Tip sa Kalusugan: Nakatira sa Hypochondria


(Balita ng HealthDay) – Ang Hipnotondria ay isang abala sa pisikal na kalusugan. Ang mga taong may kundisyon ay nahuhumaling sa mga pisikal na sintomas at kinuha ang mga ito bilang mga palatandaan ng malubhang sakit, sa kabila ng kakulangan ng ebidensya sa medikal.

Pinakabagong Balita sa Kalusugan ng Kaisipan

Ang mga taong may kondisyon ay hindi sinasadyang lumikha ng mga sintomas na ito, sabi ng MedlinePlus. Para sa mga nabubuhay na may hypochondria, maaaring makatulong ang therapy sa pag-uusap.

Ang pagkilala sa kung ano ang nagpapasiklab ng mga sintomas, at pagbuo ng mga mekanismo ng pagkaya, ang susi sa paggamot.

MedikalNews
Copyright © 2019 HealthDay. Nakalaan ang lahat ng mga karapatan.

SLIDESHOW

17 Araw-araw na Mga Paraan upang Madali ang Depresyon
Tingnan ang Slideshow