Tinatanggi ni Matt Lauer ang Pag-aalsa ng Pag-uulit, 'Ngayon' na Crew Respond