Tapusin ang Mga Braves ng Foam Tomahawk Handout Pagkatapos ng Kritismong Amerikano ng Pitcher