Tumanggap ng EITC, Mag-ambag sa Tradisyunal na 401k Hindi Roth 401k


Karamihan sa mga pampinansiyal na artikulo ay isinulat para sa mga taong may mas mataas na kinikita, dahil ang mga taong may mas kakaibang kita ay natural na gustong malaman kung ano ang gagawin sa kanilang mga diskresyong pera. Gayunpaman, ang mga taong may mababang kita ay may higit na pangangailangan para sa payo. Ang mga taong may mas mataas na kinikita ay gagawing mabuti, samantalang ang kaunting pagpapabuti ay magkakaroon ng malaking pagkakaiba sa mga taong may mababang kita. Sa kasamaang palad, ang tamang paglipat para sa mga taong may mas mataas na kinikita ay kadalasang eksaktong maling paggalaw para sa mga taong may mababang kita. Kapag nagbasa ka ng isang artikulo, kailangan mong malaman kung kanino ito para sa.

Halimbawa, pagdating sa pag-save para sa pagreretiro, isang pangkaraniwang tuntunin ng hinlalaki ay kapag nasa isang mababang bracket ng buwis, dapat mong gamitin ang mga account ng Roth. Ang pag-iisip ay kapag hindi ka nagbabayad ng labis na buwis, maaari mo ring bayaran ang buwis ngayon at gawing libre ang iyong pagreretiro withdrawals tax. Maliban na ito ay hindi nalalapat sa mga taong may mababang kita, lalo na ang mga may mga bata.

Bakit? Dahil sa pagiging mababa ang buwis bracket ay hindi nangangahulugan na mayroon kang mababang marginal tax rate kapag nakatanggap ka ng mga kredito sa buwis na naka-link sa iyong kita. Kapag nawalan ka ng mga kredito sa buwis habang lumalaki ang iyong kita, nakakaharap ka ng mas mataas na marginal rate ng buwis kaysa sa ipinahiwatig lamang ng bracket ng buwis.

Magbibigay ako ng tatlong halimbawa. Ang lahat ng mga kalkulasyon ay tapos na sa software ng buwis ng H & R Block 2018.

Single, Walang Anak

Si Tim ay walang asawa, walang anak. Gumagawa siya ng $ 21,000 mula sa kanyang trabaho. Nagpasiya siyang i-save ang 10% ng kanyang kita para sa pagreretiro. Ang kanyang tagapag-empleyo ay tumutugma sa mga kontribusyon sa 401k na plano. Kung siya ay nagse-save ng $ 2,000 sa 401k ng kumpanya, dapat ba siyang pumunta sa Tradisyonal na 401k o Roth 401k?

Sa pag-aakala na walang iba pang kita o pagbabawas si Tim, kung siya ay pupunta sa Roth 401k, matapos ang karaniwang pagbabawas ng $ 12,000, ang nabubuwisang kita ni Tim ay $ 9,000 lamang. Siya ay nasa 10% na bracket ng buwis. Ang kanyang federal income tax ay $ 903 (hindi eksaktong 10% ng $ 9,000 dahil sa paghahanap ng tax table). Siya rin ay kwalipikado para sa $ 200 Credit Saver. Ang kabuuang net ay $ 703.

Kung si Tim ay nag-ambag ng $ 2,000 sa Tradisyonal na 401k, ang kanyang kita na W-2 ay naging $ 19,000. Matapos ang parehong karaniwang pagbabawas ng $ 12,000, ang kanyang kita sa pagbubuwis ay $ 7,000. Ang kanyang federal income tax ay $ 703. Subalit, dahil ang kanyang AGI ay ngayon $ 19,000 kumpara sa $ 21,000, ito ay pumapasok sa 50% tier para sa Credit Saver. Siya ay kwalipikado para sa $ 1,000 sa Credit Saver ngunit dahil ang credit ay hindi refundable, nabawasan ito sa $ 703, na siyang nagbabayad sa kanya ng net $ 0.

$ 2,000 sa Roth 401k $ 2,000 sa Tradisyonal na 401k
Gross $ 21,000 $ 21,000
W-2 $ 21,000 $ 19,000
Buwis na kita $ 9,000 $ 7,000
Buwis bago ang mga kredito $ 903 $ 703
Credit Saver $ 200 $ 703
Net pagkatapos ng mga kredito $ 703 $ 0
Tradisyunal na Advantage $ 703

Ang pag-save ng $ 2,000 sa Tradisyonal na 401k kumpara sa Roth 401k ay nagbibigay sa Tim $ 703 sa mga pagtitipid sa buwis. Iyon 35%, mas mataas kaysa sa 10% na bracket ng buwis. Ang dagdag na 25% ay nagmumula sa kwalipikado para sa karagdagang Credit Saver.

Single Parent, One Child

Si Jen ay nag-iisang magulang na may isang anak. Nag-file siya ng mga buwis bilang Head of Household. Si Jen ay gumagawa ng $ 32,000 mula sa kanyang trabaho. Ang kanyang tagapag-empleyo ay tumutugma sa 401k na kontribusyon hanggang 6% ng suweldo. Alam ni Jen na dapat siyang mag-ambag upang makuha ang buong tugma. Kapag siya ay nag-aambag ng $ 2,000, dapat ba siyang pumunta sa Tradisyonal na 401k o Roth 401k?

Ang karaniwang pagbabawas para sa Head of Household ay mas mataas kaysa sa para sa Single. Kung si Jen ay nag-aambag sa Roth 401k, sa pag-aakala na wala siyang ibang kita o pagbabawas, ang kanyang kita na maaaring pabuwisin ay $ 14,000, na halos wala sa 12% na bracket ng buwis. Tumanggap siya ng $ 200 sa Credit Saver. Sa isang bata, makakakuha siya ng $ 2,000 sa Child Tax Credit (CTC) at Karagdagang Child Tax Credit (ACTC). Siya rin ay kwalipikado para sa $ 1,325 sa Earned Income Tax Credit (EITC). Sinabi ng lahat, makakatanggap siya ng $ 2,114 sa net tax refund.

Gayunpaman, kung siya ay nag-aambag ng $ 2,000 sa Tradisyonal na 401k, ang kanyang kita na W-2 ay nagiging $ 30,000. Ang kanyang nabubuwisang kita ay $ 12,000 matapos ang karaniwang $ 18,000 na pagbawas, na naglalagay sa kanya sa 10% na bracket ng buwis. Ang Credit ng kanyang Saver ay umabot sa $ 400. Nakatatanggap pa rin siya ng $ 2,000 sa Child Tax Credit (CTC) at Karagdagang Child Tax Credit (ACTC). Ang kanyang Income Income Tax Credit (EITC) ay umabot sa $ 1,645. Sa kabuuan, makakatanggap siya ng $ 2,842 sa net tax refund.

$ 2,000 sa Roth 401k $ 2,000 sa Tradisyonal na 401k
Gross $ 32,000 $ 32,000
W-2 $ 32,000 $ 30,000
Buwis na kita $ 14,000 $ 12,000
Buwis bago ang mga kredito $ 1,411 $ 1,203
Credit Saver $ 200 $ 400
Child Tax Credit at Karagdagang Kredito sa Buwis sa Bata $ 2,000 $ 2,000
Nakuha ang Income Tax Credit $ 1,325 $ 1,645
Net pagkatapos ng mga kredito – $ 2,114 – $ 2,842
Tradisyunal na Advantage $ 728

Ang pag-save ng $ 2,000 sa Tradisyonal na 401k bilang laban sa Roth 401k ay nagbibigay sa Jen ng sobrang $ 728. Iyon ay isang pakinabang ng 36%, mas mataas pa rin kaysa sa 10% o 12% na bracket ng buwis. Na ang 36% ay nasira sa 10% sa regular na buwis, 10% sa Credit Saver, at 16% sa Earned Income Tax Credit.

Kasama sa Pag-file ng Kasal, Dalawang Bata

Si Mike at Lori ay isang mag-asawa na may dalawang anak, edad 5 at 2. Si Mike ay gumagawa ng $ 42,000 mula sa kanyang trabaho. Lori ay naninirahan sa bahay at inaalagaan ang mga bata. Ang pinagtatrabahuhan ni Mike ay tumutugma sa 401k na kontribusyon. Kapag nag-ambag si Mike sa $ 2,000 sa 401k, dapat ba siyang pumunta sa Tradisyonal na 401k o Roth 401k?

Kung si Mike ay nag-aambag sa Roth 401k, sa pag-aakala wala silang ibang kita o pagbabawas, pagkatapos ng $ 24,000 na karaniwang pagbawas, ang kanilang kita na maaaring pabuwisin ay $ 18,000. Iyon ay nasa 10% na bracket ng buwis. Sa kanilang $ 42,000 AGI, makakatanggap sila ng $ 200 sa Credit Saver. Sa dalawang bata, makakakuha sila ng $ 4,000 sa Child Tax Credit (CTC) at Karagdagang Child Tax Credit (ACTC). Kwalipikado rin sila para sa $ 1,994 sa Earned Income Tax Credit (EITC). Sa kabuuan, si Mike at Lori ay makakatanggap ng $ 4,391 sa net tax refund.

Gayunpaman, kung nag-ambag si Mike sa $ 2,000 sa Tradisyunal na 401k, ang kanyang kita na W-2 ay nagiging $ 40,000. Ang kanilang nabubuwisang kita ay $ 16,000 pagkatapos ng karaniwang pagbawas. Ang kanilang Credit Saver ay umabot sa $ 400. Nakatatanggap pa rin sila ng $ 4,000 sa Child Tax Credit (CTC) at Karagdagang Child Tax Credit (ACTC). Ang kanilang Income Income Tax Credit (EITC) ay umaabot hanggang $ 2,415. Sa kabuuan, makakatanggap sila ng $ 5,212 sa net tax refund.

$ 2,000 sa Roth 401k $ 2,000 sa Tradisyonal na 401k
Gross $ 42,000 $ 42,000
W-2 $ 42,000 $ 40,000
Buwis na kita $ 18,000 $ 16,000
Buwis bago ang mga kredito $ 1,803 $ 1,603
Credit Saver $ 200 $ 400
Child Tax Credit at Karagdagang Kredito sa Buwis sa Bata $ 4,000 $ 4,000
Nakuha ang Income Tax Credit $ 1,994 $ 2,415
Net pagkatapos ng mga kredito – $ 4,391 – $ 5,212
Tradisyunal na Advantage $ 821

Ang pag-save ng $ 2,000 sa Tradisyonal na 401k kumpara sa Roth 401k ay nagbibigay sa Mike at Lori ng dagdag na $ 821. Iyon ay isang pakinabang ng 41%, mas mataas pa rin sa kanilang 10% na bracket ng buwis. Ang 41% ay hinati sa 10% sa regular na buwis, 10% sa Credit Saver, at 21% sa Earned Income Tax Credit.

Konklusyon

Ang tatlong mga halimbawa dito ay nagpakita na ang buwis bracket ay malayo mula sa buong kuwento kapag ang isang tao din na natatanggap ng mga kredito sa buwis. Kasama ko lamang ang epekto ng Credit Saver at ang Income Income Tax Credit (EITC). Kung kumuha din sila ng segurong pangkalusugan mula sa marketplace Affordable Care Act, ang kanilang Premium Tax Credit (aka ang subsidyong Obamacare) ay nagbabago rin sa kanilang kita. Kung mag-ambag sila sa isang Tradisyunal na 401k, mapapalaki nila ang kanilang Premium Tax Credit sa pamamagitan ng isa pa 15% o higit pa sa kontribusyon. Ang kabuuang pagtaas sa mga kredito sa buwis ay maaaring maging higit sa 50% ng kontribusyon.

Ang pagkakaroon ng dagdag na mga kredito sa buwis mula sa pagpapababa ng kita na ang katamtaman ay nagbibigay ng malaking kalamangan sa pag-save sa isang Tradisyunal na 401k. Sa isang bata, nag-iisa ang EITC sa 16% para sa bawat dolyar na inalis mula sa W-2. Sa dalawa o higit pang mga bata, ang EITC ay nagdaragdag sa 21%. Kung nakatanggap ka ng EITC o ACA subsidy, dapat kang mag-ambag sa Tradisyunal na 401k, hindi sa Roth 401k.

Sabihin ang Hindi sa Mga Bayad sa Pamamahala

Kung ang isang tagapayo ay singilin ka ng isang porsyento ng iyong mga ari-arian, ikaw ay nagbabayad ng sobrang 5-10x. Alamin kung paano makahanap ng isang independiyenteng tagapayo, magbayad para sa payo, at payo lamang.

Maghanap ng Advice-Only