Tagamet kumpara sa Protonix Treatment para sa GERD: Mga Pagkakaiba at Mga Epekto ng Side


Sigurado Tagamet at Protonix ang Parehong Bagay?

Tagamet (cimetidine) amd Protonix Delayed-Release Oral Suspension at Delayed-Release Tablets (pantoprazole sodium) ay ginagamit upang gamutin at maiwasan ang ilang mga uri ng ulser, upang gamutin ang mga kondisyon na sanhi ng tiyan upang makagawa ng masyadong maraming acid, at upang gamutin ang gastroesophageal reflux disease (GERD).

Ginagamit din ang Protonix upang gamutin ang nakakalasong esofagitis sa mga pasyenteng nasa hustong gulang, at nilayon ito para sa panandaliang paggagamot (mas mababa sa 10 araw).

Ang Tagamet at Protonix ay nabibilang sa iba't ibang klase ng droga. Ang Tagamet ay isang histamine receptor na antagonist at ang Protonix ay isang proton pump inhibitor (PPI).

Available ang Tagamet parehong over-the-counter (OTC) at bilang generic.

Ang mga side effect ng Tagamet at Protonix na katulad nito ay ang sakit ng ulo, pagkahilo, antok, sakit ng suso, pagtatae, o pagduduwal.

Ang mga epekto ng Tagamet na naiiba mula sa Protonix ay kinabibilangan ng depression, pagkabalisa, dibdib ng dibdib o lambing (sa mga lalaki), sakit sa kalamnan, pantal sa balat, o tibi.

Ang mga epekto ng Protonix na naiiba mula sa Tagamet ay ang mga reaksiyon ng iniksiyon site (pamumula, sakit, pamamaga), pagsusuka, sakit ng tiyan o tiyan, gas, mga pagbabago sa timbang, pagod na pakiramdam, o mga problema sa pagtulog (hindi pagkakatulog).

Ang parehong Tagamet at Protonix ay maaaring makipag-ugnayan sa ketoconazole o thinners ng dugo.

Maaaring makipag-ugnayan din ang Tagamet sa antacids o antidepressants.

Maaari ring makipag-ugnayan ang Protonix sa atazanavir, nelfinavir, ampicillin, digoxin, diuretics (mga tabletas ng tubig), bakal, o methotrexate.

Ano ang Posibleng Epekto ng Tagamet?

Ang mga karaniwang epekto ng Tagamet ay kinabibilangan ng:

 • pag-aantok,
 • pagkahilo,
 • kahinaan,
 • malabong paningin,
 • tuyong mga mata,
 • tuyong bibig,
 • pagsusuka,
 • paninigas ng dumi,
 • paglobo ng tiyan,
 • baradong ilong,
 • sinus sakit, o
 • Flushing (init, pamumula, o malambot na pakiramdam).

Sabihin sa iyong doktor kung nakakaranas ka ng malamang ngunit malubhang epekto ng Tagamet Injection kabilang ang:

 • nabawasan ang pagpapawis,
 • mabilis / iregular na tibok ng puso,
 • mga pagbabago sa isip / damdamin (tulad ng pagkalito, mga guni-guni, pagkabalisa, nerbiyos, hindi pangkaraniwang kaguluhan),
 • kahirapan sa pag-ihi, o
 • Ang pagbaba ng kakayahan sa sekswal.

Ano ang mga Posibleng Epekto ng Protonix?

Kasama sa karaniwang mga epekto ng Protonix ang:

 • reaksiyon ng iniksiyon site (pamumula, sakit, pamamaga),
 • sakit ng ulo,
 • pagduduwal,
 • pagsusuka,
 • sakit ng tiyan o tiyan,
 • pagtatae,
 • gas,
 • pagkahilo,
 • sakit sa kasu-kasuan,
 • pagbabago ng timbang,
 • pag-aantok,
 • pagod na pagod, o
 • mga problema sa pagtulog (hindi pagkakatulog).

Ano ang Tagamet?

Ang Tagamet Injection (glycopyrrolate) ay isang anticholinergic na nakakatulong upang kontrolin ang mga kondisyon tulad ng mga peptic ulcers na kinabibilangan ng labis na produksyon ng acid sa tiyan. Ang injectable form ng Tagamet ay ginagamit din upang mabawasan ang laway, ilong, baga, at tiyan secretions at upang makatulong sa kontrolin ang rate ng puso sa panahon ng pagtitistis. Ang Tagamet Injection ay magagamit sa generic na form.

Ano ang Protonix?

Protonix IV (pantoprazole sodium) ay isang proton pump inhibitor (PPI) na ginagamit para sa panandaliang paggamot (mas mababa sa 10 araw) ng gastroesophageal reflux disease (GERD) at isang kasaysayan ng erosive esophagitis sa mga pasyenteng nasa hustong gulang.