para sa kanila upang mangibabaw, ang malakas ay mapuspos ang sistema ng vira at mga kawani na tao at ganap na baguhin ito. Tingnan ang link na ito para sa isang masayang halimbawa ng isa sa mga epekto ng hindi gaanong paggamit ng antibiotics.

Mga aral na natutunan? Para sa bawat pag-atake, mayroong (at magiging) isang angkop na pag-atake. Kung hindi ka maaaring manalo, huwag makipaglaban. Gayundin, ang sistema ng pagbabago ay lubos na mahuhulaan.


Copyright © 2007-2015 earlyretirementextreme.com
Ang feed na ito ay para lamang sa personal, di-komersyal na paggamit.
Ang paggamit ng feed na ito sa ibang mga website ay lumalabag sa copyright. Kung nakikita mo ang notice na ito kahit saan pa kaysa sa iyong news reader, ginagawa nito ang pahina na iyong tinitingnan ang isang paglabag sa copyright. (Digital Fingerprint: 47d7050e5790442c7fa8cab55461e9ce)

Originally posted 2009-10-03 23:19:06.